Καλώς ήλθατε στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Ακολουθεί λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, ενώ στα περιεχόμενα ιστολογίου θα βρείτε πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή πρόκειται να δοθούν, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις μοτοσυκλέτες, στην Ελλάδα.

Για συζήτηση ή απορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και για να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις συμβάλλοντας στην ανανέωση της σχετικής λίστας, επισκεφτείτε το φόρουμ των Ελληνικών Πινακίδων Κυκλοφορίας (απαιτείται εγγραφή).

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Λίστα πινακίδων (5ψήφιων και 6ψήφιων) της περιοχής της Αθήνας

Κατά την περίοδο 1956-1971 το σύστημα αριθμοδότησης ήταν σχετικά απλό. Η αρίθμηση ξεκίνησε το έτος 1956 από τον αριθμό "1" και έφτασε στα τέλη του 1971 στον εξαψήφιο αριθμό 451.000 περίπου.

Η περιοχή της Αθήνας πήρε τους εξής αριθμούς:

 • 35001 - 36000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1957
 • 36001 - 37000: ΟΚΤ ΝΟΕ 1957
 • 37001 - 38000: ΔΕΚ 1957 ΙΑΝ 1958
 • 38001 - 39000: ΙΑΝ ΦΕΒ 1958
 • 39001 - 40000: ΜΑΡΤ ΑΠΡ 1958
 • 40001 - 41000: ΑΠΡ ΜΑΪ 1958
 • 41001 - 42000: ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ 1958
 • 42001 - 43000: ΙΟΥΛ ΑΥΓ 1958
 • 43001 - 44000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1958
 • 44001 - 45000: ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 1958
 • 84001 - 84050: ΔΕΚ 1959
 • 84051 - 85000: ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡΤ 1960
 • 85001 - 85300: ΜΑΡΤ 1960
 • 85301 - 86000: ΔΕΚ 1958 ΙΑΝ ΦΕΒ 1959
 • 86001 - 87000: ΦΕΒ ΜΑΡΤ ΑΠΡ 1959
 • 87001 - 88000: ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ 1959
 • 88001 - 89000: ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1959
 • 89001 - 90000: ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 1959
 • 90001 - 91000: ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ 1960
 • 117001 - 118000: ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ 1963
 • 118001 - 119000: ΙΟΥΛ ΑΥΓ 1963
 • 119001 - 120000: ΑΥΓ 1963
 • 120001 - 121000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1963
 • 127001 - 128000: ΜΑΡΤ ΑΠΡ 1964
 • 128001 - 129000: ΑΠΡ 1964
 • 129001 - 130000: ΑΠΡ ΜΑΪ 1964
 • 130001 - 131000: ΜΑΪ ΙΟΥΝ 1964
 • 131001 - 132000: ΙΟΥΝ 1964
 • 185001 - 186000: ΑΠΡ 1965
 • 186001 - 187000: ΑΠΡ ΜΑΪ 1965
 • 187001 - 188000: ΜΑΪ ΙΟΥΝ 1965
 • 188001 - 189000: ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ 1965
 • 189001 - 190000: ΙΟΥΛ 1965
 • 197001 - 198000: ΙΟΥΛ ΑΥΓ 1965
 • 198001 - 199000: ΑΥΓ ΣΕΠΤ 1965
 • 199001 - 200000: ΣΕΠΤ 1965
 • 200001 - 201000: ΣΕΠΤ ΟΚΤ 1965
 • 201001 - 202000: ΟΚΤ ΝΟΕ 1965
 • 202001 - 203000: ΝΟΕ 1965
 • 203001 - 204000: ΝΟΕ ΔΕΚ 1965
 • 204001 - 205000: ΔΕΚ 1965
 • 205001 - 206000: ΔΕΚ 1965
 • 208001 - 209000: ΙΑΝ ΦΕΒ 1966
 • 209001 - 210000: ΦΕΒ ΜΑΡΤ 1966
 • 210001 - 211000: ΜΑΡΤ 1966
 • 211001 - 212000: ΜΑΡΤ ΑΠΡ 1966
 • 212001 - 213000: ΑΠΡ ΜΑΪ 1966
 • 213.χχχ
 • 214.χχχ
 • 215.χχχ
 • 216.χχχ
 • 235.χχχ
 • 236.χχχ
 • 237.χχχ
 • 238.χχχ
 • 239.χχχ
 • 242.χχχ
 • 243.χχχ
 • 244.χχχ
 • 245.χχχ
 • 247.χχχ
 • 248.χχχ
 • 249.χχχ
 • 250.χχχ
 • 251.χχχ
 • 252.χχχ
 • 253.χχχ
 • 254.χχχ
 • 255.χχχ
 • 259.χχχ
 • 260.χχχ
 • 261.χχχ
 • 273.χχχ
 • 274.χχχ
 • 277.χχχ
 • 278.χχχ
 • 279.χχχ
 • 283.χχχ
 • 284.χχχ: 1968
 • 292.χχχ
 • 293.χχχ
 • 295.χχχ
 • 302.χχχ
 • 303.χχχ
 • 304.χχχ: ΙΑΝ ΦΕΒ 1969
 • 316.χχχ: ΦΕΒ 1969
 • 317.χχχ: ΦΕΒ 1969
 • 318.χχχ: ΜΑΡΤ 1969
 • 320.χχχ: ΑΠΡ 1969
 • 322.χχχ
 • 323.χχχ: ΙΟΥΝ 1969
 • 326.χχχ
 • 327.χχχ
 • 328.χχχ: ΑΥΓ 1969
 • 330.χχχ: ΣΕΠΤ ΟΚΤ 1969
 • 335.χχχ: ΔΕΚ 1969
 • 337.χχχ
 • 338.χχχ
 • 340.χχχ
 • 342.χχχ
 • 344.χχχ
 • 346.χχχ ΙΟΥΝ 1970
 • 393.χχχ
 • 394.χχχ
 • 403.χχχ
 • 407.χχχ
 • 409.χχχ
 • 410.χχχ
 • 412.χχχ
 • 432.χχχ
 • 434.χχχ
 • 435.χχχ
 • 436.χχχ
 • 437.χχχ: 1971

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου