Καλώς ήλθατε στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Ακολουθεί λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, ενώ στα περιεχόμενα ιστολογίου θα βρείτε πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή πρόκειται να δοθούν, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις μοτοσυκλέτες, στην Ελλάδα.

Για συζήτηση ή απορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και για να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις συμβάλλοντας στην ανανέωση της σχετικής λίστας, επισκεφτείτε το φόρουμ των Ελληνικών Πινακίδων Κυκλοφορίας (απαιτείται εγγραφή).

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ζακύνθου (Ζάκυνθος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 30

Τρικάλων (Τρίκαλα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 34

Φωκίδας (Άμφισσα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 27

Αχαΐας (Πάτρα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 20

Αργολίδας (Ναύπλιο) / Κωδικός Υπηρεσίας: 25

Κορινθίας (Κόρινθος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 26

Δωδεκανήσου (Κάλυμνος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 86

Η διεύθυνση λειτουργεί στο Επαρχείο Καλύμνου. Προς το παρόν εκδίδει μόνο άδειες οδήγησης.

Ανατολικός Τομέας Θεσσαλονίκης (Θέρμη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 85

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Κατανομή πινακίδων δικύκλων

Κατανομή πινακίδων δικύκλων 6/2007

1. Κεντρική Αθήνα: ΧΡΖ, ΧΡΗ, ΧΡΙ, ΧΡΚ, ΧΡΜ, ΧΡΝ, ΧΡΟ, ΧΡΡ, ΧΡΤ, ΧΡΥ
2. Νότια Αθήνα: ΧΡΧ, ΧΤΑ, ΧΤΒ, ΧΤΕ
3. Ανατολική Αθήνα: ΧΤΖ, ΧΤΗ
4. Δυτική Αθήνα: ΧΤΙ, ΧΤΚ 1/765 (για να στρογγυλευτεί η παρτίδα...)
5. Πειραιάς: ΒΖΖ, ΒΖΗ, ΒΖΙ, ΒΖΚ
6. Δυτική Αττική: ΖΤΧ, ΒΝΑ, ΒΝΒ
7. Ανατολική Αττική: ΒΚΒ, ΒΚΕ, ΒΚΖ

8. Θεσσαλονίκη: ΝΚΟ, ΝΚΡ, ΝΚΤ, ΝΚΥ, ΝΚΧ, ΝΜΑ

9. Ηράκλειο: ΗΖΤ, ΗΖΥ, ΗΖΧ

10. Αχαΐα: ΑΟΡ, ΑΟΤ, ΑΟΥ, ΑΟΧ
11. Λάρισα: ΡΙΙ, ΡΙΥ (το ΡΙΟ είχε τυπωθεί κατά λάθος ανάμεσα στα ΡΙΝ και
ΡΙΡ...)
12. Μαγνησία: ΡΝΥ, ΒΑΑ
13. Εύβοια: ΕΗΜ, ΕΗΝ, ΕΗΟ
14. Χανιά: ΧΒΤ, ΧΒΥ, ΧΒΧ
15. Δωδεκάνησα (Ρόδος): ΡΚΥ, ΡΚΧ
16. Ιωάννινα: ΙΝΧ, ΙΝΙ, ΙΝΝ
17. Κοζάνη: ΚΖΡ, ΚΖΤ
18. Ημαθία: ΗΜΜ, ΗΜΟ
19. Φθιώτιδα: ΜΙΤ 501/999, ΜΙΧ
20. Σέρρες: ΕΡΧ, ΕΡΙ
21. Καβάλα: ΑΒΒ, ΑΒΕ
22. Κορινθία: ΚΡΥ, ΡΒΑ
23. Τρίκαλα: ΤΚΤ, ΤΚΧ, ΤΚΙ
24. Πέλλα: ΕΕΤ, ΕΕΧ
25. Μεσσηνία: ΚΜΟ, ΚΜΥ
26. Κέρκυρα: ΕΤΚ, ΕΤΜ, ΕΤΝ
27. Λασίθι: ΑΕΑ, ΑΕΒ
28. Ροδόπη: ΚΚΙ, ΚΚΚ, ΚΚΜ
29. Πιερία: ΚΝΤ, ΚΝΧ
30. Αγρίνιο: ΑΙΧ 501/999, ΑΙΗ, ΑΙΙ
31. Βοιωτία: ΒΙΟ
32. Ηλεία: ΗΑΑ, ΗΑΙ
33. Αργολίδα: ΑΡΧ, ΑΡΖ
34. Κυκλάδες: ΕΖΙ, ΕΖΚ, ΕΖΜ
35. Ξάνθη: ΑΗΟ, ΑΗΥ
36. Δράμα: ΡΜΒ 501/999, ΡΜΖ
37. Καρδίτσα: ΚΑΝ 900/999, ΚΑΡ
38. Ρέθυμνο: ΡΕΥ, ΡΗΑ
39. Έβρος (Αλεξανδρούπολη): ΕΒΤ, ΕΒΧ
40. Χαλκιδική: ΧΚΡ, ΧΚΤ
41. Λακωνία: ΑΚΙ, ΑΚΚ
42. Λέσβος (Μυτιλήνη): ΜΤΑ, ΜΤΒ
43. Κιλκίς: ΚΙΝ, ΚΙΡ
44. Άρτα: ΑΤΡ
45. Αρκαδία: ΤΡΗ
46. Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι): ΜΕΝ
47. Ορεστιάδα: ΟΡΗ
48. Πρέβεζα: ΡΖΖ
49. Καστοριά: ΚΤΖ 301/999
50. Χίος: ΧΙΟ, ΧΙΥ
51. Κως: ΚΧΥ, ΚΧΧ
52. Ζάκυνθος: ΖΑΤ, ΖΑΧ
53. Κεφαλληνία: ΚΕΜ 501/999, ΚΕΝ
54. Θεσπρωτία: ΗΝΖ
55. Φλώρινα: ΡΑΖ 501/999
56. Σάμος: ΜΟΤ
57. Λευκάδα: ΕΥΖ 501/999, ΕΥΗ 1/500
58. Γρεβενά: ΡΝΚ 501/999
59. Φωκίδα: ΑΜΕ 501/999 (απόθεμα για πολλά χρόνια...)
60. Λήμνος: ΜΗΖ
61. Ευρυτανία: ΚΗΒ 401/999 (ομοίως με Φωκίδα)

Κατανομή πινακίδων δικύκλων 9/2007

1. Κεντρική Αθήνα: ΧΤΜ, ΧΤΝ, ΧΤΟ, ΧΤΡ, ΧΤΤ, ΧΤΥ, ΧΤΧ, όλοι οι
συνδυασμοί από ΧΥΑ ως και ΧΥΧ, ΧΧΑ ως και ΧΧΧ, ΗΒΑ ως και ΗΒΧ

2. Νότια Αθήνα: ΟΑΑ ως και ΟΑΤ

3. Ανατολική Αθήνα: ΟΑΥ, ΟΑΧ, ΟΒΑ, ΟΒΒ, ΟΒΕ, ΟΒΖ, ΟΒΗ, ΟΒΙ, ΟΒΚ,
ΟΒΜ

4. Δυτική Αθήνα: ΧΤΚ 735/999, ΟΒΝ, ΟΒΟ, ΟΒΡ, ΟΒΤ, ΟΒΥ, ΟΒΧ 1/864

5. Πειραιάς: ΒΖΜ, ΒΖΝ, ΒΖΟ, ΒΖΡ, ΒΖΤ, ΒΖΥ, ΒΖΧ, ΒΗΑ, ΒΗΒ, ΒΗΕ, ΒΗΖ,
ΒΗΗ, ΒΗΙ, ΒΗΚ, ΒΗΜ, ΒΗΝ, ΒΗΟ

6. Ανατολική Αττική: ΒΚΗ, ΒΚΙ, ΒΚΚ

7. Δυτική Αττική: ΒΝΕ, ΒΝΖ, ΒΝΗ

8. Αχαΐα: ΑΑΕ, ΑΑΖ, ΑΑΗ, ΑΑΙ, ΑΑΚ, ΑΑΜ, ΑΑΝ , ΑΑΟ

9. Ηράκλειο: ΗΗΑ, ΗΗΒ, ΗΗΕ, ΗΗΖ, ΗΗΗ

10. Θεσσαλονίκη: ΝΚΧ, ΝΜΑ, ΝΜΒ, ΝΜΕ, ΝΜΖ, ΝΜΗ, ΝΜΙ, ΝΜΚ, ΝΜΜ, ΝΜΝ,
ΝΜΟ, ΝΜΡ

11. Ιωάννινα: ΙΝΟ

12. Καβάλα: ΑΒΖ

13. Λάρισα: ΡΡΑ

14. Μαγνησία: ΒΑΒ

15. Δωδεκάνησα: ΡΥΑ

Κατανομή πινακίδων δικύκλων 11/2008

1. Κεντρική Αθήνα: ΟΒΥ, ΟΒΧ, ΟΕΑ/ΟΕΧ, ΟΖΑ/ΟΖΧ, ΟΗΑ/ΟΗΟ
2. Νότια Αθήνα: ΟΗΡ, ΟΗΤ, ΟΗΥ, ΟΗΧ, ΟΙΑ, ΟΙΒ, ΟΙΕ, ΟΙΖ, ΟΙΗ, ΟΙΙ
3. Ανατολική Αθήνα: ΟΙΚ, ΟΙΜ, ΟΙΝ, ΟΙΟ, ΟΙΡ, ΟΙΤ, ΟΙΥ, ΟΙΧ, ΟΚΑ, ΟΚΒ
4. Δυτική Αθήνα: ΟΒΤ 865 ως 999, ΟΚΕ, ΟΚΖ, ΟΚΗ, ΟΚΙ, ΟΚΚ 1 ως 625
5. Πειραιάς: ΒΗΡ, ΒΗΤ, ΒΗΥ, ΒΗΧ, ΒΧΑ/ΒΧΧ
6. Δυτική Αττική: ΒΝΙ, ΒΝΚ, ΒΝΜ
7. Ανατολική Αττική: ΒΚΜ, ΒΚΝ, ΒΚΟ, ΒΚΡ

8α. Ανατολική Θεσσαλονίκη: ΝΜΤ, ΝΜΥ, ΝΜΧ, ΝΝΑ/ΝΝΧ, ΝΟΑ, ΝΟΒ, ΝΟΕ, ΝΟΖ, ΝΟΗ
8β. Δυτική Θεσσαλονίκη: ΝΟΙ, ΝΟΚ, ΝΟΜ, ΝΟΝ, ΝΟΟ, ΝΟΡ, ΝΟΤ, ΝΟΥ, ΝΟΧ, ΝΡΑ/ΝΡΥ

9. Αχαΐα: ΑΑΡ, ΑΑΤ, ΑΑΥ, ΑΑΧ, ΑΥΑ, ΑΥΒ, ΑΥΕ, ΑΥΖ
10. Ηράκλειο: ΗΗΙ, ΗΗΚ, ΗΗΜ, ΗΗΝ, ΗΗΟ, ΗΗΡ, ΗΗΤ
11. Μαγνησία: ΒΑΖ, ΒΑΗ, ΒΑΙ, ΒΑΚ
12. Ρόδος: ΡΥΒ, ΡΥΕ, ΡΥΖ, ΡΥΗ
13. Χανιά: ΤΥΑ, ΤΥΒ, ΤΥΕ
14. Εύβοια: ΕΗΡ, ΕΗΤ, ΕΗΥ, ΕΗΧ
15. Κυκλάδες: ΕΖΝ, ΕΖΟ, ΕΖΡ, ΕΖΤ, ΕΖΥ, ΕΖΧ, ΕΝΑ, ΕΝΒ, ΕΝΕ, ΕΝΖ
16. Κέρκυρα: ΕΤΟ, ΕΤΡ, ΕΤΤ
17. Ροδόπη: ΚΚΝ, ΚΚΟ
18. Καβάλα: ΑΒΗ, ΑΒΙ
19. Λασίθι: ΑΕΕ, ΑΕΖ
20. Λάρισα: ΡΡΕ, ΡΡΖ, ΡΡΗ
21. Μυτιλήνη: ΜΤΕ, ΜΤΖ
22. Ρέθυμνο: ΡΗΒ, ΡΗΕ
23. Κορινθία: ΡΒΒ, ΡΒΕ
24. Μεσσηνία: ΜΖΑ, ΜΖΒ
25. Ξάνθη: ΗΟΑ, ΗΟΒ, ΗΟΕ
26. Κως: ΕΑΑ, ΕΑΒ, ΕΑΕ
27. Χίος: ΧΟΑ, ΧΟΒ
28. Ηλεία: ΗΑΟ, ΗΑΥ
29. Βοιωτία: ΒΙΥ, ΒΥΑ
30. Σέρρες: ΕΡΟ, ΕΡΡ
31. Αγρίνιο: ΑΙΟ, ΑΙΥ
32. Αργολίδα: ΑΡΙ, ΑΡΟ
33. Τρίκαλα: ΤΚΚ, ΤΚΟ
34. Ημαθία: ΗΜΡ, ΗΜΥ
35. Λακωνία: ΑΚΟ, ΑΚΥ
36. Ιωάννινα: ΙΝΥ, ΙΙΑ, ΙΙΒ
37. Πέλλα: ΕΕΕ, ΕΕΙ
38. Σάμος: ΜΟΧ
39. Αλεξανδρούπολη: ΕΒΒ, ΕΒΙ
40. Φθιώτιδα: ΜΙΗ, ΜΙΙ
41. Πιερία: ΚΝΖ, ΚΝΙ
42. Κοζάνη: ΚΖΧ, ΚΖΖ
43. Καρδίτσα: ΚΑΤ, ΚΑΧ
44. Ζάκυνθος: ΖΑΑ, ΖΑΙ
45. Δράμα: ΡΜΙ, ΡΜΜ
46. Πρέβεζα: ΡΖΙ
47. Χαλκιδική: ΧΚΧ, ΧΚΖ
48. Μεσολόγγι-Ναύπακτος: ΜΕΡ, ΜΕΤ
49. Κιλκίς: ΚΙΤ, ΚΙΧ
50. Κεφαλληνία: ΚΕΡ, ΚΕΤ
51. Άρτα: ΑΤΧ
52. Ορεστιάδα: ΟΡΚ, ΟΡΜ
53. Λευκάδα: ΕΥΗ 501 ως 999, ΕΥΚ
54. Αρκαδία: ΤΡΚ, ΤΡΜ
55. Λήμνος: ΜΗΚ
56. Καστοριά: ΚΤΗ
57. Θεσπρωτία: ΗΝΗ
58. Γρεβενά: ΡΝΤ
59. Φλώρινα: ΡΑΗ
60. Φωκίδα: ΑΜΗ
61. Ευρυτανία: ΚΗΕ

Κατανομή πινακίδων δικύκλων 3/2009

26.000 πινακίδες για δίκυκλα
----------------------------------
(ολόκληροι συνδυασμοί δηλ. από 1 ως 999 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Πειραιάς: ΤΖΑ, ΤΖΒ, ΤΖΕ, ΤΖΖ, ΤΖΗ 1/26
Ηράκλειο: ΗΗΥ, ΗΗΧ, ΗΙΑ, ΗΙΒ
Μαγνησία: ΒΑΜ, ΒΑΝ
Δωδεκάνησα: ΡΥΙ, ΡΥΚ, ΡΥΜ
Ηλεία: ΗΕΑ
Κέρκυρα: ΕΤΥ, ΕΤΧ
Κυκλάδες: ΕΝΗ, ΕΝΙ, ΕΝΚ, ΕΝΜ, ΕΝΝ
Λασίθι: ΑΕΗ
Λέσβος: ΜΤΗ
Μεσσηνία: ΜΖΕ
Χαλκιδική: ΧΚΙ, ΧΚΚ

Κατανομή πινακίδων δικύκλων 6/2010

Κατανομή 100 χιλιάδων συνδυασμών πινακίδων αυτοκινήτων στις διάφορες διευθύνσεις της χώρας

1. Αθήνα: -
2. Νότια Αθήνα: ΙΡΑ-1000/9999
3. Ανατολική Αθήνα: ΙΡΒ-1000/9999, ΙΡΕ-1000/9999, ΙΡΖ-1000/2899
4. Δυτική Αθήνα: -
5. Πειραιάς: ΥΝΥ-4900/9999
6. Ανατολική Αττική: ΖΧΝ-1000/9999
7. Δυτική Αττική: -
8. Αχαΐα: -
9. Αιτωλοακαρνανία: -
10. Εύβοια: -
11. Ηράκλειο: -
12Α. Ανατολική Θεσσαλονίκη: -
12Β. Δυτική Θεσσαλονίκη: -
13. Ιωάννινα: -
14. Καβάλα: -
15. Λάρισα: ΡΡΕ-1000/9999
16. Μαγνησία: ΒΟΟ-1000/9999
17. Αργολίδα: -
18. Αρκαδία: -
19. Βοιωτία: -
20. Δωδεκάνησα: ΡΟΤ-9250/9999, ΡΟΧ-1000/4249
21. Δράμα: -
22. Έβρος: -
23. Ηλεία: -
24. Ημαθία: -
25. Καρδίτσα: -
26. Κέρκυρα: -
27. Κοζάνη: ΚΖΧ-1000/5999
28. Κορινθία: ΚΡΤ-1000/2999
29. Κυκλάδες: -
30. Λακωνία: -
31. Λασίθι: -
32. Λέσβος: -
33. Μεσσηνία: ΚΜΡ-5000/9999
34. Πέλλα: ΕΕΡ-5000/7999
35. Πιερία: ΚΝΤ-5000/6999
36. Ροδόπη: -
37. Σέρρες: -
38. Τρίκαλα: ΤΚΤ-1000/3999
39. Φθιώτιδα: ΜΙΤ-4100/9099
40. Χαλκιδική: ΧΚΝ-4970/6969
41. Χανιά: -
42. Αγρίνιο: ΑΙΡ-1000/3999
43. Άρτα: ΑΤΗ-8950/9999, ΑΤΚ-1000/2949
44. Γρεβενά: -
45. Ευρυτανία: -
46. Ζάκυνθος: -
47. Θεσπρωτία: -
48. Καστοριά: -
49. Κεφαλληνία: -
50. Κιλκίς: -
51. Κως: -
52. Λευκάδα: -
53. Λήμνος: -
54. Ξάνθη: -
55. Ορεστιάδα: -
56. Πρέβεζα: -
57. Ρέθυμνο: -
58. Σάμος: -
59. Φλώρινα: -
60. Φωκίδα: -
61. Χίος: ΧΙΕ-8900/9999, ΧΙΖ-1000/1899

Κατανομή 100 χιλιάδων συνδυασμών πινακίδων δικύκλων στις διάφορες διευθύνσεις της χώρας

(ολόκληροι συνδυασμοί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

1. Κεντρική Αθήνα: -
2. Νότια Αθήνα: ΟΚΥ, ΟΚΧ, ΟΜΑ, ΟΜΒ, ΟΜΕ, ΟΜΖ, ΟΜΗ
3. Ανατολική Αθήνα: ΟΚΚ 626/9999, ΟΚΜ, ΟΚΝ, ΟΚΟ, ΟΚΡ, ΟΚΤ
4. Δυτική Αθήνα: -
5. Πειραιάς: ΤΖΗ 27/999, ΤΖΙ, ΤΖΚ, ΤΖΜ, ΤΖΝ, ΤΖΟ, ΤΖΡ, ΤΖΤ, ΤΖΥ, ΤΖΧ
6. Δυτική Αττική: -
7. Ανατολική Αττική: ΒΚΤ, ΒΚΥ, ΒΚΧ 1/751

8α. Ανατολική Θεσσαλονίκη: -
8β. Δυτική Θεσσαλονίκη: -

9. Αχαΐα: -
10. Ηράκλειο: ΗΙΕ, ΗΙΖ, ΗΙΗ, ΗΙΙ
11. Μαγνησία: ΒΑΟ, ΒΑΡ, ΒΑΤ
12. Ρόδος: ΡΥΝ, ΡΥΟ
13. Χανιά: ΤΥΖ, ΤΥΗ, ΤΥΙ
14. Εύβοια: ΕΙΑ, ΕΙΒ, ΕΙΕ
15. Κυκλάδες: -
16. Κέρκυρα: ΤΒΑ, ΤΒΒ, ΤΒΕ
17. Ροδόπη: ΚΚΡ, ΚΚΤ
18. Καβάλα: ΑΒΚ, ΑΒΜ
19. Λασίθι: ΑΕΙ, ΑΕΚ
20. Λάρισα: ΡΡΙ, ΡΡΚ
21. Μυτιλήνη: ΜΤΙ, ΜΤΚ
22. Ρέθυμνο: ΡΗΖ, ΡΗΗ
23. Κορινθία: ΡΒΖ, ΡΒΗ
24. Μεσσηνία: ΜΖΖ, ΜΖΗ
25. Ξάνθη: ΗΟΖ
26. Κως: ΕΑΖ, ΕΑΗ
27. Χίος: ΧΟΕ, ΧΟΖ
28. Ηλεία: ΗΕΒ
29. Βοιωτία: ΒΥΒ, ΒΥΕ
30. Σέρρες: ΕΡΥ, ΙΧΑ
31. Αγρίνιο: ΤΗΑ, ΤΗΒ
32. Αργολίδα: -
33. Τρίκαλα: ΤΚΥ
34. Ημαθία: -
35. Λακωνία: -
36. Ιωάννινα: ΙΙΕ, ΙΙΖ
37. Πέλλα: ΕΕΟ, ΕΕΥ
38. Σάμος: ΜΟΙ
39. Αλεξανδρούπολη: ΕΒΟ
40. Φθιώτιδα: ΜΙΟ, ΜΙΥ
41. Πιερία: ΚΝΝ
42. Κοζάνη: ΚΖΙ, ΚΖΟ
43. Καρδίτσα: ΚΑΑ, ΚΑΙ
44. Ζάκυνθος: ΖΑΟ, ΖΑΥ
45. Δράμα: ΤΟΑ, ΤΟΒ
46. Πρέβεζα: ΡΖΝ
47. Χαλκιδική: -
48. Μεσολόγγι-Ναύπακτος: ΜΕΧ
49. Κιλκίς: ΚΙΙ, ΚΙΟ
50. Κεφαλληνία: ΚΕΧ
51. Άρτα: ΑΤΖ
52. Ορεστιάδα: -
53. Λευκάδα: ΕΥΜ, ΕΥΝ
54. Αρκαδία: -
55. Λήμνος: ΜΗΜ
56. Καστοριά: -
57. Θεσπρωτία: ΗΝΚ, ΗΝΜ
58. Γρεβενά: -
59. Φλώρινα: -
60. Φωκίδα: -
61. Ευρυτανία: -

Τελευταίες παρατηρήσεις 2006

1. Κεντρική Αθήνα: ΙΖΝ-79 (26/12), ΙΖΝ-17 επαγγ.
2. Νότια Αθήνα: ΙΖΡ-62 (25/12), ΙΖΚ-9 επαγγ.
3. Ανατολική Αθήνα: ΙΖΥ-48 (31/12), ΙΕΗ-92 επαγγ.
4. Δυτική Αθήνα: ΙΒΥ-12 (31/12), ΙΒΡ-98 επαγγ. (5/12)
5. Ανατολική Αττική: ΖΧΑ-98 (28/12), ΖΧΑ-6 επαγγ.
6. Πειραιάς: ΥΝΙ-12 (8/12), ΥΝΖ-96 επαγγ. (16/10)
7. Δυτική Αττική: ΥΡΤ-70 (31/12)
8. Θεσσαλονίκη: ΝΗΚ-92 (χ) (31/12)
9. Ηράκλειο: ΗΚΝ-30 (24/12)
10. Αχαϊα: ΑΧΥ-81 (6/12)
11. Λάρισα: ΡΙΟ-15 (12/12)
12. Βόλος: ΒΟΤ-70 (22/12)
13. Εύβοια: Χαλκίδα ΧΑΧ-54 (2/11), Αλιβέρι ΧΑΧ-6 (29/12),
Ιστιαία ΧΑΧ-39 (29/12)
14. Χανιά: ΧΝΤ-48 (29/12)
15. Ρόδος: ΡΟΡ-11 (29/12)
16. Ιωάννινα: ΙΝΡ-91 (8/12)
17. Ημαθία: ΗΜΤ-39 (10/12)
18. Κοζάνη: ΚΖΡ-41 (3/12), Πτολεμαϊδα ΚΖΡ-34 (14/9)
19. Λαμία: ΜΙΝ-87 (1/12), Αταλάντη ΜΙΝ-95 (23/12)
20. Σέρρες: ΕΡΜ-83 (22/12)
21. Καβάλα: ΚΒΝ-34 (9/12)
22. Κορινθία: ΚΡΜ-29 (28/12)
23. Τρίκαλα: ΤΚΝ-16 (16/12)
24. Καλαμάτα: ΚΜΚ-86 (29/12)
25. Κέρκυρα: ΚΥΚ-72 (9/12)
26. Έδεσσα: ΕΕΜ-69 (25/11), Γιαννιτσά ΕΕΜ-62 (28/12)
27. Κομοτηνή: ΚΟΚ-62 (4/12)
28. Κατερίνη: ΚΝΜ-42 (7/12)
29. Αγρίνιο: ΑΙΜ-33 (21/12)
30. Ηλεία: Πύργος ΗΑΚ-9 (27/10), Αμαλιάδα ΗΑΜ-12 (26/11)
31. Λασίθι: Άγιος Νικόλαος ΑΝΗ-9, Σητεία ΑΝΗ-98 (29/12),
Ιεράπετρα ΑΝΗ-82 (29/12)
32. Κυκλάδες: ΕΜΗ-82 (18/12)
33. Αργολίδα: ΑΡΚ-77 (28/12)
34. Βοιωτία: Λιβαδειά ΒΙΚ-71 (1/12), Θήβα ΒΙΚ-64 (21/12)
35. Ξάνθη: ΑΗΚ-59 (22/12)
36. Δράμα: ΡΜΝ-57 (17/12)
37. Καρδίτσα: ΚΑΚ-37 (30/10)
38. Ρέθυμνο: ΡΕΚ-27 (25/10)
39. Έβρος: ΕΒΚ-20 (9/12)
40. Χαλκιδική: ΧΚΜ-16 (31/12)
41. Λακωνία: ΑΚΖ-83 (16/12)
42. Μυτιλήνη: ΜΥΖ-82 (29/12)
43. Κιλκίς: ΚΙΖ-25 (22/11)
44. Άρτα: ΑΤΗ-13 (31/12)
45. Τρίπολη: ΤΡΕ-89 (16/12)
46. Μεσολόγγι: ΜΕΖ-87 (26/11), Ναύπακτος ΜΕΖ-83 (30/10)
47. Ορεστιάδα: ΟΡΕ-76 (10/12)
48. Πρέβεζα: ΡΖΗ-40 (9/12)
49. Καστοριά: ΚΤΕ-36 (18/11)
50. Χίος: ΧΙΕ-31 (χ) (12/12)
51. Κως: ΚΧΕ-21 (23/9)
52. Ζάκυνθος: ΖΑΖ-16 (27/10)
53. Κεφαλλονιά: ΚΕΒ-82 (27/10)
54. Ηγουμενίτσα: ΗΝΒ-69 (30/11)
55. Φλώρινα: ΡΑΕ-62 (29/12), Αμύνταιο ΡΑΕ-70 (10/12)
56. Σάμος: ΜΟΒ-57 (8/9)
57. Λευκάδα: ΕΥΒ-12 (28/10)
58. Γρεβενά: ΡΝΕ-101* (7/12)
59. Άμφισσα: ΑΜΑ-976* (30/10)
60. Λήμνος: ΜΗΑ-941* (30/12)
61. Καρπενήσι: ΚΗΑ-518* (3/12)

Τελευταίες παρατηρήσεις 2007

1. Κεντρική Αθήνα: ΙHΗ-634* (31/12), ΙΗΖ-38 επαγγ. (24/11), επόμενοι συνδυασμοί ΙΗΙ, ΙΗΚ, ΙΚΒ, ΙΚΕ, ΙΚΖ, ΙΚΗ, ΙΚΙ, ΙΚΧ, ΙΜΑ, ΙΜΒ, ΙΜΕ, ΙΜΖ
2. Νότια Αθήνα: ΙΗΟ-711* (30/12), ΙΗΡ-647* επαγγ. (17/12), επόμενοι συνδυασμοί ΙΚΚ, ΙΚΜ, ΙΚΝ, ΙΚΥ, ΙΜΗ, ΙΜΙ
3. Ανατολική Αθήνα: ΙΚΡ-301* (23/12), ΙΚΡ-565* επαγγ. (28/12), επόμενος συνδυασμός ΙΜΚ
4. Δυτική Αθήνα: ΙΖΧ-426* (29/12), ΙΖΧ-806* επαγγ. (31/12), επόμενοι συνδυασμοί ΙΗΧ, ΙΚΑ, ΙΚΤ, ΙΜΜ, ΙΜΝ-1000/2899
5. Ανατολική Αττική: ΖΧΖ-16 (28/12), ΖΧΕ-718* επαγγ. (30/11)
6. Πειραιάς: ΥΝK-71 (27/12), ΥΝK-94 επαγγ. (7/12)
7. Δυτική Αττική: ΥΡΥ-34 (18/12)

8. Θεσσαλονίκη: ΝΗΤ-250* (11/12), ΜΗΟ-34 [χ] (23/8 ), ΝΗΥ-125* (27/12)

9. Ηράκλειο: ΗΚO-849* (21/12), ΡΑΙ-783* (21/12)
Μοίρες ΗΚΟ-217* (28/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΗΚΟ-2999,
Αρκαλοχώρι ΗΚO-317* (21/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΗΚΟ-4999

10. Αχαΐα: ΑZA-758* (23/12), Αίγιο ΑZΒ-100* (28/12)

11. Λάρισα: ΡΙΟ-945* (28/12)

12. Βόλος: ΒΟΧ-388* (12/12)
13. Εύβοια: Χαλκίδα ΧΑΑ-283* (23/12), ΡΑΙ-748* (14/8 )
Αλιβέρι ΧΑΧ-685* (31/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΧΑΧ-6999,
Ιστιαία ΧΑΧ-726* (21/11) ο κλάδος τελειώνει στο ΧΑΧ-7499

14. Χανιά: ΧΝΧ-186* (12/12), ΜΗΟ-769* (12/12)

15. Ρόδος: ΡΟΡ-675* (24/12), ΚΧΟ-775* (25/12)
16. Ιωάννινα: ΙΝΤ-57 (30/11)

17. Ημαθία: ΗΜΤ-898* (14/11), ΚΧΥ-34 (16/12)
18. Κοζάνη: ΚΖΡ-75 (18/11) ο κλάδος τελειώνει στο ΚΖΡ-7999,
Πτολεμαΐδα ΚΖΡ-888* (3/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΚΖΡ-9999, ΜΗΟ-107* (18/7)
19. Λαμία: ΜΙΡ-437* (12/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΜΙΡ-5599,
Αταλάντη ΜΙΡ-582* (12/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΜΙΡ-6099,
20. Σέρρες: ΕΡΝ-363* (26/12), ΚΧΟ-568* (28/8 )

21. Καβάλα: ΚΒΝ-782* (23/12), ΡΑΟ-480* (8/9)
22. Κορινθία: ΚΡΜ-73 (6/12), ΡΑΟ-960* (6/4)
23. Τρίκαλα: ΤΚΝ-552* (25/11)
24. Καλαμάτα: ΚΜΝ-403* (26/11), ΡΑΥ-204* (7/8 )
25. Έδεσσα: ΕΕΜ-907* (21/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΕΕΜ-9999,
Γιαννιτσά ΕΕΝ-284* (21/12), ΚΧΥ-621* (31/3)
26. Κέρκυρα: ΚΥΜ-161* (28/12)

