Καλώς ήλθατε στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Ακολουθεί λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, ενώ στα περιεχόμενα ιστολογίου θα βρείτε πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή πρόκειται να δοθούν, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις μοτοσυκλέτες, στην Ελλάδα.

Για συζήτηση ή απορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και για να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις συμβάλλοντας στην ανανέωση της σχετικής λίστας, επισκεφτείτε το φόρουμ των Ελληνικών Πινακίδων Κυκλοφορίας (απαιτείται εγγραφή).

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Τελευταίες Παρατηρήσεις 2011

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2011

Τελευταίες παρατηρήσεις (αυτοκίνητα)
Η σειρά με την οποία κατατάσσονται οι περιοχές είναι η εξής: πρώτα οι κλάδοι της Αττικής, κατόπιν της Θεσσαλονίκης και μετά οι κλάδοι των νομών της επαρχίας, ξεκινώντας από αυτόν με τους πιο πολλούς διανεμημένους συνδυασμούς (ανεξάρτητα από το ρυθμό ταξινομήσεων του νομού) και καταλήγοντας σε αυτούς που έχουν διανείμει τους λιγότερους. Η ένδειξη -ν- μπαίνει πάνω από τις περιοχές που βρίσκονται στο ν-οστό συνδυασμό που έχει διανεμηθεί. Αναφέρονται επίσης, οι κλάδοι των επαγγελματικών (όπου υπάρχουν), οι κόκκινες πινακίδες (μειωμένων ή άνευ δασμών), καθώς και η ημερομηνία που έγινε η κάθε παρατήρηση.
Στο απόθεμα συνδυασμών αναφέρονται οι συνδυασμοί που έχουν τυπωθεί και δοθεί στις διευθύνσεις χωρίς
να έχουν ακόμα κυκλοφορήσει. Συνδυασμός που αναφέρεται χωρίς αριθμούς σημαίνει πως περιλαμβάνεται
ολόκληρος (δηλ. από 1000 ως και 9999) στο απόθεμα.

-353-
1. Αττικής
● Κεντρικός τομέας (Χολαργός): ΙΜX-4601 (23/12/11)
επαγγελματικά ΙΜX-8016 (20/12/11), τρέχων κλάδος ΙΜX-8001/????
ΕΕΕ-6305 (15/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΙΜX μέχρι 9999, ΙΟΑ, ΙΟΒ
● Νότιος τομέας (Άλιμος): ΙΟI-7051 (23/12/11)
επαγγελματικά ΙΟH-7101 (22/12/11), τρέχων κλάδος ΙΟH-6401/7450
ΚΧΟ-9961 (29/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΙΟΗ μέχρι 7450, ΙΟΙ μέχρι 9999, ΙΟΚ, ΙΡΑ
● Βόρειος τομέας (Αγ. Παρασκευή): ΙΡΒ-1971 (31/12/11)
επαγγελματικά ΙΡΒ-4081 (22/12/11), τρέχων κλάδος ΙΡΒ-4001/????
ΕΕΕ-3700 (22/11/11)
* τετράγωνες πινακίδες (για όλη τη χώρα) ΙΡΖ-1903 (21/11/11) - απόθεμα μέχρι ΙΡΖ-2899
απόθεμα συνδυασμών: IPB μέχρι 9999, ΙΡΕ, ΙΡΖ-1000/1900
● Δυτικός τομέας (Περιστέρι): ΙΚΤ-6791 (22/12/11), εκτός σειράς IKT-6977 (19/12/11), ΙΚΤ-7000 (19/12/11)
επαγγελματικά ΙΖΧ-9871 (12/12/11), τρέχων κλάδος ΙΖΧ-8001/9899
ΜΟΥ-4871 (11/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΙΖΧ μέχρι 9899, ΙΚΤ μέχρι 9999, ΙΜΜ, ΙΜΝ, ΙΟΥ
● Καμίνια: ΥΝT-2266 (30/12/11)
επαγγελματικά ΥΝΡ-9333 (27/12/11), τρέχων κλάδος ΥΝΡ-9201/9999
επαγγελματικά Δ.Χ. ΥΝΝ-9952 (01/03/11), τρέχων κλάδος ΥΝΝ-9923/9998
νέα αστικά λεωφορεία της ΕΘΕΛ ΥΝΡ-9001/9200
ΕΕΕ-3485 (03/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΥΝΝ μέχρι 9998, ΥΝΡ μέχρι 9999, ΥΝΤ μέχρι 9999, ΥΝΥ
● Παλλήνη: ΖΧN-5621 (23/12/11)
επαγγελματικά ΖΧN-1901 (03/11/11), τρέχων κλάδος ΖΧN-1701/3500
ΕΕΕ-4037 (26/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΖΧΝ μέχρι 9999
● Ελευσίνα: ΥΤΑ-2671 (31/12/11), ΚΧΧ-5663 (09/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΥΤΑ μέχρι 9999, ΥΤΒ

-78-
2. Θεσσαλονίκης
● Δυτικός τομέας (Καλοχώρι): ΝΙΤ-561* [χ] (31/12/11), εκτός σειράς NIT-7070 [χ] (06/09/11)
επαγγελματικά ΝΙT-5251 (16/12/11), τρέχων κλάδος ΝΙT-5201/5300
επαγγελματικά Δ.Χ. ΝΙΡ-9282 (01/12/11), τρέχων κλάδος ΝΙΡ-9249/9299
ΕΕΕ-5103 (09/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΝΙΡ μέχρι 9299, ΝΙΤ μέχρι 9999, ΝΙΥ, ΝΙΧ
● Ανατολικός τομέας (Θέρμη): ΝΗΧ-3381 (19/12/11), τρέχων κλάδος ΝΗΧ-3201/3500
επαγγελματικά/μεταχειρισμένα ΝΗΧ-3761 (21/12/11), τρέχων κλάδος ΝΗΧ-3701/????
EEE-3110 (22/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΝΗΧ μέχρι 9999, ΝΙΑ, ΝΙΒ, ΝΙΕ, ΝΙΖ, ΝΚΑ, ΝΚΒ, ΝΚΕ, ΝΚΖ, ΝΚΗ

-26-
3. Ηρακλείου
● Ηράκλειο: ΗΚΥ-6910 (28/12/11), ΡΑΙ-8666 (28/11/11)
● Μοίρες: ΗΚΥ-7008 (02/12/11), τρέχων κλάδος ΗΚΥ-7001/7500, ΡΑΙ-8385 (03/06/11)
● Αρκαλοχώρι: ΗΚΤ-1267 (31/10/11), τρέχων κλάδος ΗΚΤ-1000/1500, ΜΟΙ-1038 (31/03/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΚΤ μέχρι 1500, ΗΚΥ μέχρι 9999, ΗΚΧ, ΗΖΑ, ΗΖΒ

-18-
4. Αχαΐας
● Πάτρα: ΑZΖ-3461 (26/12/11), ΕΕΕ-5571 (02/12/11)
● Αίγιο: ΑΖΖ-2279 (25/12/11), τρέχων κλάδος ΑΖΖ-2001/2500, ΕΕΕ-1451 (30/09/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΖΖ μέχρι 9999, ΑΖΗ

-16-
5. Λάρισας
● Λάρισα: ΡΡΒ-5251 (22/12/11), ΕΕΕ-4863 (05/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΡΒ μέχρι 9999, ΡΡΕ

-14-
6. Δωδεκανήσου
● Ρόδος: ΡΟX-2526 (29/12/11), εκτός σειράς ΡΟΧ-2722 (28/12/11), ΕΕΕ-3847 (01/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΟX μέχρι 4249
● Κως: ΚΧΕ-8506 (21/10/11), ΜΟΥ-1137 (11/08/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΧΕ μέχρι 9999, ΚΧΖ-1000/5499

-13-
7. Εύβοιας
● Κεντρικός τομέας (Χαλκίδα): ΧΑΟ-1651 (30/12/11), εκτός σειράς ΧΑΟ-1956 (31/12/11), ΕΕΕ-2838 (29/11/11)
● Βόρειος τομέας (Ιστιαία): ΧΑΙ-6901 (03/11/11), τρέχων κλάδος ΧΑΙ-6701/7000, επόμενος κλάδος ΧΑΙ-9001/9500, ΕΕΕ-2791 (10/11/11)
● Νότιος τομέας (Αλιβέρι): ΧΑI-8371 (02/11/11), τρέχων κλάδος ΧΑI-8001/8800, EEE-2819 (08/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΑΙ μέχρι 9500, ΧΑΟ μέχρι 9999, ΧΑΥ-1000/5999
8. Μαγνησίας
● Βόλος: ΒΟO-1101 (23/12/11), ΡΑΟ-5893 (29/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΒΟO μέχρι 9999

-12-
9. Ιωαννίνων
● Ιωάννινα: ΙΝΧ-3258 (28/12/11), ΕΕΕ-4187 (22/11/11)
Ελλείψει αποθέματος δεν έχουν δοθεί ΙΝΝ-3000/9999.
απόθεμα συνδυασμών: ΙΝΧ μέχρι 9999

-11-
10. Αιτωλοακαρνανίας
● Αγρίνιο: ΑΙΝ-7581 (21/12/11), εκτός σειράς ΑΙΝ-7721 (10/04/11), ΑΙΝ-7776 (27/02/11), ΑΙΝ-8787 (14/07/10), ΑΙΝ-9998 (14/03/11), ΕΕΕ-4900 (29/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΙΝ μέχρι 9999, ΑΙΡ-1000/3999
● Μεσολόγγι: ΜΕΗ-6315 (13/10/11), τρέχων κλάδος ΜΕΗ-6000/????, ΕΕΕ-2718 (14/09/11)
● Ναύπακτος: ΜΕH-5402 (27/12/11), τρέχων κλάδος ΜΕΗ-3001/5999, ΕΕΕ-1776 (20/08/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΕΗ μέχρι 9999, ΜΕΚ-1000/2999
11. Χανίων
● Χανιά: ΧΝΙ-6588 (13/12/11), εκτός σειράς ΧΝΙ-6600 (27/11/11), XNI-6999 (14/05/11), ΧΝΙ-7000 (13/11/11), ΧΝΙ-7007 (27/11/11), ΧΝΙ-8888 (27/11/11), ΜΗΟ-8106 (01/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΝΙ μέχρι 9999

-10-
12. Κοζάνης
● Κοζάνη: ΚΖΧ-3421 (20/12/11), τρέχων κλάδος ΚΖΧ-1000/4999, ΕΕΕ-4534 (05/12/11)
● Πτολεμαΐδα: ΚΖΧ-5602 (19/12/11), τρέχων κλάδος ΚΖΧ-5000/5999, ΜΗΟ-7464 (07/07/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΖΧ μέχρι 5999
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΚΖΤ-9999. Δόθηκαν ΚΤΖ-3801/4600 και ΚΤΖ-3501/3750 στην Κοζάνη, ΚΤΖ-4601/4799 και ΚΤΖ-3751/3800 στην Πτολεμαΐδα.
13. Έβρου
● Αλεξανδρούπολη: ΕΒΜ-3469 (10/12/11), ΜΗΟ-4041 (09/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΒΜ μέχρι 9999, ΕΒΝ-1000/1999
● Ορεστιάδα: ΟΡΖ-4560 (23/12/11), ΚΧΧ-5321 (18/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΟΡΖ μέχρι 5949
14. Ημαθίας
● Βέροια: ΗΜΙ-2641 (14/12/11), ΚΧΧ-4815 (30/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΜΙ μέχρι 9999

-9-
15. Φθιώτιδας
● Λαμία: ΜΙΤ-6768 (26/12/11), ΜΟΟ-8587 (24/11/11)
● Αταλάντη: ΜΙΤ-5281 (27/10/11), εκτός σειράς ΜΙΤ-5432 (14/07/11), τρέχων κλάδος ΜΙΤ-5000/5499, ΡΑΥ-3868 (24/10/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΙΤ μέχρι 9099
16. Σερρών
● Σέρρες: ΕΡΤ-6362 (27/12/11), ΕΕΕ-5761 (02/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΡΤ μέχρι 7999
17. Κορινθίας
● Κόρινθος: ΚΡΤ-1151 (22/12/11), ΕΕΕ-1398 (29/09/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΡΤ μέχρι 2999
18. Καβάλας
● Καβάλα: ΚΒΤ-1131 (21/12/11), EEE-4723 (11/10/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΒΤ μέχρι 3999

-8-
19. Τρικάλων
● Τρίκαλα: ΤΚΡ-8555 (27/12/11), ΕΕΕ-2022 (07/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΤΚΡ μέχρι 9999, ΤΚΤ-1000/3999
20. Μεσσηνίας
● Καλαμάτα: ΚΜΡ-6151 (20/12/11), ΕΕΕ-5903 (28/12/11)
Ανακατανομή συνδυασμών Λακωνίας και Αρκαδίας μετά το ΚΜΡ-4999. Αρχικά δόθηκαν ΑΚΗ-7501/8000 και στη συνέχεια ΤΡΗ-2751/2949.
απόθεμα συνδυασμών: ΚΜΡ μέχρι 9999
21. Πέλλας
● Έδεσσα: ΕΕΡ-4453 (27/12/11), τρέχων κλάδος ΕΕΡ-3001/4999, ΚΧΧ-4368 (28/11/11)
● Γιαννιτσά: ΕΕΡ-2581 (14/12/11), τρέχων κλάδος ΕΕΡ-1000/3000, ΕΕΕ-4321 (10/11/11), εκτός σειράς EEE-4333 (20/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΕΡ μέχρι 7999
22. Κέρκυρας
● Κέρκυρα: ΚΥΝ-2131 (22/12/11), ΡΑΟ-9032 (19/08/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΥΝ μέχρι 9549
23. Πιερίας
● Κατερίνη: ΚΝΤ-1654 (27/12/11), ΕΕΕ-5651 (21/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΝΤ μέχρι 6999

-7-
24. Λέσβου
● Μυτιλήνη: ΜΥΗ-6920 (26/12/11), ΚΧΥ-9316 (23/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΥΗ μέχρι 9999, ΜΥΚ-1000/4999
● Μύρινα: ΜΗΒ-1831 (05/12/11), ΜΟΥ-1472 (29/04/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΗΒ μέχρι 6049
25. Ροδόπης
● Κομοτηνή: ΚΟΜ-6421 (22/12/11), ΕΕΕ-6104 (07/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΟΜ μέχρι 9999, ΚΟΝ-1000/7999
26. Κυκλάδων
● Σύρος: ΕΜΝ-2141 (10/10/11), τρέχων κλάδος ΕΜΝ-1000/4000, ΜΟΙ-4684 (23/06/11)
● Πάρος: ΕΜΚ-4459 (13/10/11), τρέχων κλάδος ΕΜΚ-4001/4500, ΜΟΙ-4642 (13/12/11)
● Άνδρος: ΕΜΝ-4346 (11/10/11), τρέχων κλάδος ΕΜΝ-4201/4400, (4201 (24/03/10)), ΑΜΥ-5665 (04/08/09)
● Σαντορίνη: ΕΜΝ-5076 (11/10/11), τρέχων κλάδος ΕΜΝ-4401/5300, ΑΜΥ-5646 (09/12/11)
● Νάξος: ΕΜΝ-5851 (04/10/11), τρέχων κλάδος ΕΜΝ-5701/????, ΜΟΙ-4735 (14/04/11)
● Τήνος: ΕΜΝ-4166 (22/11/11), τρέχων κλάδος ΕΜΝ-4001/4200, ΜΟΙ-4699 (13/01/11)
● Μήλος: ΕΜΝ-5357 (03/10/11), τρέχων κλάδος ΕΜΝ-5301/5700, ΜΟΙ-4561 (23/05/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΜΚ μέχρι 4500, ΕΜΝ μέχρι 9999, ΕΜΤ-1000/4499
27. Ηλείας
● Πύργος: ΗΑΝ-4080 (29/12/11), ΕΕΕ-2870 (10/08/11)
● Αμαλιάδα: ΗΑΜ-5839 (16/12/11), τρέχων κλάδος ΗΑΜ-1000/6000, ΕΕΕ-4105 (11/08/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΑΜ μέχρι 6000, ΗΑΝ μέχρι 9999, ΗΑΡ-1000/1999
28. Αργολίδας
● Ναύπλιο: ΑΡΝ-3351 (15/12/11), ΚΧΧ-6168 (08/09/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΡΝ μέχρι 3999
29. Βοιωτίας
● Λιβαδειά: ΒΙΝ-1831 (18/12/11), ΜΟΟ-5316 (27/06/11), εκτός σειράς ΒΙΝ-2000 (08/05/11)
● Θήβα: ΒΙΜ-9015 (11/10/11), τρέχων κλάδος ΒΙΜ-3501/9999, ΚΧΧ-7995 (24/10/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΒΙΜ μέχρι 9999, ΒΙΝ μέχρι 9999
30. Λασιθίου
● Άγιος Νικόλαος: ΑΝM-1132 (27/12/11), τρέχων κλάδος ΑΝM-1000/????, ΕΕΕ-1580 (10/01/11)
● Σητεία: ΑΝΚ-7921 (07/10/11), τρέχων κλάδος ΑΝΚ-6001/8000, ΕΕΕ-1567 (14/09/11)
● Ιεράπετρα: ΑΝΚ-5822 (27/12/11), τρέχων κλάδος ΑΝΚ-5001/6000, ΕΕΕ-1565 (11/07/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΝΚ μέχρι 8000, ΑΝΜ μέχρι 7999

-6-
31. Δράμας
● Δράμα: ΡΜΤ-8242 (08/12/11), ΕΕΕ-5483 (27/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΜΤ μέχρι 9999, ΡΜΧ-1000/4999
32. Ξάνθης
● Ξάνθη: ΑΗΜ-7801 (13/12/11), εκτός σειράς ΑΗΜ-8005 (01/09/11), AHM-9001 (15/04/11) ΚΧΧ-6736 (04/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΗΜ μέχρι 9999, ΑΗΝ
33. Καρδίτσας
● Καρδίτσα: ΚΑΜ-6459 (27/11/11), ΚΧΧ-7646 (26/10/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΑΜ μέχρι 9999, ΚΑΝ-1000/5999
34. Ρεθύμνου
● Ρέθυμνο: ΡΕΜ-6123 (29/12/11), ΜΗΟ-5785 (30/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΕΜ μέχρι 9999, ΡΕΝ-1000/2999
35. Χαλκιδικής
● Πολύγυρος: ΧΚΝ-3192 (27/12/11), ΜΗΟ-9099 (10/10/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΚΝ μέχρι 6969

-5-
36. Λακωνίας
● Σπάρτη: ΑΚΗ-8974 (20/12/11), ΚΧΥ-8319 (01/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΚΗ μέχρι 9999, ΑΚΜ-1000/3999
37. Κιλκίς
● Κιλκίς: ΚΙH-1005 (02/12/11) ΚΧΧ-9137 (17/10/11)
● Γουμένισσα: ΚΙΖ-9299 (13/12/11), τρέχων κλάδος ΚΙΖ-9201/9300, ΚΧΧ-9068 (08/08/11)
εκτός σειράς ΚΙΗ-1010 (03/08/11), ΚΙΗ-1077 (25/02/11), ΚΙΗ-1111 (29/11/10), ΚΙΗ-2000 (07/08/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΙΖ μέχρι 9300, ΚΙΗ μέχρι 8999

-4-
38. Άρτας
● Άρτα: ΑΤΗ-8541 (19/11/11), ΕΕΕ-3916 (24/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΤΗ μέχρι 9999, ΑΤΚ-1000/2949
39. Αρκαδίας
● Τρίπολη: ΤΡΖ-8265 (01/01/12), ΜΟΟ-5111 (10/08/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΤΡΖ μέχρι 9999, ΤΡΗ-1000/2750, 2950/2999
40. Πρέβεζας
● Πρέβεζα: ΡΖΚ-1415 (31/12/11), ΕΕΕ-1276 (29/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΖΚ μέχρι 4999
41. Καστοριάς
● Καστοριά: ΚΤΖ-1260 (31/10/11), ΕΕΕ-3716 (17/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΤΖ μέχρι 3500

-3-
42. Χίου
● Χίος: ΧΙΕ-9665 (18/12/11), ΜΗΟ-8200 (01/09/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΙΕ μέχρι 9999, ΧΙΖ-1000/1899
43. Ζακύνθου
● Ζάκυνθος: ΖΑΖ-6335 (28/11/11), ΜΟΟ-9604 (09/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΖΑΖ μέχρι 9999, ΖΑΗ-1000/4399
44. Κεφαλληνίας
● Αργοστόλι: ΚΕZ-4112 (21/10/11), ΚΧΥ-8214 (03/12/11)
επαγγελματικά ΚΕΖ-3652 (11/10/11), τρέχων κλάδος ΚΕΖ-3651/3700,
απόθεμα συνδυασμών: ΚΕΖ μέχρι 8999
45. Θεσπρωτίας
● Ηγουμενίτσα: ΗΝΕ-3241 (21/10/11), ΚΧΧ-6559 (24/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΝΕ μέχρι 5999
46. Φλώρινας
● Φλώρινα: ΡΑΖ-1953 (27/12/11), ΚΧΧ-6822 (29/09/11)
● Αμύνταιο: ΡΑΖ-2038 (18/11/11), τρέχων κλάδος ΡΑΖ-2001/????, ΚΧΧ-7112 (18/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΑΖ μέχρι 4549
47. Σάμου
● Σάμος: ΜΟΕ-1980 (21/10/11), ΚΧΧ-8424 (22/07/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΟΕ μέχρι 3799

-2-
48. Λευκάδας
● Λευκάδα: ΕΥΒ-4211 (20/12/11), ΜΟΙ-7762 (02/12/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΥΒ μέχρι 8949
49. Φωκίδας
● Άμφισσα: ΑΜΕ-4191 (23/12/11), ΜΟΙ-8446 (23/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΜΕ μέχρι 5049
50. Γρεβενών
● Γρεβενά: ΡΝΕ-3313 (11/12/11), ΜΗΟ-5471 (02/11/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΝΕ μέχρι 6549

-1-
51. Ευρυτανίας
● Καρπενήσι: ΚΗΑ-6401 (16/12/11), ΜΟΟ-9472 (03/08/11)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΗΑ μέχρι 9999, ΚΗΒ-1000/2549

Τελευταίες παρατηρήσεις (μοτοσυκλέτες)

Αναφέρονται πινακίδες όλων των τύπων μοτοσυκλετών, δίτροχων, τρίτροχων, τετράτροχων.
Και εδώ η σειρά είναι από τις περιοχές με τους περισσότερους διανεμημένους συνδυασμούς σε αυτές με τους
λιγότερους. H ένδειξη -ν- μπαίνει πάνω από τις περιοχές που βρίσκονται στο ν-οστό συνδυασμό που έχει διανεμηθεί.
Αναφέρονται οι επόμενοι συνδυασμοί που έχουν τυπωθεί καθώς και όσοι θα τυπωθούν μελλοντικά.
Τυπωμένος συνδυασμός που αναφέρεται χωρίς αριθμούς σημαίνει πως περιλαμβάνεται ολόκληρος (δηλ. από 1 ως και 999) στο απόθεμα.

-683-
1. Αττικής
● Κεντρικός τομέας (Χολαργός): ΟΒΥ 601 (22/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΒΧ, ΟΕΑ/ΟΕΧ, ΟΖΑ/ΟΖΧ, ΟΗΑ/ΟΗΟ
● Νότιος τομέας (Άλιμος): ΟΜZ 751 (22/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΜΗ
● Βόρειος τομέας (Αγ. Παρασκευή): ΟΙΚ 9 (05/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΙΜ, ΟΙΝ, ΟΙΤ, ΟΙΥ, ΟΙΧ, ΟΚΑ, ΟΚΒ, ΟΚΚ 626/999, ΟΚΜ, ΟΚΝ, ΟΚΟ, ΟΚΡ, ΟΚΤ
● Δυτικός τομέας (Περιστέρι): ΟΚΗ 801 (16/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΚΙ, ΟΚΚ 1/625
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΟΜΙ/ΟΜΧ, ΟΝΑ/ΟΝΧ, ΟΟΑ/ΟΟΧ, ΟΤΑ/ΟΤΧ, ΟΥΑ/ΟΥΧ, ΟΧΑ/ΟΧΧ, ΧΜΑ/ΧΜΧ
● Καμίνια: BΧΗ 378 (19/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΧΙ/ΒΧΧ, ΤΖΑ/ΤΖΧ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: - (δεν έχει προβλεφθεί άλλη σειρά)
● Παλλήνη: ΒΚΤ 148 (29/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΚΝ, ΒΚΟ, ΒΚΡ, ΒΚΥ, ΒΚΧ 1/751
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΒΚΧ 752/999, ΒΜΑ/ΒΜΧ
● Ελευσίνα: ΒΝH 921 (12/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΝΙ, ΒΝΚ, ΒΝΜ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΒΝΝ/ΒΝΧ, ΒΡΑ/ΒΡΧ

-122-
2. Θεσσαλονίκης
● Δυτικός τομέας (Καλοχώρι): ΝΟΥ 605 (31/12/11), δεν έχει δοθεί: ΝΟΡ 2, επόμενοι συνδυασμοί: ΝΟΧ, ΝΡΑ/ΝΡΥ
● Ανατολικός τομέας (Θέρμη): ΝΝΒ 683 (27/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΝΝΕ/ΝΝΧ, ΝΟΑ, ΝΟΒ, ΝΟΕ, ΝΟΖ, ΝΟΗ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΝΡΧ, ΝΤΑ/ΝΤΧ, ΝΥΑ/ΝΥΧ, ΝΧΑ/ΝΧΧ ίσως, ΖΕΑ/ΖΕΧ, ΖΙΑ/ΖΙΧ, ΖΟΑ/ΖΟΧ

-56-
3. Ηρακλείου
● Ηράκλειο: ΗΗΧ 851 (05/12/11),
● Μοίρες: ΗΗΜ 826 (25/11/11), τρέχων κλάδος ΗΗΜ 401/999
● Αρκαλοχώρι: ΗΗΜ 314 (05/10/11), τρέχων κλάδος ΗΗΜ 201/400
επόμενοι συνδυασμοί: ΗΙΑ, ΗΙΒ, ΗΙΕ, ΗΙΖ, ΗΙΗ, ΗΙΙ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΗΙΚ, ΗΙΜ, ΗΙΝ, ΗΙΟ, ΗΙΡ, ΗΙΤ, ΗΙΥ, ΗΙΧ
4. Αχαΐας
● Πάτρα: ΑΑΧ 701 (15/12/11)
● Αίγιο: ΑΑY 331 (17/10/11), τρέχων κλάδος ΑΑY 301/600
επόμενοι συνδυασμοί: ΑΥΑ, ΑΥΒ, ΑΥΕ, ΑΥΖ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΑΥΗ, ΑΥΙ, ΑΥΚ, ΑΥΜ, ΑΥΝ, ΑΥΟ, ΑΥΡ, ΑΥΤ, ΑΥΥ, ΑΥΧ

-50-
5. Δωδεκανήσου
● Ρόδος: ΡΥΗ 820 (29/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΥΙ, ΡΥΚ, ΡΥΜ, ΡΥΝ, ΡΥΟ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΡΥΡ, ΡΥΤ, ΡΥΥ, ΡΥΧ, ΡΧΑ/ΡΧΧ
● Κως: ΕΑE 121 (11/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΕΑΖ, ΕΑΗ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΕΑΙ, ΕΑΚ, ΕΑΜ, ΕΑΝ, ΕΑΟ, ΕΑΡ, ΕΑΤ, ΕΑΥ, ΕΑΧ

-36-
6. Μαγνησίας
● Βόλος: ΒΑΜ 201 (21/10/11) επόμενοι συνδυασμοί: ΒΑΝ, ΒΑΟ, ΒΑΡ, ΒΑΤ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΒΑΥ, ΒΑΧ, ΒΤΑ/ΒΤΧ

-32-
7. Χανίων
● Χανιά: ΤΥZ 605 (03/11/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΤΥΗ, ΤΥΙ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΤΥΚ, ΤΥΜ, ΤΥΝ, ΤΥΟ, ΤΥΡ, ΤΥΤ, ΤΥΥ, ΤΥΧ

-28-
8. Εύβοιας
● Κεντρικός τομέας (Χαλκίδα): ΕΗΧ 214 (21/10/11)
● Νότιος τομέας (Αλιβέρι): ΕΗΥ 157 (12/10/11), τρέχων κλάδος ΕΗΥ 1/300
● Βόρειος τομέας (Ιστιαία): ΕΗΥ 417 (25/10/11), τρέχων κλάδος ΕΗΥ 301/500
επόμενοι συνδυασμοί: ΕΙΑ, ΕΙΒ, ΕΙΕ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΕΙΖ, ΕΙΗ, ΕΙΙ, ΕΙΚ, ΕΙΜ, ΕΙΝ, ΕΙΟ, ΕΙΡ, ΕΙΤ, ΕΙΥ, ΕΙΧ

-27-
9. Κυκλάδων
● Τήνος: ΕΖΤ 967 (17/10/11), τρέχων κλάδος ΕΖΤ 801/999
● Νάξος: ΕΖΤ 651 (11/10/11), τρέχων κλάδος ΕΖΤ 401/800
● Μήλος: ΕΖΧ 959 (25/10/11), τρέχων κλάδος ΕΖΧ 901/999
● Άνδρος: ΕΖΜ 919 (25/10/11), τρέχων κλάδος ΕΖΜ 801/999
● Σύρος: ΕΝΑ 141 (10/10/11), τρέχων κλάδος ΕΝΑ 1/???
● Σαντορίνη: ΕΖΡ 407 (10/10/11), τρέχων κλάδος ΕΖΡ 1/???
● Πάρος: ΕΖΧ 469 (10/10/11), τρέχων κλάδος ΕΖΧ 1/500
από τους τρέχοντες συνδυασμούς δεν έχουν ακόμα δοθεί: ΕΖΚ 201/300
επόμενοι συνδυασμοί: ΕΖΟ, ΕΖΥ, ΕΝΒ, ΕΝΕ, ΕΝΖ, ΕΝΗ, ΕΝΙ, ΕΝΚ, ΕΝΜ, ΕΝΝ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΕΝΟ, ΕΝΡ, ΕΝΤ, ΕΝΥ, ΕΝΧ, ΕΟΑ/ ΕΟΧ
10. Κέρκυρας
● Κέρκυρα: ΕΤΥ 101 (21/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΕΤΧ, ΤΒΑ, ΤΒΒ, ΤΒΕ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΤΒΖ, ΤΒΗ, ΤΒΙ, ΤΒΚ, ΤΒΜ, ΤΒΝ ,ΤΒΟ, ΤΒΡ, ΤΒΤ, ΤΒΥ, ΤΒΧ, ΤΕΑ/ΤΕΧ

-23-
11. Λέσβου
● Μυτιλήνη: ΜΤΖ 538 (02/09/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΜΤΙ, ΜΤΚ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΜΤΜ, ΜΤΝ, ΜΤΟ, ΜΤΡ, ΜΤΤ, ΜΤΥ, ΜΤΧ
● Μύρινα: ΜΗZ 838 (13/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΜΗΚ, ΜΗΜ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΜΗΝ, ΜΗΡ, ΜΗΤ, ΜΗΧ (ΜΗΗ, ΜΗΙ, ΜΗΟ, ΜΗΥ, έχουν τυπωθεί και δοθεί παλιότερα)
12. Ροδόπης
● Κομοτηνή: ΚΚΝ 316 (09/11/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΚΟ, ΚΚΡ, ΚΚΤ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΚΚΥ, ΚΚΧ, ΤΤΑ/ΤΤΧ
13. Αιτωλοακαρνανίας
● Αγρίνιο: ΑΙΥ 61 (20/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΤΗΑ, ΤΗΒ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΤΗΕ, ΤΗΖ, ΤΗΗ, ΤΗΙ, ΤΗΚ, ΤΗΜ, ΤΗΝ, ΤΗΟ, ΤΗΡ, ΤΗΤ, ΤΗΥ, ΤΗΧ
● Μεσολόγγι: ΜΕΡ 43 (26/10/11), τρέχων κλάδος ΜΕΡ 1/999
● Ναύπακτος: ΜΕΤ 271 (17/10/11), τρέχων κλάδος ΜΕΤ 1/999
επόμενοι συνδυασμοί: ΜΕΧ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΜΕΕ, ΜΕΙ, ΜΕΟ, ΜΕΥ

-20-
14. Καβάλας
● Καβάλα: ΑΒΙ 2 (01/11/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΒΚ, ΑΒΜ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΑΒΝ, ΑΒΟ, ΑΒΡ, ΑΒΤ, ΑΒΥ, ΑΒΧ

-19-
15. Λάρισας
● Λάρισα: ΡΡΗ 841 (18/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΡΙ, ΡΡΚ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΡΡΜ, ΡΡΝ, ΡΡΟ, ΡΡΤ, ΡΡΥ, ΡΡΧ, ΡΤΑ/ΡΤΧ

-18-
16. Λασιθίου
● Άγιος Νικόλαος: ΑΕΖ 431 (05/10/11), τρέχων κλάδος ΑΕΖ 201/800
● Σητεία: ΑΕΖ 151 (14/10/11), τρέχων κλάδος ΑΕΖ 1/200
● Ιεράπετρα: ΑΕΖ 861 (21/10/11), τρέχων κλάδος ΑΕΖ 801/999
επόμενοι συνδυασμοί: ΑΕΗ, ΑΕΙ, ΑΕΚ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΑΕΜ, ΑΕΝ, ΑΕΟ, ΑΕΡ, ΑΕΤ, ΑΕΥ, ΑΕΧ
17. Κορινθίας
● Κόρινθος: ΡΒΖ 406 (15/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΒΗ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΡΒΙ, ΡΒΚ, ΡΒΜ, ΡΒΝ, ΡΒΟ, ΡΒΡ, ΡΒΤ, ΡΒΥ, ΡΒΧ
18. Ρεθύμνου
● Ρέθυμνο: ΡΗZ 51 (21/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΗΗ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΡΗΙ, ΡΗΚ, ΡΗΜ, ΡΗΝ, ΡΗΟ, ΡΗΡ, ΡΗΤ, ΡΗΥ, ΡΗΧ

-17-
19. Μεσσηνίας
● Καλαμάτα: ΜΖΕ 521 (24/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΜΖΖ, ΜΖΗ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΜΖΙ, ΜΖΚ, ΜΖΜ, ΜΖΝ, ΜΖΟ, ΜΖΡ, ΜΖΤ, ΜΖΥ, ΜΖΧ
20. Ξάνθης
● Ξάνθη: ΗΟΕ 241 (15/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΗΟΖ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΗΟΗ, ΗΟΙ, ΗΟΚ, ΗΟΜ, ΗΟΝ, ΗΟΟ, ΗΟΡ, ΗΟΤ, ΗΟΥ, ΗΟΧ, ΗΤΑ/ΗΤΧ
21. Χίου
● Χίος: ΧΟΕ 104 (04/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΧΟΖ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΧΟΗ, ΧΟΙ, ΧΟΚ, ΧΟΜ, ΧΟΝ, ΧΟΟ, ΧΟΡ, ΧΟΤ, ΧΟΥ, ΧΟΧ
22. Έβρου
● Αλεξανδρούπολη: ΕΒΟ 141 (21/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΕΒΒ, ΕΒΙ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΕΒΥ, ΜΧΑ/ΜΧΧ
● Ορεστιάδα: ΟΡΚ 140 (28/09/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΡΜ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΟΡΝ, ΟΡΤ, ΟΡΧ, ΟΡΡ, ΟΡΥ (ΟΡΙ, ΟΡΟ, έχουν τυπωθεί και δοθεί παλιότερα)

