Καλώς ήλθατε στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Ακολουθεί λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, ενώ στα περιεχόμενα ιστολογίου θα βρείτε πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή πρόκειται να δοθούν, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις μοτοσυκλέτες, στην Ελλάδα.

Για συζήτηση ή απορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και για να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις συμβάλλοντας στην ανανέωση της σχετικής λίστας, επισκεφτείτε το φόρουμ των Ελληνικών Πινακίδων Κυκλοφορίας (απαιτείται εγγραφή).

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Τελευταίες παρατηρήσεις 2008

1. Αθήνα (κεντρικός τομέας-Χολαργός): ΙΚΕ-908* (30/12/08), εκτός σειράς ΙΚΖ-100* (30/12/08), (κενό μεταξύ ΙΚΕ-6000/7200), ΙKΕ-593* επαγγ. (15/12/08), ΚΧΧ-204* (27/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΚE μέχρι 9999, ΙΚΖ, ΙΚΗ, ΙΚΙ, ΙΚΧ, ΙΜΖ
2. Νότια Αθήνα (Άλιμος): ΙΚN-778* (31/12/08), ΙΚΜ-709* επαγγ. (25/12/08) απόθεμα ως το IKM-7450,
ΚΧΧ-151* (27/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΚN μέχρι 9999, ΙΚΥ, ΙΜΗ, ΙΜΙ
3. Ανατολική Αθήνα (Αγ. Παρασκευή): ΙΜΕ-725* (30/12/08), ΙΜΕ-605* επαγγ. (27/11/08), ΚΧΧ-422* (4/12/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΜΕ μέχρι 9999
4. Δυτική Αθήνα (Ίλιον): ΙΗΧ-777* (19/12/08), ΙΖΧ-878* επαγγ. (27/11/08), ΜΟΥ-468* (27/12/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΙΗΧ μέχρι 9999, ΙΚΑ, ΙΚΤ, ΙΜΜ, ΙΜΝ-1000/2899
5. Ανατολική Αττική (Παλλήνη): ΖΧΙ-156* (31/12/08), ZXI-21** επαγγ. ή εκτός σειράς (28/12/08),
ΖΧΗ-981* επαγγ. (15/12/08), ΜΗΟ-991* (27/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΖΧΙ μέχρι 9999
6. Πειραιάς (Καμίνια): ΥΝN-414* (19/12/08), ΥΝΜ-981* επαγγ. (27/11/08), ΥΝΚ-9988 βαρύ επαγγ. (16/11/08),
ΜΗΟ-873* (27/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΥΝΝ μέχρι 9999, ΥΝΟ
7. Δυτική Αττική (Ελευσίνα): ΥΡΥ-836* (27/11/08), ΚΧΧ-542* (27/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΥΡΥ μέχρι 9999, ΥΡΧ

8. Θεσσαλονίκη: Δυτικός τομέας (Καλοχώρι) ΝΙΚ-144* [χ] (26/12/08), ΚΧΧ-318* (15/12/08),
Ανατολικός τομέας (Θέρμη) ΝΗΥ-468* (21/11/08), ΝΗΥ-593* επαγγ. (20/11/08),
ΝΗΥ-685* μεταχειρ. (22/12/08), ΝΗΥ-770* εκτός σειράς (12/10/08), ΚΧΧ-259* (6/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΝΗΥ μέχρι 9999, ΝΗΧ, ΝΙΑ, ΝΙΒ, ΝΙΕ, ΝΙΖ, ΝΙΚ μέχρι 9999, ΝΙΜ, ΝΙΝ

9. Ηράκλειο: ΗΚΡ-853* (26/12/08), ΡΑΙ-825* (15/11/08)
Μοίρες ΗΚΟ-414* (16/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΗΚΟ-4999, ΡΑΙ-807* (4/11/08)
Αρκαλοχώρι ΗΚO-380* (11/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΗΚΟ-3999, ΜΟΙ-102* (10/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΚΡ μέχρι 9999, ΗΚΤ, ΗΚΥ, ΗΚΧ

10. Αχαΐα: Πάτρα ΑZΒ-679* (30/12/08), ΚΧΥ-859* (21/11/08),
Αίγιο ΑΖΒ-622* (6/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΑΖΒ-6499, ΚΧΥ-871* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΖΒ μέχρι 9999, ΑΖΕ, ΑΖΖ

11. Λάρισα: ΡΙΥ-790* (20/12/08), ΜΗΟ-478* (23/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΡΙΥ μέχρι 9999, ΡΡΑ

12. Βόλος: ΒΟΧ-900* (15/12/08), ΡΑΟ-560* (20/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΒΟΧ μέχρι 9999, ΒΟΙ-1000/4999
13. Εύβοια: Κεντρικός τομέας (Χαλκίδα) ΧΑΑ-880* (19/12/08), ΡΑΙ-777* (11/11/08),
Νότιος τομέας (Αλιβέρι) ΧΑΑ-770* (27/11/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΧΑΑ-8000, ΡΑΙ-773* (6/11/08)
Βόρειος τομέας (Ιστιαία) ΧΑΑ-676* (21/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΧΑΑ-7000, ΡΑΙ-774* (20/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΑΑ μέχρι 9999, ΧΑΙ, ΧΑΟ

14. Χανιά: ΧΝΧ-722* (07/12/08), ΜΗΟ-788* (18/11/08), εκτός σειράς ΧΝΧ-888* (26/8/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΧΝΧ μέχρι 9999
15. Ρόδος*: ΡΟΤ-314* (31/12/08), ΚΧΥ-9050 (11/11/08)
* και Νότια Δωδεκάνησα
απόθεμα συνδυασμών: ΡΟΤ μέχρι 4249
16. Ιωάννινα: ΙΝΙ-258* (27/12/08), ΜΗΟ-227* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΙΝΙ μέχρι 7999, ΙΝΧ-1000/9999

17. Κοζάνη: ΚΖΤ-426* (6/12/08), ΜΗΟ-689* (20/11/08)
Πτολεμαΐδα ΚΖΡ-994* (19/11/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΚΖΡ-9999, ΜΗΟ-729* (17/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΖΡ μέχρι 9999, ΚΖΤ μέχρι 6999
18. Ημαθία: ΗΜX-384* (21/11/08), ΚΧΧ-450* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΜΧ μέχρι 9999, ΗΜΙ-1000/4999

19. Λαμία: ΜΙΡ-809* (10/9/08), ΡΑΥ-381* (20/11/08), το απόθεμα τελείωσε στο ΜΙΡ-8099.
Δόθηκαν ΑΜΕ-2001 ως και 2800 και δίνονται ΑΜΕ-2851 ως και 3050 (ανακατανομή συνδυασμών της Φωκίδας),
ΑΜΕ-285* (30/12/08).
Αταλάντη ΜΙΡ-778* (4/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΜΙΡ-7900, ΜΟΙ-637* (20/11/08)
20. Σέρρες: ΕΡΝ-746* (31/12/08), ΜΗΟ-629* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΡΝ μέχρι 9999, ΕΡΤ-1000/3999
21. Καβάλα: ΚΒΡ-301* (8/12/08), ΜΟΟ-427* (20/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΒΡ μέχρι 8999
22. Κορινθία: ΚΡN-244* (30/12/08), ΜΟΟ-673* (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΡΝ μέχρι 5999

23. Τρίκαλα: ΤΚΝ-980* (20/12/08), ΚΧΥ-912* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΤΚΝ μέχρι 9999, ΤΚΡ-1000/4999
24. Καλαμάτα: ΚΜΝ-856* (21/12/08), ΡΑΥ-223* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΜΝ μέχρι 9999
25. Έδεσσα: ΕΕΝ-588* (10/12/08), ΚΧΧ-288* (13/11/08),
Γιαννιτσά ΕΕΝ-492* (14/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΕΕΝ-4999, ΚΧΥ-692* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΕΝ μέχρι 9999
26. Κέρκυρα: ΚΥΜ-547* (11/12/08), ΡΑΟ-893* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΥΜ μέχρι 9999, ΚΥΝ-1000/5549
27. Κατερίνη: ΚΝΡ-304* (27/11/08), ΚΧΥ-655* (20/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΝΡ μέχρι 9999
28. Κομοτηνή: ΚΟΜ-189* (19/12/08), ΜΟΟ-809* (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΟΜ μέχρι 9999, ΚΟΝ-1000/3999

29. Αγρίνιο: ΑΙΜ-991* (30/12/08), ΚΧΧ-174* (20/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΑΙΜ μέχρι 9999, ΑΙΝ-1000/5999
30. Κυκλάδες: Σύρος ΕΜΚ-292* (30/12/08), ο κλάδος τελειώνει το πολύ στο ΕΜΚ-5999,ΑΜΥ-575* (16/5/08)
Μήλος ΕΜΚ-769* (5/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΕΜΚ-7700
Σαντορίνη ΕΜΚ-825* (10/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΕΜΚ-8300
Τήνος ΕΜΚ-842* (5/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΕΜΚ-8500, ΑΜΥ-571* (5/6/08)
Νάξος ΕΜΚ-872* (5/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΕΜΚ-9000, ΑΜΥ-573* (3/11/08)
Πάρος ΕΜΚ-902* (4/12/08), ο κλάδος τελειώνει το πολύ στο ΕΜΚ-9600
Άνδρος ΕΜΚ-965* (5/12/08), ο κλάδος τελειώνει το πολύ στο ΕΜΚ-9999
απόθεμα συνδυασμών: ΕΜΚ μέχρι 9999, ΕΜΝ-1000/3999
31. Ηλεία: Πύργος ΗΑΜ-964* (30/12/08), ΡΑΟ-838* (18/11/08),
Αμαλιάδα ΗΑΜ-375* (30/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΗΑΜ-5999, ΡΑΟ-834* (18/12/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΗΑΜ μέχρι 9999, ΗΑΝ-1000/6999
32. Λασίθι: Άγιος Νικόλαος ΑΝΚ-331* (13/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΑΝΚ-5999, ΚΧΥ-940* (27/10/08)
Σητεία ΑΝΚ-715* (6/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΑΝΚ-7999, ΜΟΟ-719* (10/4/08)
Ιεράπετρα ΑΝΚ-960* (22/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΑΝΚ-9999, ΜΟΟ-718* (17/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΝΚ μέχρι 9999, ΑΝΜ-1000/3999
33. Βοιωτία: Λιβαδειά ΒΙΜ-140* (29/10/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΒΙΜ-3499, ΡΑΟ-749* (6/11/08)
Θήβα ΒΙΜ-642* (6/12/08), ΜΟΟ-523* (10/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΒΙΜ μέχρι 9999, ΒΙΝ-1000/4999
34. Αργολίδα: ΑΡΜ-552* (5/12/08), ΚΧΧ-601* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΡΜ μέχρι 9999
35. Δράμα: ΡΜΤ-271* (8/12/08), ΚΧΧ-915* (20/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΜΤ μέχρι 9999
36. Ξάνθη: ΑΗΜ-265* (19/12/08), ΜΗΟ-165* (21/11/08), εκτός σειράς ΑΗΜ-333* (10/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΗΜ μέχρι 9999, ΑΗΝ-1000/6999
37. Ρέθυμνο: ΡΕΜ-100* (28/12/08), ΜΗΟ-560* (20/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΕΜ μέχρι 8999