27. Λασίθι: Άγιος Νικόλαος ΑΝΚ-211* (29/11) ο κλάδος τελειώνει στο ΑΝΚ-5999, ΜΟΟ-711* (10/12)
Σητεία ΑΝΚ-655* (14/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΑΝΚ-7999,
Ιεράπετρα ΑΝΚ-87 (28/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΑΝΚ-9999
28. Κομοτηνή: ΚΟΚ-861* (20/11)
29. Κατερίνη: ΚΝΜ-84 (12/12), ΚΧΥ-257* (28/6)
30. Ηλεία: Πύργος ΗΑΜ-761* (30/12),
Αμαλιάδα ΗΑΜ-258* (23/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΗΑΜ-5999
31. Αγρίνιο: ΑΙΜ-633* (5/12)
32. Βοιωτία: Λιβαδειά ΒΙΚ-896* (29/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΒΙΜ-3499,
Θήβα ΒΙΜ-489* (29/12)
33. Αργολίδα: ΑΡΜ-222* (28/11), ΜΟΟ-50 (6/4)
34. Κυκλάδες: ΕΜΚ-154* (22/12)


35. Ξάνθη: ΑΗΚ-897* (22/12), ΜΗΟ-151* (12/10)
36. Δράμα: ΡΜΝ-893* (17/12)
37. Καρδίτσα: ΚΑΚ-729* (16/11)
38. Ρέθυμνο: ΡΕΚ-674* (28/12)
39. Έβρος: ΕΒΚ-484* (28/12), ΚΧΥ-31 (30/3)
40. Χαλκιδική: ΧΚΜ-47 (26/12)
41. Λακωνία: ΑΚΗ-203* (23/12)
42. Μυτιλήνη: ΜΥΗ-118* (19/12), ΡΑΥ-197* (17/6)

43. Κιλκίς: ΚΙΖ-45 (23/11),
Γουμένισσα ΚΙΖ-465* (19/11), ΚΧΥ-425* (15/6)
44. Άρτα: ΑΤΗ-335* (17/12)
45. Μεσολόγγι: ΜΕΖ-945* (2/8 ) ο κλάδος τελειώνει στο ΜΕΗ-2999,
Ναύπακτος ΜΕH-334* (24/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΜΕΗ-5999,
46. Τρίπολη: ΤΡΖ-216* (28/12)

47. Ορεστιάδα: ΟΡΕ-923* (26/12)
48. Καστοριά: ΚΤΕ-555* (23/12), ΜΟΟ-98 (6/7)
49. Πρέβεζα: ΡΖΗ-515* (30/9)
50. Χίος: ΧΙΕ-48 (29/9)
51. Κως: ΚΧΕ-40 (15/12), ΚΧΟ-97 (7/12)
52. Ζάκυνθος: ΖΑΖ-33 (13/11)

53. Κεφαλλονιά: ΚΕΒ-981* (23/12)
54. Ηγουμενίτσα: ΗΝΒ-809* (24/10)
55. Φλώρινα: ΡΑΕ-757* (23/12),
Αμύνταιο ΡΑΕ-730* (4/12) ο κλάδος τελειώνει στο ΡΑΕ-7499
56. Σάμος: ΜΟΒ-709* (17/9)
57. Λευκάδα: ΕΥΒ-194* (28/12)
58. Γρεβενά: ΡΝΕ-156* (2/9)
59. Άμφισσα: ΑΜΕ-145* (29/12)

60. Λήμνος: ΜΗΑ-967* (19/9)
61. Καρπενήσι: ΚΗΑ-541* (18/8 )

Τελευταίες παρατηρήσεις 2008

1. Αθήνα (κεντρικός τομέας-Χολαργός): ΙΚΕ-908* (30/12/08), εκτός σειράς ΙΚΖ-100* (30/12/08), (κενό μεταξύ ΙΚΕ-6000/7200), ΙKΕ-593* επαγγ. (15/12/08), ΚΧΧ-204* (27/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΚE μέχρι 9999, ΙΚΖ, ΙΚΗ, ΙΚΙ, ΙΚΧ, ΙΜΖ
2. Νότια Αθήνα (Άλιμος): ΙΚN-778* (31/12/08), ΙΚΜ-709* επαγγ. (25/12/08) απόθεμα ως το IKM-7450,
ΚΧΧ-151* (27/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΚN μέχρι 9999, ΙΚΥ, ΙΜΗ, ΙΜΙ
3. Ανατολική Αθήνα (Αγ. Παρασκευή): ΙΜΕ-725* (30/12/08), ΙΜΕ-605* επαγγ. (27/11/08), ΚΧΧ-422* (4/12/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΜΕ μέχρι 9999
4. Δυτική Αθήνα (Ίλιον): ΙΗΧ-777* (19/12/08), ΙΖΧ-878* επαγγ. (27/11/08), ΜΟΥ-468* (27/12/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΗΧ μέχρι 9999, ΙΚΑ, ΙΚΤ, ΙΜΜ, ΙΜΝ-1000/2899
5. Ανατολική Αττική (Παλλήνη): ΖΧΙ-156* (31/12/08), ZXI-21** επαγγ. ή εκτός σειράς (28/12/08),
ΖΧΗ-981* επαγγ. (15/12/08), ΜΗΟ-991* (27/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΖΧΙ μέχρι 9999
6. Πειραιάς (Καμίνια): ΥΝN-414* (19/12/08), ΥΝΜ-981* επαγγ. (27/11/08), ΥΝΚ-9988 βαρύ επαγγ. (16/11/08),
ΜΗΟ-873* (27/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΥΝΝ μέχρι 9999, ΥΝΟ
7. Δυτική Αττική (Ελευσίνα): ΥΡΥ-836* (27/11/08), ΚΧΧ-542* (27/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΥΡΥ μέχρι 9999, ΥΡΧ

8. Θεσσαλονίκη: Δυτικός τομέας (Καλοχώρι) ΝΙΚ-144* [χ] (26/12/08), ΚΧΧ-318* (15/12/08),
Ανατολικός τομέας (Θέρμη) ΝΗΥ-468* (21/11/08), ΝΗΥ-593* επαγγ. (20/11/08),
ΝΗΥ-685* μεταχειρ. (22/12/08), ΝΗΥ-770* εκτός σειράς (12/10/08), ΚΧΧ-259* (6/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΝΗΥ μέχρι 9999, ΝΗΧ, ΝΙΑ, ΝΙΒ, ΝΙΕ, ΝΙΖ, ΝΙΚ μέχρι 9999, ΝΙΜ, ΝΙΝ

9. Ηράκλειο: ΗΚΡ-853* (26/12/08), ΡΑΙ-825* (15/11/08)
Μοίρες ΗΚΟ-414* (16/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΗΚΟ-4999, ΡΑΙ-807* (4/11/08)
Αρκαλοχώρι ΗΚO-380* (11/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΗΚΟ-3999, ΜΟΙ-102* (10/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΚΡ μέχρι 9999, ΗΚΤ, ΗΚΥ, ΗΚΧ

10. Αχαΐα: Πάτρα ΑZΒ-679* (30/12/08), ΚΧΥ-859* (21/11/08),
Αίγιο ΑΖΒ-622* (6/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΑΖΒ-6499, ΚΧΥ-871* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΖΒ μέχρι 9999, ΑΖΕ, ΑΖΖ

11. Λάρισα: ΡΙΥ-790* (20/12/08), ΜΗΟ-478* (23/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΡΙΥ μέχρι 9999, ΡΡΑ

12. Βόλος: ΒΟΧ-900* (15/12/08), ΡΑΟ-560* (20/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΒΟΧ μέχρι 9999, ΒΟΙ-1000/4999
13. Εύβοια: Κεντρικός τομέας (Χαλκίδα) ΧΑΑ-880* (19/12/08), ΡΑΙ-777* (11/11/08),
Νότιος τομέας (Αλιβέρι) ΧΑΑ-770* (27/11/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΧΑΑ-8000, ΡΑΙ-773* (6/11/08)
Βόρειος τομέας (Ιστιαία) ΧΑΑ-676* (21/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΧΑΑ-7000, ΡΑΙ-774* (20/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΑΑ μέχρι 9999, ΧΑΙ, ΧΑΟ

14. Χανιά: ΧΝΧ-722* (07/12/08), ΜΗΟ-788* (18/11/08), εκτός σειράς ΧΝΧ-888* (26/8/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΧΝΧ μέχρι 9999
15. Ρόδος*: ΡΟΤ-314* (31/12/08), ΚΧΥ-9050 (11/11/08)
* και Νότια Δωδεκάνησα
απόθεμα συνδυασμών: ΡΟΤ μέχρι 4249
16. Ιωάννινα: ΙΝΙ-258* (27/12/08), ΜΗΟ-227* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΙΝΙ μέχρι 7999, ΙΝΧ-1000/9999

17. Κοζάνη: ΚΖΤ-426* (6/12/08), ΜΗΟ-689* (20/11/08)
Πτολεμαΐδα ΚΖΡ-994* (19/11/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΚΖΡ-9999, ΜΗΟ-729* (17/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΖΡ μέχρι 9999, ΚΖΤ μέχρι 6999
18. Ημαθία: ΗΜX-384* (21/11/08), ΚΧΧ-450* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΜΧ μέχρι 9999, ΗΜΙ-1000/4999

19. Λαμία: ΜΙΡ-809* (10/9/08), ΡΑΥ-381* (20/11/08), το απόθεμα τελείωσε στο ΜΙΡ-8099.
Δόθηκαν ΑΜΕ-2001 ως και 2800 και δίνονται ΑΜΕ-2851 ως και 3050 (ανακατανομή συνδυασμών της Φωκίδας),
ΑΜΕ-285* (30/12/08).
Αταλάντη ΜΙΡ-778* (4/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΜΙΡ-7900, ΜΟΙ-637* (20/11/08)
20. Σέρρες: ΕΡΝ-746* (31/12/08), ΜΗΟ-629* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΡΝ μέχρι 9999, ΕΡΤ-1000/3999
21. Καβάλα: ΚΒΡ-301* (8/12/08), ΜΟΟ-427* (20/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΒΡ μέχρι 8999
22. Κορινθία: ΚΡN-244* (30/12/08), ΜΟΟ-673* (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΡΝ μέχρι 5999

23. Τρίκαλα: ΤΚΝ-980* (20/12/08), ΚΧΥ-912* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΤΚΝ μέχρι 9999, ΤΚΡ-1000/4999
24. Καλαμάτα: ΚΜΝ-856* (21/12/08), ΡΑΥ-223* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΜΝ μέχρι 9999
25. Έδεσσα: ΕΕΝ-588* (10/12/08), ΚΧΧ-288* (13/11/08),
Γιαννιτσά ΕΕΝ-492* (14/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΕΕΝ-4999, ΚΧΥ-692* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΕΝ μέχρι 9999
26. Κέρκυρα: ΚΥΜ-547* (11/12/08), ΡΑΟ-893* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΥΜ μέχρι 9999, ΚΥΝ-1000/5549
27. Κατερίνη: ΚΝΡ-304* (27/11/08), ΚΧΥ-655* (20/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΝΡ μέχρι 9999
28. Κομοτηνή: ΚΟΜ-189* (19/12/08), ΜΟΟ-809* (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΟΜ μέχρι 9999, ΚΟΝ-1000/3999

29. Αγρίνιο: ΑΙΜ-991* (30/12/08), ΚΧΧ-174* (20/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΑΙΜ μέχρι 9999, ΑΙΝ-1000/5999
30. Κυκλάδες: Σύρος ΕΜΚ-292* (30/12/08), ο κλάδος τελειώνει το πολύ στο ΕΜΚ-5999,ΑΜΥ-575* (16/5/08)
Μήλος ΕΜΚ-769* (5/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΕΜΚ-7700
Σαντορίνη ΕΜΚ-825* (10/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΕΜΚ-8300
Τήνος ΕΜΚ-842* (5/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΕΜΚ-8500, ΑΜΥ-571* (5/6/08)
Νάξος ΕΜΚ-872* (5/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΕΜΚ-9000, ΑΜΥ-573* (3/11/08)
Πάρος ΕΜΚ-902* (4/12/08), ο κλάδος τελειώνει το πολύ στο ΕΜΚ-9600
Άνδρος ΕΜΚ-965* (5/12/08), ο κλάδος τελειώνει το πολύ στο ΕΜΚ-9999
απόθεμα συνδυασμών: ΕΜΚ μέχρι 9999, ΕΜΝ-1000/3999
31. Ηλεία: Πύργος ΗΑΜ-964* (30/12/08), ΡΑΟ-838* (18/11/08),
Αμαλιάδα ΗΑΜ-375* (30/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΗΑΜ-5999, ΡΑΟ-834* (18/12/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΗΑΜ μέχρι 9999, ΗΑΝ-1000/6999
32. Λασίθι: Άγιος Νικόλαος ΑΝΚ-331* (13/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΑΝΚ-5999, ΚΧΥ-940* (27/10/08)
Σητεία ΑΝΚ-715* (6/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΑΝΚ-7999, ΜΟΟ-719* (10/4/08)
Ιεράπετρα ΑΝΚ-960* (22/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΑΝΚ-9999, ΜΟΟ-718* (17/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΝΚ μέχρι 9999, ΑΝΜ-1000/3999
33. Βοιωτία: Λιβαδειά ΒΙΜ-140* (29/10/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΒΙΜ-3499, ΡΑΟ-749* (6/11/08)
Θήβα ΒΙΜ-642* (6/12/08), ΜΟΟ-523* (10/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΒΙΜ μέχρι 9999, ΒΙΝ-1000/4999
34. Αργολίδα: ΑΡΜ-552* (5/12/08), ΚΧΧ-601* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΡΜ μέχρι 9999
35. Δράμα: ΡΜΤ-271* (8/12/08), ΚΧΧ-915* (20/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΜΤ μέχρι 9999
36. Ξάνθη: ΑΗΜ-265* (19/12/08), ΜΗΟ-165* (21/11/08), εκτός σειράς ΑΗΜ-333* (10/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΗΜ μέχρι 9999, ΑΗΝ-1000/6999
37. Ρέθυμνο: ΡΕΜ-100* (28/12/08), ΜΗΟ-560* (20/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΕΜ μέχρι 8999

38. Καρδίτσα: ΚΑΚ-949* (20/12/08), ΚΧΧ-743* (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΑΚ μέχρι 9999, ΚΑΜ
39. Χαλκιδική: ΧΚΜ-753* (6/12/08), ΜΗΟ-892* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΚΜ μέχρι 9969 (sic!)
40. Έβρος: ΕΒΚ-729* (12/12/08), ΜΗΟ-381* (12/12/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΒΚ μέχρι 9999, ΕΒΜ-1000/6999
41. Λακωνία: ΑΚΗ-420* (6/12/08), ΜΟΟ-701* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΚΗ μέχρι 8999
42. Μυτιλήνη: ΜΥΗ-310* (3/12/08), ΚΧΥ-923* (17/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΥΗ μέχρι 9999

43. Κιλκίς: Κιλκίς ΚΙΖ-669* (15/12/08), ΚΧΥ-7350 (22/9/08)
Γουμένισσα ΚΙΖ-653* (6/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΚΙΖ-6600, ΚΧΥ-721* (27/10/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΚΙΖ μέχρι 9999, ΚΙΗ-1000/4999
44. Άρτα: ΑΤΗ-513* (5/12/08), ΜΗΟ-422* (30/10/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΤΗ μέχρι 6949
45. Τρίπολη: ΤΡΖ-413* (6/12/08), ΡΑΟ-725* (6/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΤΡΖ μέχρι 8999
46. Μεσολόγγι: ΜΕΗ-165* (6/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΜΕΗ-2999, ΡΑΙ-729* (27/10/08)
Ναύπακτος ΜΕH-399* (15/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΜΕΗ-5999, ΜΟΟ-277* (24/10/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΕΗ μέχρι 8999
47. Ορεστιάδα: ΟΡΖ-160* (12/12/08), ΜΗΟ-138* (29/10/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΟΡΖ μέχρι 2949

48. Καστοριά: ΚΤΕ-721* (5/12/08), ΚΧΥ-754* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΤΕ μέχρι 9799
49. Πρέβεζα: ΡΖΗ-714* (10/12/08), ΜΟΥ-967* (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΖΗ μέχρι 9999, ΡΖΚ-1000/1499
50. Χίος: ΧΙΕ-652* (16/12/08), ΚΧΟ-584* (4/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΙΕ μέχρι 6899
51. Κως*: ΚΧΕ-585* (19/12/08), ΜΟΙ-771* (17/11/08)
*και Βόρεια Δωδεκάνησα
απόθεμα συνδυασμών: ΚΧΕ μέχρι 9999, ΚΧΖ-1000/1499
52. Ζάκυνθος: ΖΑΖ-457* (27/12/08), ΜΟΟ-955* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΖΑΖ μέχρι 9399
53. Κεφαλλονιά: ΚΕZ-211* (6/12/08), ΚΧΥ-816* (11/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΕΖ μέχρι 4999

54. Ηγουμενίτσα: ΗΝΒ-969* (3/12/08), ΜΗΟ-186* (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΝΒ μέχρι 9999, ΗΝΕ-1000/2999
55. Φλώρινα: ΡΑΕ-855* (16/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΡΑΕ-9499, ΚΧΥ-783* (21/11/08)
Αμύνταιο ΡΑΕ-956* (11/12/08), ΚΧΥ-793* (22/10/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΑΕ μέχρι 9999, ΡΑΖ-1000/2549
56. Σάμος: ΜΟΒ-893* (21/11/08), ΜΟΥ-244* (18/9/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΟΒ μέχρι 9999, ΜΟΕ-1000/1799
57. Λευκάδα: ΕΥΒ-283* (3/12/08), ΑΜΥ-862* (12/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΥΒ μέχρι 6949
58. Γρεβενά: ΡΝΕ-225* (5/12/08), ΜΗΟ-539* (17/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΝΕ μέχρι 4549
59. Άμφισσα: ΑΜΕ-199* (15/12/08), ΜΟΙ-841* (14/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΜΕ από 2801 μέχρι 2850 και από 3051 μέχρι 4049
60. Λήμνος: ΜΗΒ-121* (20/11/08), ΜΟΥ-145* (25/9/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΜΗΒ μέχρι 4049

61. Καρπενήσι: ΚΗΑ-577* (20/11/08), ΜΟΙ-7250 (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΗΑ μέχρι 9549

Κόκκινες πινακίδες

Οι συνδυασμοί ΑΜΟ, ΑΜΡ, ΑΜΤ, ΑΜΥ, ΑΜΧ, ΜΟΙ, ΜΟΟ, ΜΟΥ, ΡΑΙ, ΡΑΟ (ολόκληροι) και ΡΑΥ-1000 ως 7700
κατανεμήθηκαν στις διάφορες διευθύνσεις (βλ. εδώ) ήδη πριν τυπωθούν (1988-1992).
Οι κατοπινοί συνδυασμοί ΡΑΥ-7701 ως 9999, ΚΧΟ, ΚΧΥ, ΚΧΧ, ΜΗΟ (ολόκληροι) και ΜΗΥ-1000 ως 3150, αφού
παραδόθηκαν από τον προμηθευτή στη διεύθυνση του Χολαργού (κεντρικός τομέας Αθήνας), άρχισαν από
το 1994 να δίνονται σε διάφορες διευθύνσεις στις οποίες (κατά κανόνα) τελείωναν τα αποθέματα. Έγιναν
και ορισμένες ανακατανομές, δηλαδή δόθηκαν νούμερα από μία διεύθυνση σε άλλη. Ακολουθεί λίστα με
την κατανομή των πινακίδων από ΡΑΥ-7701 ως ΜΗΥ-3150 ανά διεύθυνση καθώς και λίστα με τις
ανακατανομές που έχουν ως τώρα γίνει αντιληπτές.

Κατανομή συνδυασμών από ΡΑΥ-7701 ως ΜΗΥ-3150 στις διάφορες διευθύνσεις

ΡΑΥ-7701/8000 Κοζάνη
ΡΑΥ-8001/8200 Χίος
ΡΑΥ-8201/8300 Δυτική Αθήνα + Δυτική Αττική
ΡΑΥ-8301/8600 Δυτική Αθήνα
ΡΑΥ-8601/8700 Δυτική Αττική
ΡΑΥ-8701/9052 Νότια Αθήνα + Πειραιάς
ΡΑΥ-9053/9200 Πειραιάς
ΡΑΥ-9201/9400 Ημαθία
ΡΑΥ-9401/9900 Σέρρες
ΡΑΥ-9901/9999 Δράμα
ΚΧΟ-1000/1200 Πιερία
ΚΧΟ-1201/2000 Νότια Αθήνα
ΚΧΟ-2001/2100 Αχαΐα
ΚΧΟ-2101/2600 Δράμα
ΚΧΟ-2601/2800 Κιλκίς
ΚΧΟ-2801/3400 Πειραιάς
ΚΧΟ-3401/3700 Πιερία
ΚΧΟ-3701/5700 Θεσσαλονίκη
ΚΧΟ-5701/5900 Χίος
ΚΧΟ-5901/6100 Αχαΐα
ΚΧΟ-6101/6200 Ξάνθη
ΚΧΟ-6201/6500 Ημαθία
ΚΧΟ-6501/7000 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΟ-7001/7300 Πέλλα
ΚΧΟ-7301/7500 Σέρρες
ΚΧΟ-7501/7800 Ρόδος
ΚΧΟ-7801/7900 Θεσπρωτία
ΚΧΟ-7901/8200 Ξάνθη
ΚΧΟ-8201/8300 Δυτική Αττική
ΚΧΟ-8301/8800 Δράμα
ΚΧΟ-8801/9000 Κιλκίς
ΚΧΟ-9001/9500 Σέρρες
ΚΧΟ-9501/9600 Νότια Αθήνα
ΚΧΟ-9601/9999 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΥ-1000/1200 Τρίκαλα
ΚΧΥ-1201/2000 Νότια Αθήνα
ΚΧΥ-2001/2100 Θεσπρωτία
ΚΧΥ-2101/2400 Αχαΐα
ΚΧΥ-2401/2700 Πιερία
ΚΧΥ-2701/2800 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΥ-2801/3000 Κοζάνη (2951/2991 Πτολεμαΐδα)
ΚΧΥ-3001/3200 Αλεξανδρούπολη
ΚΧΥ-3201/3500 Ημαθία
ΚΧΥ-3501/3600 Τρίκαλα
ΚΧΥ-3601/3700 Ορεστιάδα
ΚΧΥ-3701/3900 Θεσπρωτία
ΚΧΥ-3901/4100 Τρίκαλα
ΚΧΥ-4101/4300 Κιλκίς
ΚΧΥ-4301/4500 Καρδίτσα
ΚΧΥ-4501/4700 Λάρισα
ΚΧΥ-4701/4800 Πέλλα
ΚΧΥ-4801/5300 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΥ-5301/5500 Χανιά
ΚΧΥ-5501/5800 Πέλλα
ΚΧΥ-5801/5900 Ορεστιάδα
ΚΧΥ-5901/6000 Πειραιάς
ΚΧΥ-6001/6200 Λάρισα
ΚΧΥ-6201/6250 Γιαννιτσά
ΚΧΥ-6251/6300 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΥ-6301/6600 Πιερία
ΚΧΥ-6601/6800 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Πιερία)
ΚΧΥ-6801/7000 Γιαννιτσά
ΚΧΥ-7001/7200 Δράμα
ΚΧΥ-7201/7250 Γουμένισσα
ΚΧΥ-7251/7350 Κιλκίς
ΚΧΥ-7351/7450 Δυτική Αττική
ΚΧΥ-7451/7550 Καστοριά
ΚΧΥ-7551/7650 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Καστοριά)
ΚΧΥ-7651/7750 Αργολίδα
ΚΧΥ-7751/7900 Φλώρινα
ΚΧΥ-7901/7950 Αμύνταιο
ΚΧΥ-7951/8150 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΥ-8151/8200 Κεφαλλονιά
ΚΧΥ-8201/8350 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Κεφαλλονιά)
ΚΧΥ-8351/8450 Καρδίτσα
ΚΧΥ-8451/8700 Αχαΐα
ΚΧΥ-8701/8750 Αίγιο
ΚΧΥ-8751/8950 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Αχαΐα)
ΚΧΥ-8951/9050 Ρόδος
ΚΧΥ-9051/9150 Τρίκαλα
ΚΧΥ-9151/9200 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στα Τρίκαλα)
ΚΧΥ-9201/9250 Λέσβος
ΚΧΥ-9251/9400 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στη Λέσβο)
ΚΧΥ-9401/9450 Άγιος Νικόλαος
ΚΧΥ-9451/9750 Θεσσαλονίκη
ΚΧΥ-9751/9850 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΥ-9851/9999 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-1000/1050 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-1051/1150 Πειραιάς
ΚΧΧ-1151/1400 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-1401/1550 Νότια Αθήνα
ΚΧΧ-1551/1650 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στη Νότια Αθήνα)
ΚΧΧ-1651/1750 Αγρίνιο
ΚΧΧ-1751/1850 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-1851/1900 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-1901/2050 Αθήνα (Χολαργός)
ΚΧΧ-2051/2550 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-2551/2600 Ανατολική Θεσσαλονίκη
ΚΧΧ-2601/2850 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη)
ΚΧΧ-2851/2900 Έδεσσα
ΚΧΧ-2901/2950 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Έδεσσα)
ΚΧΧ-2951/3200 Δυτική Θεσσαλονίκη
ΚΧΧ-3201/4200 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-4201/4250 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-4251/4450 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Ανατολική Αθήνα)
ΚΧΧ-4451/4550 Ημαθία
ΚΧΧ-4551/5400 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-5401/5450 Δυτική Αττική
ΚΧΧ-5451/6000 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-6001/6200 Αργολίδα
ΚΧΧ-6201/6400 Σέρρες
ΚΧΧ-6401/7400 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-7401/7450 Καρδίτσα
ΚΧΧ-7451/9150 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-9151/9200 Δράμα
ΚΧΧ-9201/9999 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΜΗΟ-1000/1100 Κοζάνη (1071/1100 Πτολεμαΐδα)
ΜΗΟ-1101/1300 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΗΟ-1301/1400 Ορεστιάδα
ΜΗΟ-1401/1500 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΗΟ-1501/1700 Ξάνθη
ΜΗΟ-1701/1900 Θεσπρωτία
ΜΗΟ-1901/2300 Ιωάννινα
ΜΗΟ-2301/2400 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στα Ιωάννινα)
ΜΗΟ-2401/2700 Ημαθία
ΜΗΟ-2701/2800 Ανατολική Αττική
ΜΗΟ-2801/3100 Αχαΐα
ΜΗΟ-3101/3600 Θεσσαλονίκη
ΜΗΟ-3601/3850 Αλεξανδρούπολη
ΜΗΟ-3851/4100 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Αλεξανδρούπολη)
ΜΗΟ-4101/4350 Άρτα
ΜΗΟ-4351/4800 Λάρισα
ΜΗΟ-4801/5350 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στη Λάρισα)
ΜΗΟ-5351/5400 Γρεβενά
ΜΗΟ-5401/5600 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στα Γρεβενά)
ΜΗΟ-5601/5650 Ρέθυμνο
ΜΗΟ-5651/5850 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στο Ρέθυμνο)
ΜΗΟ-5851/5900 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΗΟ-5901/6400 Σέρρες
ΜΗΟ-6401/6650 Τρίκαλα
ΜΗΟ-6651/7150 Κοζάνη
ΜΗΟ-7151/7650 Πτολεμαΐδα
ΜΗΟ-7651/7900 Χανιά
ΜΗΟ-7901/8450 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στα Χανιά)
ΜΗΟ-8451/8750 Πειραιάς
ΜΗΟ-8751/8950 Χαλκιδική
ΜΗΟ-8951/9250 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στη Χαλκιδική)
ΜΗΟ-9251/9450 Αθήνα (κέντρο)
ΜΗΟ-9451/9950 Ανατολική Αττική
ΜΗΟ-9951/9999 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Ανατολική Αττική)
ΜΗΥ-1000/3150 δεν έχουν ακόμα δοθεί

Ανακατανομές ή κατανομές σε κλάδους

ΜΟΙ-1000/1100 Αρκαλοχώρι, τελευταία παρατήρηση 102*
ΜΟΟ-4401/4449 Δράμα
ΜΟΥ-4001/4700 Δυτική Αθήνα
ΜΟΥ-4701/5000 μάλλον θα δοθούν αργότερα στη Δυτική Αθήνα
ΜΟΥ-5001/5100 Δυτική Αττική παλιότερα
ΜΟΥ-5101/5900 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΜΟΥ-7701/8100 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΜΟΥ-8901/8950 Πιερία
ΜΟΥ-8951/9000 Αχαΐα
ΜΟΥ-9001/9050 Δυτική Αττική
ΜΟΥ-9051/9100 Πρέβεζα
ΜΟΥ-9101/9150 Τρίκαλα
ΜΟΥ-9151/9200 Θεσσαλονίκη
ΜΟΥ-9201/9250 Πρέβεζα
ΜΟΥ-9251/9300 Δυτική Αττική
ΜΟΥ-9301/9450 Πιερία
ΜΟΥ-9451/9500 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΟΥ-9501/9650 Θεσσαλονίκη
ΜΟΥ-9651/9700 Πρέβεζα
ΜΟΥ-9701/9750 Αχαΐα
ΜΟΥ-9751/9800 Τρίκαλα
ΜΟΥ-9801/9850 Αργολίδα
ΜΟΥ-9851/9900 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΡΑΟ-5901/6000 Χαλκιδική
ΡΑΟ-6001/6500 Θεσσαλονίκη

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
Και εδώ η σειρά είναι από τις περιοχές με τους περισσότερους τυπωμένους συνδυασμούς σε αυτές με τους
λιγότερους (η ένδειξη -ν- μπαίνει πάνω από τις περιοχές που βρίσκονται στο ν-οστό τυπωμένο συνδυασμό)
Οι επόμενοι συνδυασμοί που αναφέρονται είναι μόνο όσοι έχουν τυπωθεί.

1. Κεντρική Αθήνα: ΧΧΝ 5* (10/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΧΧΟ/ΧΧΧ, ΧΥΑ/ΧΥΧ, ΗΒΑ/ΗΒΧ
2. Νότια Αθήνα: ΟΑΟ 98* (10/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΑΡ, ΟΑΤ
3. Ανατολική Αθήνα: ΟΒΕ 82* (14/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΒΖ, ΟΒΗ, ΟΒΙ, ΟΒΚ, ΟΒΜ
4. Δυτική Αθήνα: ΧΗΖ 43* (17/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΒΝ, ΟΒΟ, ΟΒΡ, ΟΒΤ 1/864
5. Πειραιάς: BHΒ 70* (27/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΗΕ, ΒΗΖ, ΒΗΗ, ΒΗΙ, ΒΗΚ, ΒΗΜ
6. Δυτική Αττική: ΒΝΑ 80* (27/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΝΕ, ΒΝΖ, ΒΝΗ
7. Ανατολική Αττική: ΒΚΙ 90* (27/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΚΚ, ΒΚΒ, ΒΚΕ, ΒΚΖ

-106-
8. Θεσσαλονίκη: ΝΜΜ 33* [χ] (16/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΝΜΝ, ΝΜΟ, ΝΜΡ

-48-
9. Αχαΐα: Πάτρα ΑΑΙ 51* (17/12/08), Αίγιο ΑΑΗ 80* (16/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΑΚ, ΑΑΜ, ΑΑΝ, ΑΑΟ
10. Ηράκλειο: ΗΗI 11* (19/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΗΗΚ, ΗΗΜ, ... όταν τυπωθούν)

-31-
11. Μαγνησία: ΒΑΕ 87* (25/10/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΒΑΖ, ΒΑΗ, ΒΑΙ ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΒΑΕ 999. Δόθηκαν ΤΡΗ 501 ως και 800, έπειτα ΚΗΒ 701 ως και 999 (ανακατανομή συνδυασμών της Ευρυτανίας και της Αρκαδίας αντίστοιχα),
ΚΗΒ 77* (25/10/08), ΚΗΒ 80* (25/10/08), ΤΡΗ 6** (25/10/08), ΚΗΒ 84* (15/11/08), ΚΗΒ 90* (19/11/08)

-29-
12. Ρόδος: ΡΥΑ 97* (31/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΥΒ, ΡΥΕ, ΡΥΖ ... όταν τυπωθούν)
13. Χανιά: ΤΥΑ 1* (7/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΤΥΒ, ΤΥΕ, ΤΥΖ ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΧΒΧ 999. Δόθηκαν ΤΡΗ 1 ως και 500 (ανακατανομή συνδυασμών της Αρκαδίας),
ΤΡΗ 42* (7/12/08), έπειτα ξεκίνησαν κανονικά τα ΤΥΑ.