-15-
23. Ηλείας
● Πύργος: ΗΕΑ 159 (14/12/11)
● Αμαλιάδα: ΗΑΥ 815 (29/11/11)
επόμενοι συνδυασμοί: ΗΕΒ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΗΕΕ, ΗΕΖ, ΗΕΗ, ΗΕΙ, ΗΕΚ, ΗΕΜ, ΗΕΝ, ΗΕΟ, ΗΕΡ, ΗΕΤ, ΗΕΥ, ΗΕΧ

-13-
24. Βοιωτίας
● Λιβαδειά: ΒΙΟ 291 (24/10/11)
● Θήβα: ΒΙΙ 313 (24/10/11)
επόμενοι συνδυασμοί: ΒΙΥ, ΒΥΑ, ΒΥΒ, ΒΥΕ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΒΥΖ, ΒΥΗ, ΒΥΙ, ΒΥΚ, ΒΥΜ, ΒΥΝ, ΒΥΟ, ΒΥΡ, ΒΥΤ, ΒΥΥ, ΒΥΧ
25. Τρικάλων
● Τρίκαλα: ΤΚΟ 151 (21/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΤΚΥ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΤΝΑ, ΤΝΒ, ΤΝΕ, ΤΝΖ, ΤΝΗ, ΤΝΙ, ΤΝΚ, ΤΝΜ, ΤΝΝ, ΤΝΟ, ΤΝΡ, ΤΝΤ, ΤΝΥ, ΤΝΧ
26. Σερρών
● Σέρρες: ΕΡΡ 41 (11/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΕΡΥ, ΙΧΑ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΙΧΒ, ΙΧΕ, ΙΧΖ, ΙΧΗ, ΙΧΙ, ΙΧΚ, ΙΧΜ, ΙΧΝ, ΙΧΟ, ΙΧΡ, ΙΧΤ, ΙΧΥ, ΙΧΧ

-12-
27. Πέλλας
● Έδεσσα: ΕΕΙ 921 (21/10/11), τρέχων κλάδος ΕΕΙ 1/???
● Γιαννιτσά: ΕΕΕ 251 (14/10/11), τρέχων κλάδος ΕΕΧ 1/ΕΕΕ 999
επόμενοι συνδυασμοί: ΕΕΟ, ΕΕΥ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΜΜΑ, ΜΜΒ, ΜΜΕ, ΜΜΖ, ΜΜΗ, ΜΜΙ, ΜΜΚ, ΜΜΜ, ΜΜΝ, ΜΜΟ, ΜΜΡ, ΜΜΤ, ΜΜΥ, ΜΜΧ
28. Φθιώτιδας
● Λαμία: ΜΙΙ 791 (05/12/11), τρέχων κλάδος ΜΙΙ 1/???
● Αταλάντη: ΜΙΗ 925 (04/10/11), τρέχων κλάδος ΜΙΗ 901/999
επόμενοι συνδυασμοί: ΜΙΟ, ΜΙΥ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΗΥΑ, ΗΥΒ, ΗΥΕ, ΗΥΖ, ΗΥΗ, ΗΥΙ, ΗΥΚ, ΗΥΜ, ΗΥΝ, ΗΥΟ, ΗΥΡ, ΗΥΤ, ΗΥΗ, ΗΥΧ
29. Ιωαννίνων
● Ιωάννινα: ΙΝΟ 501 (06/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΙΝΥ, ΙΝΧ, ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΕ, ΙΙΖ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΙΙΗ, ΙΙΙ (Ζουμπουλία), ΙΙΚ, ΙΙΜ, ΙΙΝ, ΙΙΟ, ΙΙΡ, ΙΙΤ, ΙΙΥ, ΙΙΧ
30. Ημαθίας
● Βέροια: ΗΜΟ 485 (24/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΗΜΡ, ΗΜΥ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΗΧΑ, ΗΧΒ, ΗΧΕ, ΗΧΖ, ΗΧΗ, ΗΧΙ, ΗΧΚ, ΗΧΜ, ΗΧΝ, ΗΧΟ, ΗΧΡ, ΗΧΤ, ΗΧΥ, ΗΧΧ
31. Αργολίδας
● Ναύπλιο: ΑΡΟ 201 (06/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: -
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΑΡΡ, ΑΡΥ, ΤΜΑ/ΤΜΧ

-11-
32. Σάμου
● Σάμος: ΜΟΧ 856 (06/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΜΟΙ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΜΟΟ, ΜΟΥ, ΜΒΑ/ΜΒΧ
33. Λακωνίας
● Σπάρτη: ΑΚΚ 850 (02/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΚΟ, ΑΚΥ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΑΚΧ, ΜΡΑ/ΜΡΧ
34. Πιερίας
● Κατερίνη: ΚΝI 61 (12/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΝΝ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΚΝΟ, ΚΝΥ, ΤΙΑ/ΤΙΧ
35. Ζακύνθου
● Ζάκυνθος: ΖΑΑ 1 (13/12/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΖΑΙ, ΖΑΟ, ΖΑΥ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΖΒΑ/ΖΒΧ

-10-
36. Καρδίτσας
● Καρδίτσα: ΚΑΧ 221 (13/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΑΑ, ΚΑΙ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΚΑΟ, ΚΑΥ, ΜΚΑ/ΜΚΧ

