Καλώς ήλθατε στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Ακολουθεί λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, ενώ στα περιεχόμενα ιστολογίου θα βρείτε πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή πρόκειται να δοθούν, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις μοτοσυκλέτες, στην Ελλάδα.

Για συζήτηση ή απορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και για να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις συμβάλλοντας στην ανανέωση της σχετικής λίστας, επισκεφτείτε το φόρουμ των Ελληνικών Πινακίδων Κυκλοφορίας (απαιτείται εγγραφή).

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Σημεία μετάβασης σε πινακίδες κυκλοφορίας νέου τύπου (μεγάλες και μικρές πινακίδες με GR) στα δίκυκλα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης

Συνδυασμοί που δόθηκαν στα δίκυκλα στους κλάδους της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη:

1. Κεντρική Αθήνα
α) παλιές: ΙΤΧ,ΙΥΑ,ΙΥΒ,ΙΥΕ,ΙΥΖ
β) καινούριες (μεγάλες): ΙΥΗ,ΙΥΙ,ΙΥΚ,ΙΥΜ,ΧΖΕ,ΧΕΙ,ΧΕΚ
γ) καινούριες (μικρές): ΧΖΖ,ΧΖΗ,ΧΖΙ,ΧΖΚ,ΧΖΜ,ΧΖΝ,ΧΖΟ,ΧΖΡ,ΧΖΤ,ΧΖΥ,ΧΗΙ,ΧΗΚ,ΧΗΜ, ΧΗΝ,ΧΗΟ,ΧΗΡ

2. Νότια Αθήνα
α) παλιές: ΙΥΟ,ΙΥΡ,ΙΥΤ
β) καινούριες (μεγάλες): ΙΥΥ,ΧΖΑ,ΧΖΒ
γ) καινούριες (μικρές): ΧΖΧ,ΧΗΑ,ΧΗΤ,ΧΗΥ,ΧΗΧ,ΧΡΑ

3. Ανατολική Αθήνα
α) παλιές: ΧΕΑ,ΧΕΒ
β) καινούριες (μεγάλες): ΧΕΕ,ΧΕΖ,ΧΕΗ
γ) καινούριες (μικρές): ΧΗΒ,ΧΗΕ,ΧΡΒ

4. Δυτική Αθήνα
α) παλιές: ΧΕΝ,ΧΕΟ
β) καινούριες (μεγάλες): ΧΕΡ,ΧΕΤ,ΧΕΥ,ΧΕΧ
γ) καινούριες (μικρές): ΧΗΖ,ΧΗΗ,ΧΡΕ

5. Πειραιάς
α) παλιές: ΒΕΚ-600/999,ΒΕΜ
β) καινούριες (μεγάλες): ΒΕΝ,ΒΕΟ
γ) καινούριες (μικρές): ΒΕΡ,ΒΕΤ,ΒΕΥ,ΒΕΧ,ΒΖΑ,ΒΖΒ,ΒΖΕ

6. Ανατολική Αττική
α) παλιές: ΖΧΟ
β) καινούριες (μεγάλες): ΖΧΡ,ΖΧΤ
γ) καινούριες (μικρές): ΖΧΥ,ΖΧΧ,ΒΚΑ

7. Δυτική Αττική
α) παλιές: ΖΤΡ
β) καινούριες (μεγάλες): ΖΤΤ
γ) καινούριες (μικρές): ΖΤΥ

8. Θεσσαλονίκη
α) παλιές: ΝΙΙ-400/999,ΝΙΚ,ΝΙΜ,ΝΙΝ-1/399
β) καινούριες (μεγάλες): ΝΙΝ-400/999,ΝΙΟ,ΝΙΡ,ΝΙΤ,ΝΙΥ,ΝΙΧ-1/399
γ) καινούριες (μικρές): ΝΙΧ-400/999,ΝΚΑ,ΝΚΒ,ΝΚΕ,ΝΚΖ,ΝΚΗ,ΝΚΙ,ΝΚΚ,ΝΚΜ,ΝΚΝ

Αρχειοθήκη ιστολογίου