-24-
14. Εύβοια: Χαλκίδα ΕΗΟ 83* (25/12/08), Ιστιαία ΕΗΜ 84* (3/5/08)
επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΗΡ, ΕΗΤ, ΕΗΥ ... όταν τυπωθούν)

-23-
15. Κέρκυρα: ΕΤΝ 99* (9/6/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΤΟ, ΕΤΡ, ΕΤΤ ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΕΤΝ 999.

-22-
16. Κυκλάδες: ΕΖΜ 11* (15/10/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΖΝ, ΕΖΟ, ΕΖΡ ... όταν τυπωθούν)

-21-
17. Ροδόπη: ΚΚΚ 40* (5/12/08), KKK 58* (12/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΚΜ, (ΚΚΝ, ΚΚΟ ... όταν τυπωθούν)

-18-
18. Καβάλα: ΑΒΖ 2* (10/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΑΒΗ, ΑΒΙ, ΑΒΚ ... όταν τυπωθούν)

-16-
19. Λασίθι: ΑΕΒ 99* (11/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΑΕΕ, ΑΕΖ, ΑΕΗ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΑΕΒ 999. Δόθηκαν κάποια ΗΗΗ στην Ιεράπετρα, ΗΗΗ 90* (15/9/08)
20. Λάρισα: ΡΡB 65* (20/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΡΕ, ΡΡΖ, ΡΡΗ, ... όταν τυπωθούν)
21. Μυτιλήνη: ΜΤΒ 99* (13/10/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΜΤΕ, ΜΤΖ, ΜΤΗ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΜΤΒ 999.

-15-
22. Ρέθυμνο: ΡΗΑ 91* (15/7/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΗΒ, ΡΗΕ, ΡΗΖ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΡΗΑ 999. Δόθηκαν ΑΜΕ 1 ως και 400 (τουλάχιστον) (ανακατανομή συνδυασμών της Φωκίδας), ΑΜΕ 5* (29/9/08), ΑΜΕ 400 (13/10/08)
23. Κορινθία: ΡΒΑ 80* (6/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΒΒ, ΡΒΕ, ΡΒΖ, ... όταν τυπωθούν)

-14-
24. Μεσσηνία: ΚΜY 90* (4/8/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΜΖΑ, ΜΖΒ, ΜΖΕ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΚΜΥ 999. Δόθηκαν ΤΡΖ 701 ως και 999 (ανακατανομή συνδυασμών της Αρκαδίας),
ΤΡΖ 78* (30/8/08), ΤΡΖ 99* (23/10/08)
25. Χίος: ΧΙΥ 99* (13/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΧΟΑ, ΧΟΒ, ΧΟΕ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΧΙΥ 999.
26. Ξάνθη: ΑΗΥ 97* (8/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΗΟΑ, ΗΟΒ, ΗΟΕ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΑΗΥ 999. Δίνονται ΚΚΚ 5** (ανακατανομή συνδυασμών της Ροδόπης), ΚΚΚ 51* (3/12/08)
27. Κως: ΚΧΧ 80* (5/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΑΑ, ΕΑΒ, ΕΑΕ, ... όταν τυπωθούν)

-13-
28. Βοιωτία: Λιβαδειά ΒΙΟ (6/12/08), Θήβα ΒΙΙ (6/12/08),
επόμενοι συνδυασμοί: - (ΒΙΥ, ΒΥΑ, ΒΥΒ, ... όταν τυπωθούν)

-12-
29. Ηλεία: Πύργος ΗΑΑ 94* (10/11/08), Αμαλιάδα ΗΑΙ 77* (7/12/08),
επόμενοι συνδυασμοί: - (ΗΑΟ, ΗΑΥ, ΗΕΑ, ... όταν τυπωθούν)

-11-
30. Αγρίνιο: ΑΙΗ 90* (4/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΙΙ, (ΑΙΟ, ΑΙΥ όταν τυπωθούν)
31. Σέρρες: ΕΡΙ 40* (11/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΡΟ, ΕΡΡ, ΕΡΥ όταν τυπωθούν)
32. Ημαθία: ΗΜΜ 35* (4/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΗΜΟ (ΗΜΡ, ΗΜΥ όταν τυπωθούν)
33. Τρίκαλα: ΤΚΧ 25* (6/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΤΚΚ, ΤΚΟ, ΤΚΥ όταν τυπωθούν)

-10-
34. Αργολίδα: ΑΡΖ 91* (24/7/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΑΡΙ, ΑΡΟ, ΑΡΡ, ΑΡΥ όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΑΡΖ 999. Δόθηκαν ΑΜΕ 601 ως και 800 τουλάχιστον (ανακατανομή συνδυασμών της Φωκίδας), ΑΜΕ 80* (6/12/08)
35. Φθιώτιδα: ΜΙΧ 80* (5/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: (ΜΙΗ, ΜΙΙ, ΜΙΟ, ΜΙΥ όταν τυπωθούν)
36. Αλεξανδρούπολη: ΕΒΤ 76* (12/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΒΒ, ΕΒΙ, ΕΒΟ, ΕΒΥ όταν τυπωθούν)
37. Λακωνία: ΑΚΙ 60* (10/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΚΚ, (ΑΚΟ, ΑΚΥ, ΑΚΧ όταν τυπωθούν)
38. Ιωάννινα: ΙΝΙ 50* (20/9/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΙΝΧ, ΙΝΝ, ΙΝΟ, (ΙΝΥ όταν τυπωθεί)
39. Πέλλα: Γιαννιτσά ΕΕΧ 50* (6/12/08),
Έδεσσα ΕΕΤ 77* (5/12/08),
επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΕΕ, ΕΕΙ, ΕΕΟ, ΕΕΥ όταν τυπωθούν)
40. Σάμος: ΜΟΤ 50* (16/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΜΟΧ, ΜΟΙ, ΜΟΟ, ΜΟΥ όταν τυπωθούν)

-9-
41. Ζάκυνθος: ΖΑΤ 70* (6/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΖΑΧ, (ΖΑΑ, ΖΑΙ, ΖΑΟ, ΖΑΥ όταν τυπωθούν)
42. Πιερία: ΚΝΧ 45* (13/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΚΝΖ, ΚΝΙ, ΚΝΝ, ΚΝΟ, ΚΝΥ όταν τυπωθούν)
43. Κοζάνη: ΚΖΤ 30* (10/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΚΖΧ, ΚΖΖ, ΚΖΙ, ΚΖΟ, ΚΖΥ όταν τυπωθούν)

-8-
44. Καρδίτσα: ΚΑΡ 85* (31/10/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΚΑΤ, ΚΑΧ, ΚΑΑ, ΚΑΙ, ΚΑΟ, ΚΑΥ όταν τυπωθούν)
45. Δράμα: ΡΜΒ 23* (12/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΜΖ, (ΡΜΙ, ΡΜΜ, ΡΜΟ, ΡΜΡ, ΡΜΥ όταν τυπωθούν)

-7-
46. Πρέβεζα: ΡΖΖ 70* (10/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΖΙ, ΡΖΝ, ΡΖΟ, ΡΖΡ, ΡΖΤ, ΡΖΥ, ΡΖΧ όταν τυπωθούν)
47. Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι-Ναύπακτος): Μεσολόγγι ΜΕΝ 1* (6/12/08), Ναύπακτος ΜΕΝ 50* (6/12/08),
επόμενοι συνδυασμοί: - (ΜΕΡ, ΜΕΤ, ΜΕΧ, ΜΕΕ, ΜΕΙ, ΜΕΟ, ΜΕΥ όταν τυπωθούν)
48. Χαλκιδική: ΧΚΡ 34* (10/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΧΚΤ, (ΧΚΧ, ΧΚΖ, ΧΚΙ, ΧΚΚ, ΧΚΟ, ΧΚΥ όταν τυπωθούν)
49. Κεφαλληνία: ΚΕΝ 10* (4/8/08) , επόμενοι συνδυασμοί: - (ΚΕΡ, ΚΕΤ, ΚΕΧ όταν τυπωθούν)

-6-
50. Κιλκίς: ΚΙΚ 80* (10/12/08), Γουμένισσα: ΚΙΚ 85* (16/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΙΜ, ΚΙΝ, ΚΙΡ
51. Άρτα: ΑΤΡ 15* (5/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: (ΑΤΧ, ΑΤΖ, ΑΤΙ, ΑΤΜ, ΑΤΝ όταν τυπωθούν)

-5-
52. Ορεστιάδα: ΟΡΗ 45* (5/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΟΡΚ, ΟΡΜ, ΟΡΝ, ... όταν τυπωθούν)
53. Λευκάδα: ΕΥΗ 5* (11/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: μέχρι ΕΥΗ 500 (ΕΥΗ 501/999, ΕΥΚ, ΕΥΜ όταν τυπωθούν)

-4-
54. Θεσπρωτία: ΗΝΖ 60* (6/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΗΝΗ, ΗΝΚ, ΗΝΜ όταν τυπωθούν)
55. Αρκαδία: ΤΡΖ 55* (14/10/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΤΡΗ 801/999, (ΤΡΚ, ΤΡΜ όταν τυπωθούν)
56. Λήμνος: ΜΗZ 40* (8/9/08) επόμενοι συνδυασμοί: - (ΜΗΚ, ΜΗΜ, ΜΗΝ όταν τυπωθούν)
57. Καστοριά: ΚΤΖ 37* (5/9/08) , επόμενοι συνδυασμοί: - (ΚΤΗ, ΚΤΚ, ΚΤΜ όταν τυπωθούν)
58. Γρεβενά: ΡΝΚ 20* (5/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: (ΡΝΤ, ΡΝΒ, ΡΝΖ όταν τυπωθούν)

-3-
59. Φλώρινα: ΡΑΖ 33* (16/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΑΗ, ΡΑΚ, ΡΑΜ όταν τυπωθούν)

-1-
60. Φωκίδα: ΑΜΑ 94* (πτ) (6/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΜΕ, (ΑΜΗ, ΑΜΚ όταν τυπωθούν)
61. Ευρυτανία: ΚΗΑ 39* (πτ) (12/8/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΗΒ, (ΚΗΕ, ΚΗΖ όταν τυπωθούν)

Τελευταίες παρατηρήσεις 2009

-202-
1. Αθήνα
● Κεντρικός τομέας (Χολαργός): ΙΚΧ-5623 (30/12/09),
επαγγελματικά ΙKΕ-6664 (08/12/09) τρέχων κλάδος ΙΚΕ-5901/7100,
ΚΧΧ-2329 (23/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΚΧ μέχρι 9999, ΙΜΟ, ΙΜΡ, ΙΜΤ, ΙΜΥ, ΙΜΧ, ΙΟΑ, ΙΟΒ
● Νότιος τομέας (Άλιμος): ΙΜΙ-6860 (28/12/09),
εκτός σειράς ΙΜΙ-88** (04/12/09),
επαγγελματικά ΙΚΥ-711* (24/12/09) τρέχων κλάδος ΙΚΥ-6401/7600,
ΚΧΟ-9748 (22/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΜΙ μέχρι 9999, ΙΟΕ, ΙΟΖ, ΙΟΗ, ΙΟΙ, ΙΟΚ
● Ανατολικός τομέας (Αγ. Παρασκευή): ΙΟΟ-5414 (28/12/09),
επαγγελματικά ΙΟΟ-3688 (01/12/09) τρέχων κλάδος ΙΟΟ-3651/3700,
προηγούμενοι κλάδοι επαγγελματικών ΙΟΝ-1601/1650, 1951/2050, 2301/2350, 3651/3700, 5051/5100, 6201/6250, ΙΟΟ-2001/2400, ΙΟΟ-2501/2550,
ΕΕΕ-1081 (17/12/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΟΟ μέχρι 9999, ΙΟΡ, ΙΟΤ
● Δυτικός τομέας (Ίλιον): ΙΚΑ-5507 (28/12/09),
επαγγελματικά ΙΖΧ-9384 (01/12/09) τρέχων κλάδος ΙΖΧ-8001/9899,
ΜΟΥ-4744 (19/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΚΑ μέχρι 9999, ΙΚΤ, ΙΜΜ, ΙΜΝ, ΙΟΥ, ΙΟΧ

-74-
2. Θεσσαλονίκη:
● Δυτικός τομέας (Καλοχώρι): ΝΙΝ-7809 (21/12/09),
επαγγελματικά ΝΙΝ-3128 (21/09/09) τρέχων κλάδος ΝΙΝ-3101/3200,
προηγούμενοι κλάδοι ΝΙΝ-1101/1200, 2001/2100, 2401/2500,
λεωφορεία ΝΙΚ-7014/7063 (δεν έχουν δοθεί 7016,7018,7019,7023/7029,7031/7032,7034/7063),
ΚΧΧ-3877 (08/12/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΝΙΝ μέχρι 9999, ΝΙΟ, ΝΙΡ, ΝΙΤ, ΝΙΥ, ΝΙΧ
● Ανατολικός τομέας (Θέρμη): ΝΗΥ-8586 (05/12/09),
εκτός σειράς NHY-8888 (08/11/09), ΝΗΥ-896* (21/11/09), ΝΗΥ-909* (20/01/09),
επαγγελματικά ΝΗΥ-8708 (05/12/09),
ΚΧΧ-2717 (27/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΝΗΥ μέχρι 9999, ΝΗΧ, ΝΙΑ, ΝΙΒ, ΝΙΕ, ΝΙΖ, ΝΚΑ, ΝΚΒ, ΝΚΕ, ΝΚΖ, ΝΚΗ

-52-
3. Πειραιάς (Καμίνια): ΥΝO-7191 (27/12/09),
επαγγελματικά ΥΝΟ-909* (21/12/09) τρέχων κλάδος ΥΝΟ-9001/9???,
βαριά επαγγελματικά ΥΝΝ-9932 (2/07/09) τρέχων κλάδος ΥΝΝ-9923/9999,
νέα αστικά λεωφορεία της ΕΘΕΛ ΥΝΝ-9601/9921,
ΚΧΧ-2484 (6/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΥΝO μέχρι 9999, ΥΝΡ, ΥΝΤ, ΥΝΥ-1000/4899

-49-
4. Ανατολική Αττική (Παλλήνη): ΖΧΚ-724* (23/12/09),
επαγγελματικά ΖΧK-248* (24/12/09) τρέχων κλάδος ΖΧK-2001/2500,
ΕΕΕ-1171 (27/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΖΧΚ μέχρι 9999, ΖΧΜ

-28-
5. Δυτική Αττική (Ελευσίνα): ΥΡΧ-3444 (26/12/09), ΚΧΧ-5555 (16/11/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΥΡΧ μέχρι 9999, ΥΤΑ, ΥΤΒ

-25-
6. Ηράκλειο: ΗΚΤ-675* (31/12/09), εκτός σειράς ΗΚΤ-699* (12/12/09), τρέχων κλάδος ΗΚΤ-6501/????, προηγούμενος κλάδος ΗΚΤ-1501/6000, ΡΑΙ-8436 (16/08/09)
Μοίρες ΗΚΤ-640* (13/11/09) τρέχων κλάδος ΗΚΤ-6001/6500, ΡΑΙ-8363 (21/10/09)
Αρκαλοχώρι ΗΚO-473* (17/12/09) τρέχων κλάδος ΗΚΟ-4501/5000, επόμενος κλάδος ΗΚΤ-1000/1500, ΜΟΙ-1025 (08/04/09)
εκτός σειράς ΗΚΥ-???? (23/11/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΚΟ μέχρι 5000, ΗΚT μέχρι 9999, ΗΚΥ, ΗΚΧ, ΗΖΑ, ΗΖΒ

-17-
7. Αχαΐα: Πάτρα ΑZΕ-5002 (28/12/09) τρέχων κλάδος ΑΖΕ-4101/????, ΚΧΥ-8888 (28/12/09),
Αίγιο ΑΖΕ-3704 (28/11/09) τρέχων κλάδος ΑΖΕ-3601/4100, ΚΧΥ-8761 (21/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΖΕ μέχρι 9999, ΑΖΖ, ΑΖΗ

-15-
8. Λάρισα: ΡΡΑ-5902 (24/12/09), ΜΗΟ-5064 (27/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΡΡΑ μέχρι 9999, ΡΡΒ

-12-
9. Εύβοια: Κεντρικός τομέας (Χαλκίδα) ΧΑΙ-3337 (31/12/09) τρέχων κλάδος ΧΑΙ-1000/4200, εκτός σειράς ΧΑΙ-3741 (24/06/09), ΧΑΙ-4195 (25/06/09), ΚΧΧ-8341 (26/12/09)
Βόρειος τομέας (Ιστιαία) ΧΑΙ-4373 (12/11/09) τρέχων κλάδος ΧΑΙ-4201/5000, ΚΧΧ-9457 (7/09/09)
Νότιος τομέας (Αλιβέρι) ΧΑI-5449 (16/12/09) τρέχων κλάδος ΧΑI-5001/6000 εκτός σειράς ΧΑΙ-5651 (23/11/09), ΚΧΧ-9478 (15/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΑΙ μέχρι 9999, ΧΑΟ, ΧΑΥ-1000/5999
10. Βόλος: ΒΟΙ-4827 (23/12/09), ΡΑΟ-5740 (27/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΒΟΙ μέχρι 9999

-11-
11. Χανιά: ΧΝΙ-2021 (12/12/09), ΜΗΟ-7983 (03/12/09),
εκτός σειράς ΧΝΙ-2222 (11/09/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΧΝΙ μέχρι 9999

-10-
12. Ιωάννινα: ΙΝΙ-8062 (24/12/09), ΚΧΧ-7015 (2/07/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΙΝΙ μέχρι 9999, ΙΝΝ-1000/2999, ΙΝΧ-1000/9999
13. Ρόδος: ΡΟΤ-6225 (08/12/09), ΚΧΥ-9787 (15/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΟΤ μέχρι 9249

-9-
14. Κοζάνη: ΚΖΤ-8642 (01/12/09) τρέχων κλάδος ΚΖΤ-7501/????, ΜΗΟ-7055 (23/10/09)
Πτολεμαΐδα ΚΖΤ-7485 (01/12/09) τρέχων κλάδος ΚΖΤ-7000/7500, ΜΗΟ-7377 (26/10/09)
??? ΚΖΤ-9787 (30/12/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΚΖΤ μέχρι 9999
15. Ημαθία (Βέροια): ΗΜX-7203 (24/12/09), ΚΧΧ-4639 (12/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΜΧ μέχρι 9999, ΗΜΙ
16. Λαμία: ΜΙΤ-2622 (24/12/09), ΜΟΟ-8505 (24/12/09)
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΜΙΡ 8099. Δόθηκαν ΑΜΕ-2001 ως και 2800 και ΑΜΕ-2851 ως και 3049 (ανακατανομή συνδυασμών της Φωκίδας),
Αταλάντη ΜΙΡ-9782 (31/12/09) τρέχων κλάδος ΜΙΡ-9501/9999, εκτός σειράς ΜΙΡ-9862 (28/10/09),
ΡΑΥ-3857 (14/08/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΙΡ μέχρι 9999, ΜΙΤ μέχρι 4099
17. Σέρρες: ΕΡΤ-192* (20/12/09), εκτός σειράς ΕΡΤ-1989 (13/11/09), ΚΧΧ-9753 (27/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΡΤ μέχρι 7999

-8-
18. Καβάλα: ΚΒΡ-630* (12/12/09), ΜΟΟ-4399 (27/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΒΡ μέχρι 9999, ΚΒΤ-1000/3999
19. Κόρινθος: ΚΡN-6160 (26/12/09), ΕΕΕ-1311 (30/11/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΡΝ μέχρι 9999
20. Τρίκαλα: ΤΚΡ-4511 (01/12/09), ΚΧΧ-8826 (24/12/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΤΚΡ μέχρι 9999
21. Καλαμάτα: ΚΜΡ-2723 (26/12/09), ΡΑΥ-2337 (23/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΜΡ μέχρι 4999

-7-
22. Έδεσσα: ΕΕΝ-7401 (27/10/09) τρέχων κλάδος ΕΕΝ-5001/8000, ΚΧΧ-4304 (14/10/09),
Γιαννιτσά ΕΕΝ-9556 (09/12/09) τρέχων κλάδος ΕΕΝ-8001/9999, ΚΧΥ-6267 (21/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΕΝ μέχρι 9999, ΕΕΡ-1000/4999
23. Κέρκυρα: ΚΥΜ-7861 (08/12/09), ΡΑΟ-8985 (19/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΥΜ μέχρι 9999, ΚΥΝ-1000/9549
24. Κατερίνη: ΚΝΡ-6288 (02/12/09), ΚΧΥ-6730 (23/12/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΝΡ μέχρι 9999, ΚΝΤ-1000/4999
25. Κομοτηνή: ΚΟΜ-3915 (22/12/09), ΜΟΟ-8171 (04/12/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΟΜ μέχρι 9999, ΚΟΝ-1000/7999
26. Αγρίνιο: ΑΙΝ-3807 (02/12/09), εκτός σειράς ΑΙΝ-4000 (05/09/09), ΚΧΧ-1863 (23/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΑΙΝ μέχρι 9999
27. Ηλεία: Πύργος ΗΑΝ-2242 (28/12/09), ΡΑΟ-8426 (23/10/09),
Αμαλιάδα ΗΑΜ-4697 (28/12/09), τρέχων κλάδος ΗΑΜ-1000/6000, ΡΑΟ-8467 (19/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΗΑΜ μέχρι 6000, ΗΑΝ μέχρι 9999, ΗΑΡ-1000/1999

-6-
28. Κυκλάδες: Σύρος ΕΜΚ-386* (28/11/09), τρέχων κλάδος ΕΜΚ-1000/4000 (το πολύ),ΜΟΙ-4664 (1/06/09)
Πάρος ΕΜΚ-4031 (28/12/09), τρέχων κλάδος ΕΜΚ-4001/4500 (το πολύ), προηγούμενος κλάδος ΕΜΚ-9001/9400, ΜΟΙ-4626 (24/02/09)
Άνδρος ΕΜΚ-4521 (26/10/09), τρέχων κλάδος ΕΜΚ-4501/4600, προηγούμενος κλάδος ΕΜΚ-9601/9800
Σαντορίνη ΕΜΚ-4781 (26/12/09), τρέχων κλάδος ΕΜΚ-4601/5000, προηγούμενος κλάδος ΕΜΚ-5001/5300,
Νάξος ΕΜΚ-5411 (21/10/09), τρέχων κλάδος ΕΜΚ-5301/5800, προηγούμενος κλάδος ΕΜΚ-8501/9000, ΜΟΙ-4711 (23/03/09)
Τήνος ΕΜΚ-5926 (23/10/09), τρέχων κλάδος ΕΜΚ-5801/6000, ΜΟΙ-4694 (24/03/09)
Μήλος ΕΜΚ-9561 (2/10/09), τρέχων κλάδος ΕΜΚ-9401/9600
απόθεμα συνδυασμών: ΕΜΚ-9801/9999, ΕΜΝ
29. Αργολίδα (Ναύπλιο): ΑΡΜ-8494 (28/12/09), ΚΧΧ-6094 (22/10/09), εκτός σειράς ΑΡΜ-888* (15/02/09), AΡM-9999 (01/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΡΜ μέχρι 9999, ΑΡΝ-1000/3999
30. Λασίθι: Άγιος Νικόλαος ΑΝΚ-408* (20/12/09) τρέχων κλάδος ΑΝΚ-1000/5000, εκτός σειράς ??? ΑΝΚ-441* (02/10/09), ΚΧΥ-9412 (7/10/09)
Σητεία ΑΝΚ-7501 (26/10/09) τρέχων κλάδος ΑΝΚ-6001/8000, ΚΧΥ-9445 (1/10/09)
Ιεράπετρα ΑΝΚ-511* (17/11/09) τρέχων κλάδος ΑΝΚ-5001/6000, προηγούμενος κλάδος ΑΝΚ-8001/9999, ΚΧΥ-9429 (19/08/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΝΚ μέχρι 9999, ΑΝΜ-1000/7999
31. Βοιωτία: Λιβαδειά ΒΙΜ-2781 (28/12/09) εκτός σειράς ΒΙΜ-3000 (29/12/09) τρέχων κλάδος ΒΙΚ-7001/ΒΙΜ-3500, ΜΟΟ-5277 (9/09/09)
Θήβα ΒΙΜ-7611 (30/12/09), ΚΧΧ-7966 (19/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΒΙΜ μέχρι 9999, ΒΙΝ
32. Δράμα: ΡΜΤ-5360 (08/12/09), ΚΧΧ-9318 (12/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΜΤ μέχρι 9999, ΡΜΧ-1000/4999
33. Ξάνθη: ΑΗΜ-511* (23/12/09), ΚΧΧ-6660 (11/12/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΗΜ μέχρι 9999, ΑΗΝ
34. Καρδίτσα: ΚΑΜ-333* (28/12/09), ΚΧΧ-7533 (27/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΚΑΜ μέχρι 9999, ΚΑΝ-1000/5999
35. Ρέθυμνο: ΡΕΜ-322* (31/12/09), ΜΗΟ-5683 (14/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΕΜ μέχρι 9999, ΡΕΝ-1000/2999

-5-
36. Χαλκιδική (Πολύγυρος): ΧΚΜ-9685 (20/12/09), ΜΗΟ-8995 (23/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΚΜ μέχρι 9999, ΧΚΝ-1000/4969
37. Έβρος (Αλεξανδρούπολη): ΕΒΚ-9484 (4/11/09), ΜΗΟ-3927 (20/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΒΚ μέχρι 9999, ΕΒΜ, ΕΒΝ-1000/1999
38. Λακωνία (Σπάρτη): ΑΚΗ-6060 (09/12/09), ΚΧΥ-8258 (13/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΚΗ μέχρι 9999, ΑΚΜ-1000/3999
39. Μυτιλήνη: ΜΥΗ-4616 (27/10/09), ΚΧΥ-9265 (7/09/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΥΗ μέχρι 9999, ΜΥΚ-1000/4999

-4-
40. Κιλκίς: Κιλκίς ΚΙΖ-8021 (27/10/09) τρέχων κλάδος ΚΙΖ-7701/????, ΚΧΧ-9011 (26/10/09)
Γουμένισσα ΚΙΖ-7605 (23/10/09), τρέχων κλάδος ΚΙΖ-7501/7700, ΚΧΥ-7246 (17/08/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΚΙΖ μέχρι 9999, ΚΙΗ-1000/8999
41. Άρτα: ΑΤΗ-6756 (19/11/09), ΜΗΟ-4300 (16/09/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΤΗ μέχρι 8949
42. Τρίπολη: ΤΡΖ-5953 (27/12/09), ΜΟΟ-5055 (21/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΤΡΖ μέχρι 9999, ΤΡΗ-1000/2999
43. Μεσολόγγι: ΜΕΗ-2371 (26/10/09), τρέχων κλάδος ΜΕΖ-8501/ΜΕΗ-3000, ΚΧΧ-5121 (8/10/09)
Ναύπακτος ΜΕH-4581 (27/10/09), εκτός σειράς ΜΕΗ-4700 (12/11/09), τρέχων κλάδος ΜΕΗ-3001/5999, ΚΧΧ-5144 (3/09/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΕΗ μέχρι 9999, ΜΕΚ-1000/3999
44. Ορεστιάδα: ΟΡΖ-2811 (26/10/09), ΚΧΧ-5222 (23/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΟΡΖ μέχρι 5949

-3-
45. Καστοριά: ΚΤΕ-8716 (24/12/09), ΚΧΥ-7603 (19/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΤΕ μέχρι 9999, ΚΤΖ-1000/4799
46. Πρέβεζα: ΡΖΗ-8505 (30/10/09), ΜΟΥ-9897 (27/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΖΗ μέχρι 9999, ΡΖΚ-1000/4499
47. Χίος: ΧΙΕ-7771 (26/10/09), ΚΧΟ-5849 (1/04/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΙΕ μέχρι 8899
48. Κως: ΚΧΕ-6811 (27/10/09), ΜΟΙ-7739 (19/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΧΕ μέχρι 9999, ΚΧΖ-1000/5499
49. Ζάκυνθος: ΖΑΖ-5208 (26/10/09), ΜΟΟ-9581 (21/09/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΖΑΖ μέχρι 9999, ΖΑΗ-1000/4399
50. Κεφαλλονιά: ΚΕZ-2974 (05/12/09),
επαγγελματικά ΚΕΖ-2565 (26/06/09), τρέχων κλάδος ΚΕΖ-2550/????
ΚΧΥ-8189 (13/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΕΖ μέχρι 8999
51. Ηγουμενίτσα: ΗΝΕ-1910 (17/11/09), ΚΧΧ-6455 (14/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΝΕ μέχρι 5999

-2-
52. Σάμος: ΜΟΒ-9796 (23/10/09), ΚΧΧ-8407 (23/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΟΒ μέχρι 9999, ΜΟΕ-1000/3799
53. Φλώρινα: ΡΑΕ-943* (18/12/09) τρέχων κλάδος ΡΑΕ-7551/9500, ΚΧΥ-7890 (15/10/09)
Αμύνταιο ΡΑΕ-9767 (22/10/09) τρέχων κλάδος ΡΑΕ-9501/????, ΚΧΥ-7947 (22/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΡΑΕ μέχρι 9999, ΡΑΖ-1000/4549
54. Άμφισσα: ΑΜΕ-3494 (22/12/09), ΜΟΙ-8428 (15/09/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΜΕ μέχρι 5049
55. Λευκάδα: ΕΥΒ-3416 (23/10/09), ΑΜΥ-8641 (11/09/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΥΒ μέχρι 8949
56. Γρεβενά: ΡΝΕ-2749 (24/12/09), ΜΗΟ-5429 (14/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΝΕ μέχρι 6549
57. Λήμνος: ΜΗΒ-1473 (22/10/09), ΜΟΥ-1462 (7/10/09),
απόθεμα συνδυασμών: ΜΗΒ μέχρι 6049

-1-
58. Καρπενήσι: ΚΗΑ-6052 (21/12/09), ΜΟΟ-9461 (12/10/09)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΗΑ μέχρι 9999, ΚΗΒ-1000/2549

Κόκκινες πινακίδες

Οι συνδυασμοί ΑΜΟ, ΑΜΡ, ΑΜΤ, ΑΜΥ, ΑΜΧ, ΜΟΙ, ΜΟΟ, ΜΟΥ, ΡΑΙ, ΡΑΟ (ολόκληροι) και ΡΑΥ-1000 ως 7700
κατανεμήθηκαν στις διάφορες διευθύνσεις (βλ. εδώ) ήδη πριν τυπωθούν (1988-1992).
Οι κατοπινοί συνδυασμοί ΡΑΥ-7701 ως 9999, ΚΧΟ, ΚΧΥ, ΚΧΧ, ΜΗΟ (ολόκληροι) και ΜΗΥ-1000 ως 3150, αφού
παραδόθηκαν από τον προμηθευτή στη διεύθυνση του Χολαργού (κεντρικός τομέας Αθήνας), άρχισαν από
το 1994 να δίνονται σε διάφορες διευθύνσεις στις οποίες (κατά κανόνα) τελείωναν τα αποθέματα. Έγιναν
και ορισμένες ανακατανομές, δηλαδή δόθηκαν νούμερα από μία διεύθυνση σε άλλη. Ακολουθεί λίστα με
την κατανομή των πινακίδων από ΡΑΥ-7701 ως ΜΗΥ-3150 ανά διεύθυνση καθώς και λίστα με τις
ανακατανομές που έχουν ως τώρα γίνει αντιληπτές.
Με έντονα αναφέρονται οι κλάδοι που δεν έχουν ακόμα εξαντληθεί ή δεν έχουν ακόμα δοθεί.