-9-
37. Κοζάνης
● Κοζάνη: ΚΖZ 261 (07/10/11), τρέχων κλάδος ΚΖZ 1/999
● Πτολεμαΐδα: ΚΖΤ 831 (04/10/11), τρέχων κλάδος ΚΖΤ 1/999
επόμενοι συνδυασμοί: ΚΖΡ, ΚΖΧ, ΚΖΙ, ΚΖΟ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΚΖΥ, ΜΝΑ/ΜΝΧ
38. Δράμας
● Δράμα: ΡΜΖ 461 (05/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΜΙ, ΡΜΜ, ΤΟΑ ,ΤΟΒ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΡΜΟ, ΡΜΡ, ΡΜΥ, ΤΟΕ, ΤΟΖ, ΤΟΗ, ΤΟΙ, ΤΟΚ, ΤΟΜ, ΤΟΝ, ΤΟΟ, ΤΟΡ, ΤΟΤ, ΤΟΥ, ΤΟΧ
39. Πρέβεζας
● Πρέβεζα: ΡΖΝ 211 (21/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: -
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΡΖΟ, ΡΖΡ, ΡΖΤ, ΡΖΥ, ΡΖΧ, ΤΧΑ/ΤΧΧ

-8-
40. Χαλκιδικής
● Πολύγυρος: ΧΚΤ 231 (26/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΧΚΧ, ΧΚΖ, ΧΚΙ, ΧΚΚ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΧΚΟ, ΧΚΥ, ΜΑΑ/ΜΑΧ

-7-
41. Κεφαλληνίας
● Αργοστόλι: ΚΕΝ 821 (10/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΕΡ, ΚΕΤ, ΚΕΧ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: δεν υπάρχουν! (ΚΕΕ, ΚΕΙ, ΚΕΟ, ΚΕΥ, έχουν τυπωθεί και δοθεί παλιότερα)
42. Άρτας
● Άρτα: ΑΤΧ 541 (13/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΤΖ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΑΤΙ, ΑΤΜ, ΑΤΝ (ΑΤΟ, ΑΤΤ, ΑΤΥ, έχουν τυπωθεί και δοθεί παλιότερα)
43. Κιλκίς
● Κιλκίς: ΚΙΜ 421 (26/10/11)
● Γουμένισσα: ΚΙΜ 141 (05/09/11), τρέχων κλάδος ΚΙΜ 101/200
επόμενοι συνδυασμοί: ΚΙΝ, ΚΙΡ, ΚΙΤ, ΚΙΧ, ΚΙΙ, ΚΙΟ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΚΙΥ, ΕΧΑ/ΕΧΧ

-6-
44. Αρκαδίας
● Τρίπολη: ΤΡΚ 161 (26/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΤΡΜ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΤΡΝ, ΤΡΤ, ΤΡΧ, ΤΡΙ, ΤΡΟ, ΤΡΡ, ΤΡΥ
45. Λευκάδας
● Λευκάδα: ΕΥK 31 (24/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΕΥΜ, ΕΥΝ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΕΥΡ, ΕΥΤ, ΕΥΧ, ΕΥΙ, ΕΥΟ, ΕΥΥ

-5-
46. Θεσπρωτίας
● Ηγουμενίτσα: ΗΝΗ 551 (25/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΗΝΚ, ΗΝΜ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΗΝΡ, ΗΝΤ, ΗΝΧ, ΗΝΙ, ΗΝΝ (ΗΝΟ, ΗΝΥ, έχουν τυπωθεί και δοθεί παλιότερα)

-4-
47. Καστοριάς
● Καστοριά: ΚΤΖ 967 (11/10/11), εκτός σειράς ΚΤΖ-999 (29/07/11) επόμενοι συνδυασμοί: ΚΤΗ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΚΤΚ, ΚΤΜ, ΚΤΝ, ΚΤΡ, ΚΤΧ (ΚΤΙ, ΚΤΟ, ΚΤΤ, ΚΤΥ, έχουν τυπωθεί και δοθεί παλιότερα)
48. Γρεβενών
● Γρεβενά: ΡΝΚ 358 (12/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΝΤ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΡΝΒ, ΡΝΖ, ΡΝΙ, ΡΝΜ, ΡΝΝ, ΡΝΟ, ΡΝΡ (ΡΝΥ, ΡΝΧ, έχουν τυπωθεί και δοθεί παλιότερα)

-3-
49. Φλώρινας
● Φλώρινα: ΡΑΖ 754 (11/10/11), τρέχων κλάδος ΡΑΖ 701/???
● Αμύνταιο: ΡΑΖ 626 (20/09/11), τρέχων κλάδος ΡΑΖ 501/700
επόμενοι συνδυασμοί: ΡΑΗ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΡΑΚ, ΡΑΜ, ΡΑΝ, ΡΑΡ, ΡΑΤ, ΡΑΧ (ΡΑΑ, ΡΑΙ, ΡΑΟ, ΡΑΥ, έχουν τυπωθεί και δοθεί παλιότερα)

-2-
50. Φωκίδας
● Άμφισσα: ΑΜΕ 973 (14/10/11), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΜΗ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΑΜΚ, ΑΜΝ (ΑΜΒ, ΑΜΖ, ΑΜΙ, ΑΜΜ, ΑΜΟ, ΑΜΡ, ΑΜΤ, ΑΜΥ, ΑΜΧ, έχουν τυπωθεί και δοθεί παλιότερα)

-1-
51. Ευρυτανίας
● Καρπενήσι: ΚΗΑ 491 (παλαιού τύπου) (10/10/11)
επόμενοι συνδυασμοί μετά το ΚΗΑ 500:
(παλαιού τύπου) ΚΗΑ 1/200, ΚΗΑ 601/999, ΚΗΒ 1/100
(νέου τύπου μικρές) ΚΗΒ 401/700, ΚΗΕ
Επόμενοι συνδυασμοί προς εκτύπωση: ΚΗΖ, ΚΗΚ, ΚΗΜ, ΚΗΝ, ΚΗΡ, ΚΗΤ, ΚΗΧ (ΚΗΗ, ΚΗΙ, ΚΗΟ, ΚΗΥ, έχουν τυπωθεί και δοθεί παλιότερα)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ
Ρ-42006 (21/11/11)