Κατανομή συνδυασμών από ΡΑΥ-7701 ως ΜΗΥ-3150 στις διάφορες διευθύνσεις

ΡΑΥ-7701/8000 Κοζάνη
ΡΑΥ-8001/8200 Χίος
ΡΑΥ-8201/8300 Δυτική Αθήνα + Δυτική Αττική
ΡΑΥ-8301/8600 Δυτική Αθήνα
ΡΑΥ-8601/8700 Δυτική Αττική
ΡΑΥ-8701/9052 Νότια Αθήνα + Πειραιάς
ΡΑΥ-9053/9200 Πειραιάς
ΡΑΥ-9201/9400 Ημαθία
ΡΑΥ-9401/9900 Σέρρες
ΡΑΥ-9901/9999 Δράμα
ΚΧΟ-1000/1200 Πιερία
ΚΧΟ-1201/2000 Νότια Αθήνα
ΚΧΟ-2001/2100 Αχαΐα
ΚΧΟ-2101/2600 Δράμα
ΚΧΟ-2601/2800 Κιλκίς
ΚΧΟ-2801/3400 Πειραιάς
ΚΧΟ-3401/3700 Πιερία
ΚΧΟ-3701/5700 Θεσσαλονίκη
ΚΧΟ-5701/5850 Χίος
ΚΧΟ-5851/5900 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΟ-5901/6100 Αχαΐα
ΚΧΟ-6101/6200 Ξάνθη
ΚΧΟ-6201/6500 Ημαθία
ΚΧΟ-6501/7000 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΟ-7001/7300 Πέλλα
ΚΧΟ-7301/7500 Σέρρες
ΚΧΟ-7501/7800 Ρόδος
ΚΧΟ-7801/7900 Θεσπρωτία
ΚΧΟ-7901/8200 Ξάνθη
ΚΧΟ-8201/8300 Δυτική Αττική
ΚΧΟ-8301/8800 Δράμα
ΚΧΟ-8801/9000 Κιλκίς
ΚΧΟ-9001/9500 Σέρρες
ΚΧΟ-9501/9600 Νότια Αθήνα
ΚΧΟ-9601/9750 Νότια Αθήνα
ΚΧΟ-9751/9999 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΥ-1000/1200 Τρίκαλα
ΚΧΥ-1201/2000 Νότια Αθήνα
ΚΧΥ-2001/2100 Θεσπρωτία
ΚΧΥ-2101/2400 Αχαΐα
ΚΧΥ-2401/2700 Πιερία
ΚΧΥ-2701/2800 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΥ-2801/3000 Κοζάνη (2951/2991 Πτολεμαΐδα)
ΚΧΥ-3001/3200 Αλεξανδρούπολη
ΚΧΥ-3201/3500 Ημαθία
ΚΧΥ-3501/3600 Τρίκαλα
ΚΧΥ-3601/3700 Ορεστιάδα
ΚΧΥ-3701/3900 Θεσπρωτία
ΚΧΥ-3901/4100 Τρίκαλα
ΚΧΥ-4101/4300 Κιλκίς
ΚΧΥ-4301/4500 Καρδίτσα
ΚΧΥ-4501/4700 Λάρισα
ΚΧΥ-4701/4800 Πέλλα
ΚΧΥ-4801/5300 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΥ-5301/5500 Χανιά
ΚΧΥ-5501/5800 Πέλλα
ΚΧΥ-5801/5900 Ορεστιάδα
ΚΧΥ-5901/6000 Πειραιάς
ΚΧΥ-6001/6200 Λάρισα
ΚΧΥ-6201/6250 Γιαννιτσά
ΚΧΥ-6251/6300 Γιαννιτσά
ΚΧΥ-6301/6750 Πιερία
ΚΧΥ-6751/6800 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Πιερία)
ΚΧΥ-6801/7000 Γιαννιτσά
ΚΧΥ-7001/7200 Δράμα
ΚΧΥ-7201/7250 Γουμένισσα
ΚΧΥ-7251/7350 Κιλκίς
ΚΧΥ-7351/7450 Δυτική Αττική
ΚΧΥ-7451/7650 Καστοριά
ΚΧΥ-7651/7750 Αργολίδα
ΚΧΥ-7751/7900 Φλώρινα
ΚΧΥ-7901/7950 Αμύνταιο
ΚΧΥ-7951/8150 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΥ-8151/8200 Κεφαλλονιά
ΚΧΥ-8201/8250 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Κεφαλλονιά)
ΚΧΥ-8251/8300 Λακωνία
ΚΧΥ-8301/8350 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στη Λακωνία)
ΚΧΥ-8351/8450 Καρδίτσα
ΚΧΥ-8451/8700 Αχαΐα (Πάτρα)
ΚΧΥ-8701/8800 Αίγιο
ΚΧΥ-8801/8950 Αχαΐα (Πάτρα)
ΚΧΥ-8951/9050 Ρόδος
ΚΧΥ-9051/9150 Τρίκαλα
ΚΧΥ-9151/9200 Ρόδος
ΚΧΥ-9201/9300 Λέσβος
ΚΧΥ-9301/9400 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στη Λέσβο)
ΚΧΥ-9401/9450 Λασίθι
ΚΧΥ-9451/9750 Θεσσαλονίκη
ΚΧΥ-9751/9850 Ρόδος
ΚΧΥ-9851/9999 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-1000/1050 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-1051/1150 Πειραιάς
ΚΧΧ-1151/1400 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-1401/1650 Νότια Αθήνα
ΚΧΧ-1651/1750 Αγρίνιο
ΚΧΧ-1751/1850 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-1851/1900 Αγρίνιο
ΚΧΧ-1901/2350 Αθήνα (Χολαργός)
ΚΧΧ-2351/2500 Πειραιάς
ΚΧΧ-2501/2550 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-2551/2750 Ανατολική Θεσσαλονίκη
ΚΧΧ-2751/2850 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη)
ΚΧΧ-2851/2950 Έδεσσα
ΚΧΧ-2951/3900 Δυτική Θεσσαλονίκη
ΚΧΧ-3901/4200 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-4201/4250 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-4251/4300 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-4301/4350 Έδεσσα
ΚΧΧ-4351/4450 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-4451/4650 Ημαθία
ΚΧΧ-4651/4950 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-4951/5050 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-5051/5100 Αγρίνιο
ΚΧΧ-5101/5150 Μεσολόγγι (ΚΧΧ-5131/5150 Ναύπακτος)
ΚΧΧ-5151/5400 Ορεστιάδα
ΚΧΧ-5401/5600 Δυτική Αττική
ΚΧΧ-5601/5800 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-5801/5900 Ανατολική Αττική
ΚΧΧ-5901/5950 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-5951/6000 Ανατολική Αττική
ΚΧΧ-6001/6180 Αργολίδα
ΚΧΧ-6181/6200 Κορινθία (ανακατανομή από Αργολίδα)
ΚΧΧ-6201/6400 Σέρρες
ΚΧΧ-6401/6500 Θεσπρωτία
ΚΧΧ-6501/6600 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-6601/6750 Ξάνθη
ΚΧΧ-6751/7000 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-7001/7050 Ιωάννινα
ΚΧΧ-7051/7400 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-7401/7550 Καρδίτσα
ΚΧΧ-7551/7950 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-7951/8000 Θήβα
ΚΧΧ-8001/8200 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-8201/8250 Αγρίνιο
ΚΧΧ-8251/8300 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-8301/8350 Εύβοια
ΚΧΧ-8351/8400 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-8401/8450 Σάμος
ΚΧΧ-8451/8650 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-8651/8850 Τρίκαλα
ΚΧΧ-8851/8950 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-8951/9050 Κιλκίς
ΚΧΧ-9051/9150 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-9151/9350 Δράμα
ΚΧΧ-9351/9450 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-9451/9500 Εύβοια (ΚΧΧ-9451/9460 Ιστιαία, ΚΧΧ-9471/9480 Αλιβέρι)
ΚΧΧ-9501/9550 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-9551/9600 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-9601/9800 Σέρρες
ΚΧΧ-9801/9899 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-9900/9999 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΜΗΟ-1000/1100 Κοζάνη (1071/1100 Πτολεμαΐδα)
ΜΗΟ-1101/1300 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΗΟ-1301/1400 Ορεστιάδα
ΜΗΟ-1401/1500 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΗΟ-1501/1700 Ξάνθη
ΜΗΟ-1701/1900 Θεσπρωτία
ΜΗΟ-1901/2400 Ιωάννινα
ΜΗΟ-2401/2700 Ημαθία
ΜΗΟ-2701/2800 Ανατολική Αττική
ΜΗΟ-2801/3100 Αχαΐα
ΜΗΟ-3101/3600 Θεσσαλονίκη
ΜΗΟ-3601/3950 Αλεξανδρούπολη
ΜΗΟ-3951/4100 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Αλεξανδρούπολη)
ΜΗΟ-4101/4350 Άρτα
ΜΗΟ-4351/5100 Λάρισα
ΜΗΟ-5101/5350 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στη Λάρισα)
ΜΗΟ-5351/5450 Γρεβενά
ΜΗΟ-5451/5600 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στα Γρεβενά)
ΜΗΟ-5601/5700 Ρέθυμνο
ΜΗΟ-5701/5850 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στο Ρέθυμνο)
ΜΗΟ-5851/5900 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΗΟ-5901/6400 Σέρρες
ΜΗΟ-6401/6650 Τρίκαλα
ΜΗΟ-6651/7150 Κοζάνη
ΜΗΟ-7151/7650 Πτολεμαΐδα
ΜΗΟ-7651/8000 Χανιά
ΜΗΟ-8001/8450 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στα Χανιά)
ΜΗΟ-8451/8750 Πειραιάς
ΜΗΟ-8751/9000 Χαλκιδική
ΜΗΟ-9001/9250 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΜΗΟ-9251/9450 Αθήνα (κέντρο)
ΜΗΟ-9451/9999 Ανατολική Αττική
ΜΗΥ-1000/3150 δεν έχουν ακόμα δοθεί
EEE-1000/1050 (ντ) δεν έχουν ακόμα δοθεί
EEE-1051/1100 (ντ) Ανατολική Αθήνα
EEE-1101/1150 (ντ) δεν έχουν ακόμα δοθεί
EEE-1151/1200 (ντ) Ανατολική Αττική
EEE-1201/1300 (ντ) δεν έχουν ακόμα δοθεί
EEE-1301/1350 (ντ) Κορινθία
EEE-1351/3999 (ντ) δεν έχουν ακόμα δοθεί

Ανακατανομές ή κατανομές σε κλάδους

ΜΟΙ-1000/1030 Αρκαλοχώρι, τελευταία παρατήρηση 1025
ΜΟΟ-4401/4449 Δράμα
ΜΟΥ-4001/4750 Δυτική Αθήνα
ΜΟΥ-4751/5000 μάλλον θα δοθούν αργότερα στη Δυτική Αθήνα
ΜΟΥ-5001/5100 Δυτική Αττική παλιότερα
ΜΟΥ-5101/5900 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΜΟΥ-7701/8100 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΜΟΥ-8901/8950 Πιερία
ΜΟΥ-8951/9000 Αχαΐα
ΜΟΥ-9001/9050 Δυτική Αττική
ΜΟΥ-9051/9100 Πρέβεζα
ΜΟΥ-9101/9150 Τρίκαλα
ΜΟΥ-9151/9200 Θεσσαλονίκη
ΜΟΥ-9201/9250 Πρέβεζα
ΜΟΥ-9251/9300 Δυτική Αττική
ΜΟΥ-9301/9450 Πιερία
ΜΟΥ-9451/9500 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΟΥ-9501/9650 Θεσσαλονίκη
ΜΟΥ-9651/9700 Πρέβεζα
ΜΟΥ-9701/9750 Αχαΐα
ΜΟΥ-9751/9800 Τρίκαλα
ΜΟΥ-9801/9850 Αργολίδα
ΜΟΥ-9851/9900 Πρέβεζα
ΡΑΟ-5901/6000 Χαλκιδική
ΡΑΟ-6001/6500 Θεσσαλονίκη

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
πτ=παλιού τύπου, δηλαδή χωρίς αριστερή μπλε λουρίδα με αστέρια και GR
ντ=νέου τύπου μεγάλες (ταψιά), έχουν εξαντληθεί
νμ=νέου τύπου μικρές, αυτές που δίνονται παντού εκτός από την Ευρυτανία

Και εδώ η σειρά είναι από τις περιοχές με τους περισσότερους τυπωμένους συνδυασμούς σε αυτές με τους
λιγότερους (η ένδειξη -ν- μπαίνει πάνω από τις περιοχές που βρίσκονται στο ν-οστό τυπωμένο συνδυασμό).
Οι επόμενοι συνδυασμοί που αναφέρονται είναι μόνο όσοι έχουν τυπωθεί.

-385-
1. Αθήνα
● Κεντρικός τομέας (Χολαργός): ΧΥΟ 225 (18/12/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΧΥΡ/ΧΥΧ, ΧΧΡ, ΧΧΤ, ΧΧΥ, ΗΒΑ/ΗΒΧ, ΟΒΥ, ΟΒΧ, ΟΕΑ/ΟΕΧ, ΟΖΑ/ΟΖΧ, ΟΗΑ/ΟΗΟ
● Νότιος τομέας (Άλιμος): ΟΙΒ 883 (29/12/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΙΕ, ΟΙΖ, ΟΙΗ, ΟΙΙ
● Ανατολικός τομέας (Αγ. Παρασκευή): ΟΒΚ 352 (21/12/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΒΜ, ΟΙΚ, ΟΙΜ, ΟΙΝ, ΟΙΟ, ΟΙΡ, ΟΙΤ, ΟΙΥ, ΟΙΧ, ΟΚΑ, ΟΚΒ
● Δυτικός τομέας (Ίλιον): ΟΒΟ 895 (10/12/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΒΡ, ΟΒΤ, ΟΚΕ, ΟΚΖ, ΟΚΗ, ΟΚΙ, ΟΚΚ 1 ως 625

-120-
2. Πειραιάς (Καμίνια): BHΜ 624 (30/11/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΗΡ, ΒΗΤ, ΒΗΥ, ΒΗΧ, ΒΧΑ/ΒΧΧ, ΤΖΑ/ΤΖΖ, ΤΖΗ 1/26

-112-
3. Θεσσαλονίκη
● Δυτικός τομέας (Καλοχώρι): ΝΟΚ 370 [χ] (31/10/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΝΟΜ, ΝΟΝ, ΝΟΟ, ΝΟΡ, ΝΟΤ, ΝΟΥ, ΝΟΧ, ΝΡΑ/ΝΡΥ
● Ανατολικός τομέας (Θέρμη): ΝΜΥ 2** (20/12/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΝΜΧ, ΝΝΑ/ΝΝΧ, ΝΟΑ, ΝΟΒ, ΝΟΕ, ΝΟΖ, ΝΟΗ

-62-
4. Ανατολική Αττική (Παλλήνη): ΒΚΕ 121 (29/12/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΚΖ, ΒΚΜ, ΒΚΝ, ΒΚΟ, ΒΚΡ

-59-
5. Δυτική Αττική (Ελευσίνα): ΒΝΕ 778 (13/11/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΝΖ, ΒΝΗ, ΒΝΙ, ΒΝΚ, ΒΝΜ

-52-
6. Ηράκλειο: ΗΗΟ 263 (16/12/09),
Μοίρες: ΗΗΜ 100 (26/06/09) τρέχων κλάδος ΗΗΜ 1/200,
Αρκαλοχώρι: ΗΗΜ 204 (25/06/09) τρέχων κλάδος ΗΗΜ 201/400,
επόμενοι συνδυασμοί: ΗΗΡ, ΗΗΤ, ΗΗΥ, ΗΗΧ, ΗΙΑ, ΗΙΒ

-51-
7. Αχαΐα: Πάτρα ΑΑΝ 498 (28/12/09) τρέχων κλάδος ΑΑΝ 1/???,
Αίγιο ΑΑΜ 868 (27/09/09) τρέχων κλάδος ΑΑΜ 700/999,
επόμενοι συνδυασμοί: ΑΑΟ, ΑΑΡ, ΑΑΤ, ΑΑΥ, ΑΑΧ, ΑΥΑ, ΑΥΒ, ΑΥΕ, ΑΥΖ

-33-
8. Μαγνησία: ΒΑH 174 (08/11/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΑΙ, ΒΑΚ, ΒΑΜ, ΒΑΝ
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΒΑΕ 999. Δόθηκαν ΤΡΗ 501 ως και 800, έπειτα ΚΗΒ 701 ως και 999 (ανακατανομή συνδυασμών της Αρκαδίας και της Ευρυτανίας αντίστοιχα).

-31-
9. Ρόδος: ΡΥΕ 405 (31/12/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΥΖ, ΡΥΗ, ΡΥΙ, ΡΥΚ, ΡΥΜ
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΡΥΑ 999. Άγνωστο τι δόθηκε μέχρι να ξεκινήσει το
ΡΥΒ.

-30-
10. Χανιά: ΤΥΒ 162 (21/12/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΤΥΕ
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΧΒΧ 999. Δόθηκαν ΤΡΗ 1 ως και 500 (ανακατανομή συνδυασμών της Αρκαδίας).

-26-
11. Εύβοια: Κεντρικός τομέας (Χαλκίδα) ΕΗΤ 113 (31/12/09) τρέχων κλάδος ΕΗΡ 401/???,
Νότιος τομέας (Αλιβέρι) ΕΗΡ 254 (26/06/09), τρέχων κλάδος ΕΗΡ 201/300
Βόρειος τομέας (Ιστιαία) ΕΗΡ 384 (12/11/09), τρέχων κλάδος ΕΗΡ 301/400
επόμενοι συνδυασμοί: ΕΗΥ, ΕΗΧ, (ΕΙΑ, ΕΙΒ, ΕΙΕ, ... όταν τυπωθούν)

-25-
12. Κυκλάδες:
Τήνος ΕΖΙ 783 (2/07/09) τρέχων κλάδος ΕΖΙ 701/800,
Νάξος ΕΖΚ 480 (2/07/09) τρέχων κλάδος ΕΖΚ 301/600 (το πολύ), επόμενος κλάδος ΕΖΤ 401/700,
Μήλος ΕΖΚ 965 (1/07/09) τρέχων κλάδος ΕΖΚ 801/999,
Άνδρος ΕΖΜ 820 (1/07/09) τρέχων κλάδος ΕΖΜ 801/999 (το πολύ),
Σύρος ΕΖΝ 239 (3/07/09) τρέχων κλάδος ΕΖΝ 1/???,
Σαντορίνη ΕΖΤ 6 (2/07/09) τρέχων κλάδος ΕΖΤ 1/???,
Πάρος ΕΖΧ 4 (2/07/09) τρέχων κλάδος ΕΖΧ 1/???,
παλιότεροι κλάδοι:
Μήλος ΕΖΙ 801/900,
Σαντορίνη ΕΖΙ 901/999, ΕΖΚ 1/200, ΕΖΜ 601/800 και ΕΖΜ 401/500,
Πάρος ΕΖΚ 601/800,
Σύρος ΕΖΜ 1/370 (ανακατανομή στη Χίο ΕΖΜ 371/400, ανακατανομή στη Μυτιλήνη ΕΖΜ 501/600)
από τους τρέχοντες συνδυασμούς δεν έχουν ακόμα δοθεί: ΕΖΚ 201/300
επόμενοι συνδυασμοί: ΕΖΟ, ΕΖΡ, ΕΖΥ, ΕΝΑ, ΕΝΒ, ΕΝΕ, ΕΝΖ, ΕΝΗ, ΕΝΙ, ΕΝΚ, ΕΝΜ, ΕΝΝ

-24-
13. Κέρκυρα: ΕΤΟ 573 (3/07/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΕΤΡ, ΕΤΤ, ΕΤΥ, ΕΤΧ, (ΤΒΑ, ΤΒΒ, ΤΒΕ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΕΤΝ 999. Δόθηκαν ΡΖΖ 901 ως και 999, έπειτα ΑΤΡ 401 ως και 999 (ανακατανομή συνδυασμών της Πρέβεζας και της Άρτας αντίστοιχα).

-22-
14. Ροδόπη: ΚΚΜ 262 (2/07/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΚΝ, ΚΚΟ

-18-
15. Καβάλα: ΑΒΖ 77* (02/11/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΒΗ, ΑΒΙ

-17-
16. Μυτιλήνη: ΜΤΕ 714 (31/08/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΜΤΖ, ΜΤΗ
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΜΤΒ 999. Δόθηκαν ΕΖΜ 501 ως 600 (ανακατανομή συνδυασμών των Κυκλάδων).
17. Λάρισα: ΡΡΕ 5** (02/08/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΡΖ, ΡΡΗ
18. Λασίθι:
Άγιος Νικόλαος ΗΗΗ 590 (24/07/09), τρέχων κλάδος ΗΗΗ 1/600
Σητεία ΗΗΗ 783 (3/07/09), τρέχων κλάδος ΗΗΗ 601/800
Ιεράπετρα ΑΕΕ 239 (3/07/09), τρέχων κλάδος ΑΕΕ 201/400
Άγιος Νικόλαος??? ΑΕΕ 637 (16/12/09), ΑΕΕ 641 (20/12/09)
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΑΕΒ 999. Δίνονται ΗΗΗ 1 ως και 999 (ανακατανομή συνδυασμών του Ηρακλείου).
επόμενοι συνδυασμοί: ΑΕΖ, ΑΕΗ

-16-
19. Κορινθία: ΡΒΒ 788 (28/12/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΒΕ
20. Ρέθυμνο: ΡΗΒ 351 (3/07/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΗΕ
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΡΗΑ 999. Δόθηκαν ΑΜΕ 1 ως 600 (ανακατανομή συνδυασμών της Φωκίδας).

-15-
21. Μεσσηνία: ΜΖΑ 707 (06/11/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΜΖΒ, ΜΖΕ
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΚΜΥ 999. Δόθηκαν ΤΡΖ 701 ως και 999, έπειτα ΑΚΙ 801 ως και 999 (ανακατανομή συνδυασμών της Αρκαδίας και της Λακωνίας αντίστοιχα).
22. Κως: ΕΑΑ 588 (28/11/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΕΑΒ, ΕΑΕ
23. Ξάνθη: ΗΟΑ 53* (02/11/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΗΟΒ, ΗΟΕ
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΑΗΥ 999. Δόθηκαν ΚΚΚ 501 ως και 999 (ανακατανομή συνδυασμών της Ροδόπης).
24. Χίος: ΧΟΑ 416 (3/07/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΧΟΒ
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΧΙΥ 999. Δόθηκαν ΕΖΜ 371 ως 400 (ανακατανομή συνδυασμών της Σύρου).

-14-
25. Ηλεία:
Πύργος ΗΑΟ 346 (29/12/09),
Αμαλιάδα ΗΑΥ 141 (23/11/09),
επόμενοι συνδυασμοί: ΗΕΑ, (ΗΕΒ, ΗΕΕ, ... όταν τυπωθούν)

-13-
26. Βοιωτία:
Λιβαδειά ΒΙΟ 66 (23/06/09),
Θήβα ΒΙΙ 70 (23/06/09),
επόμενοι συνδυασμοί: ΒΙΥ, ΒΥΑ

-12-
27. Αγρίνιο: ΑΙΙ 478 (30/10/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΙΟ, ΑΙΥ, (ΤΗΑ, ΤΗΒ, ... όταν τυπωθούν)
28. Σέρρες: ΕΡΟ 50 (04/11/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΕΡΡ, (ΕΡΥ, ΙΧΑ, ... όταν τυπωθούν)

-11-
29. Τρίκαλα: ΤΚΧ 918 (11/09/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΤΚΚ, ΤΚΟ, (ΤΚΥ, ΤΝΑ, ... όταν τυπωθούν)
30. Ημαθία: ΗΜΜ 708 (25/06/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΗΜΟ, ΗΜΡ, ΗΜΥ, (ΗΧΑ, ΗΧΒ, ... όταν τυπωθούν)
31. Φθιώτιδα:
Λαμία ΜΙΗ 504 (23/10/09), τρέχων κλάδος ΜΙΗ 301/???,
Αταλάντη ΜΙΗ 129 (25/06/09), τρέχων κλάδος ΜΙΗ 101/300
επόμενοι συνδυασμοί: ΜΙΙ (ΜΙΟ, ΜΙΥ, ΗΥΑ, ... όταν τυπωθούν)
32. Πέλλα:
Έδεσσα ΕΕΙ 105 (31/08/09) τρέχων κλάδος ΕΕΙ 1/???
Γιαννιτσά ΕΕΧ 710 (26/06/09) τρέχων κλάδος ΕΕΧ 1/ΕΕΕ 999,
επόμενοι συνδυασμοί: ΕΕΕ, (ΕΕΟ, ΕΕΥ, ΜΜΑ, ... όταν τυπωθούν)
33. Ιωάννινα: ΙΝΝ 73 (26/06/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΙΝΟ, ΙΝΥ, ΙΝΧ, ΙΙΑ, ΙΙΒ
34. Λακωνία: ΑΚΚ 2 (26/06/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΚΟ, ΑΚΥ, (ΑΚΧ, ΜΡΑ, ... όταν τυπωθούν)
35. Σάμος: ΜΟΧ 1 (26/08/09), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΜΟΙ, ΜΟΟ, ΜΟΥ, ΜΒΑ, ... όταν τυπωθούν)

-10-
36. Αργολίδα: ΧΧΧ 755 (10/09/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΡΙ, ΑΡΟ, (ΑΡΡ, ΑΡΥ, ΤΜΑ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΑΡΖ 999. Δόθηκαν πρώτα ΑΜΕ 601 ως και 800 (ανακατανομή συνδυασμών της Φωκίδας). Τώρα δίνονται ΧΧΧ 1 ως και ??? (ανακατανομή συνδυασμών της Αθήνας).
37. Ζάκυνθος: ΖΑΧ 166 (28/11/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΖΑΑ, ΖΑΙ (ΖΑΟ, ΖΑΥ, ΖΒΑ, ... όταν τυπωθούν)
38. Αλεξανδρούπολη: ΕΒΧ 63 (25/06/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΕΒΒ, ΕΒΙ (ΕΒΟ, ΕΒΥ, ΜΧΑ, ... όταν τυπωθούν)
39. Πιερία: ΚΝΖ 1 (08/10/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΝΙ (ΚΝΝ, ΚΝΟ, ΚΝΥ, ΤΙΑ, ... όταν τυπωθούν)

-9-
40. Καρδίτσα: ΚΑΤ 189 (25/06/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΑΧ, (ΚΑΑ, ΚΑΙ, ΚΑΟ, ΚΑΥ, ΜΚΑ, ... όταν τυπωθούν)

-8-
41. Δράμα: ΡΜΒ 66* (09/09/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΜΖ, ΡΜΙ, ΡΜΜ, (ΡΜΟ, ΡΜΡ, ΡΜΥ, ΤΟΑ, ... όταν τυπωθούν)
42. Κοζάνη: ΚΖΝ 846 (26/06/09) τρέχων κλάδος ΚΖΝ 1/ΚΖΡ 999,
Πτολεμαΐδα ΚΖΤ 437 (26/06/09) τρέχων κλάδος ΚΖΤ 1/???,
επόμενοι συνδυασμοί: ΚΖΡ, ΚΖΧ, ΚΖΖ, (ΚΖΙ, ΚΖΟ, ΚΖΥ, ΜΝΑ, ... όταν τυπωθούν)
43. Πρέβεζα: ΡΖΙ 94 (25/06/09), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΖΝ, ΡΖΟ, ΡΖΡ, ΡΖΤ, ΡΖΥ, ΡΖΧ, ΤΧΑ, ... όταν τυπωθούν)

-7-
44. Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι-Ναύπακτος):
Μεσολόγγι ΜΕΝ 245 (23/06/09) τρέχων κλάδος ΜΕΝ 1/500,
Ναύπακτος ΜΕΝ 795 (28/08/09) τρέχων κλάδος ΜΕΝ 501/???
επόμενοι συνδυασμοί: ΜΕΡ, ΜΕΤ, (ΜΕΧ, ΜΕΕ, ΜΕΙ, ΜΕΟ, ΜΕΥ όταν τυπωθούν)
45. Χαλκιδική: ΧΚΡ 821 (06/11/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΧΚΤ, ΧΚΧ, ΧΚΖ, ΧΚΙ, ΧΚΚ, (ΧΚΟ, ΧΚΥ, ΜΑΑ, ... όταν τυπωθούν)
46. Κεφαλλονιά: ΚΕΝ 334 (24/06/09) , επόμενοι συνδυασμοί: ΚΕΡ, ΚΕΤ, (ΚΕΧ όταν τυπωθεί)
47. Κιλκίς: ΚΙΜ 1 (16/07/09) τρέχων κλάδος ΚΙΜ 1/???,
Γουμένισσα: ΚΙK 892 (23/06/09) τρέχων κλάδος ΚΙΚ 801/900
επόμενοι συνδυασμοί: ΚΙΝ, ΚΙΡ, ΚΙΤ, ΚΙΧ, (ΚΙΙ, ΚΙΟ, ΚΙΥ, ΕΧΑ, ... όταν τυπωθούν)
48. Άρτα: ΑΤΧ 1 (07/08/09)
επόμενοι συνδυασμοί: - (ΑΤΖ, ΑΤΙ, ΑΤΜ, ΑΤΝ όταν τυπωθούν)

-5-
49. Ορεστιάδα: ΟΡΗ 676 (25/06/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΡΚ, ΟΡΜ, (ΟΡΝ, ΟΡΤ, ΟΡΧ, ΟΡΡ, ΟΡΥ όταν τυπωθούν)
50. Λευκάδα: ΕΥΗ 283 (26/06/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΕΥΚ (ΕΥΜ, ΕΥΝ, ΕΥΡ, ΕΥΤ, ΕΥΧ, ΕΥΙ, ΕΥΟ, ΕΥΥ όταν τυπωθούν)
51. Θεσπρωτία: ΗΝΗ 1 (10/09/09), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΗΝΚ, ΗΝΜ, ΗΝΡ, ΗΝΤ, ΗΝΧ, ΗΝΙ, ΗΝΝ όταν τυπωθούν)

-4-
52. Αρκαδία: ΤΡΖ 674 (26/06/09) λόγω ανακατανομής οι συνδυασμοί φτάνουν ως το ΤΡΖ 700,
επόμενοι συνδυασμοί: ΤΡΗ 801/999, ΤΡΚ, ΤΡΜ (ΤΡΝ, ΤΡΤ, ΤΡΧ, ΤΡΙ, ΤΡΟ, ΤΡΡ, ΤΡΥ όταν τυπωθούν)
53. Λήμνος: ΜΗZ 522 (26/06/09) επόμενοι συνδυασμοί: ΜΗΚ (ΜΗΜ, ΜΗΝ, ΜΗΡ, ΜΗΤ, ΜΗΧ όταν τυπωθούν)
54. Καστοριά: ΚΤΖ 507 (26/06/09) , επόμενοι συνδυασμοί: ΚΤΗ (ΚΤΚ, ΚΤΜ, ΚΤΝ, ΚΤΡ, ΚΤΧ όταν τυπωθούν)
55. Γρεβενά: ΡΝΚ 248 (26/06/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΝΤ (ΡΝΒ, ΡΝΖ, ΡΝΙ, ΡΝΜ, ΡΝΝ, ΡΝΟ, ΡΝΡ όταν τυπωθούν)

-3-
56. Φλώρινα: ΡΑΖ 402 (24/06/09) τρέχων κλάδος ΡΑΖ 101/500,
Αμύνταιο ΡΑΖ 546 (23/06/09) τρέχων κλάδος ΡΑΖ 501/???,
επόμενοι συνδυασμοί: ΡΑΗ (ΡΑΚ, ΡΑΜ, ΡΑΝ, ΡΑΡ, ΡΑΤ, ΡΑΧ όταν τυπωθούν)

-2-
57. Φωκίδα: ΑΜΕ 817 (23/06/09), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΜΗ (ΑΜΚ, ΑΜΝ όταν τυπωθούν)

-1-
58. Ευρυτανία: ΚΗΑ 419 (πτ) (23/06/09),
επόμενοι συνδυασμοί μετά το ΚΗΑ 500:
(πτ) ΚΗΑ 1/200, ΚΗΑ 601/999, ΚΗΒ 1/100,
(νμ) ΚΗΒ 401/700, ΚΗΕ (ΚΗΖ, ΚΗΚ, ΚΗΜ, ΚΗΝ, ΚΗΡ, ΚΗΤ, ΚΗΧ όταν τυπωθούν)

Αρχειοθήκη ιστολογίου