38. Καρδίτσα: ΚΑΚ-949* (20/12/08), ΚΧΧ-743* (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΑΚ μέχρι 9999, ΚΑΜ
39. Χαλκιδική: ΧΚΜ-753* (6/12/08), ΜΗΟ-892* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΚΜ μέχρι 9969 (sic!)
40. Έβρος: ΕΒΚ-729* (12/12/08), ΜΗΟ-381* (12/12/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΒΚ μέχρι 9999, ΕΒΜ-1000/6999
41. Λακωνία: ΑΚΗ-420* (6/12/08), ΜΟΟ-701* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΚΗ μέχρι 8999
42. Μυτιλήνη: ΜΥΗ-310* (3/12/08), ΚΧΥ-923* (17/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΥΗ μέχρι 9999

43. Κιλκίς: Κιλκίς ΚΙΖ-669* (15/12/08), ΚΧΥ-7350 (22/9/08)
Γουμένισσα ΚΙΖ-653* (6/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΚΙΖ-6600, ΚΧΥ-721* (27/10/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΚΙΖ μέχρι 9999, ΚΙΗ-1000/4999
44. Άρτα: ΑΤΗ-513* (5/12/08), ΜΗΟ-422* (30/10/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΤΗ μέχρι 6949
45. Τρίπολη: ΤΡΖ-413* (6/12/08), ΡΑΟ-725* (6/11/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΤΡΖ μέχρι 8999
46. Μεσολόγγι: ΜΕΗ-165* (6/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΜΕΗ-2999, ΡΑΙ-729* (27/10/08)
Ναύπακτος ΜΕH-399* (15/12/08), ο κλάδος τελειώνει στο ΜΕΗ-5999, ΜΟΟ-277* (24/10/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΕΗ μέχρι 8999
47. Ορεστιάδα: ΟΡΖ-160* (12/12/08), ΜΗΟ-138* (29/10/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΟΡΖ μέχρι 2949

48. Καστοριά: ΚΤΕ-721* (5/12/08), ΚΧΥ-754* (19/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΤΕ μέχρι 9799
49. Πρέβεζα: ΡΖΗ-714* (10/12/08), ΜΟΥ-967* (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΖΗ μέχρι 9999, ΡΖΚ-1000/1499
50. Χίος: ΧΙΕ-652* (16/12/08), ΚΧΟ-584* (4/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΧΙΕ μέχρι 6899
51. Κως*: ΚΧΕ-585* (19/12/08), ΜΟΙ-771* (17/11/08)
*και Βόρεια Δωδεκάνησα
απόθεμα συνδυασμών: ΚΧΕ μέχρι 9999, ΚΧΖ-1000/1499
52. Ζάκυνθος: ΖΑΖ-457* (27/12/08), ΜΟΟ-955* (21/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΖΑΖ μέχρι 9399
53. Κεφαλλονιά: ΚΕZ-211* (6/12/08), ΚΧΥ-816* (11/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΕΖ μέχρι 4999

54. Ηγουμενίτσα: ΗΝΒ-969* (3/12/08), ΜΗΟ-186* (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΗΝΒ μέχρι 9999, ΗΝΕ-1000/2999
55. Φλώρινα: ΡΑΕ-855* (16/12/08) ο κλάδος τελειώνει στο ΡΑΕ-9499, ΚΧΥ-783* (21/11/08)
Αμύνταιο ΡΑΕ-956* (11/12/08), ΚΧΥ-793* (22/10/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΑΕ μέχρι 9999, ΡΑΖ-1000/2549
56. Σάμος: ΜΟΒ-893* (21/11/08), ΜΟΥ-244* (18/9/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΜΟΒ μέχρι 9999, ΜΟΕ-1000/1799
57. Λευκάδα: ΕΥΒ-283* (3/12/08), ΑΜΥ-862* (12/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΕΥΒ μέχρι 6949
58. Γρεβενά: ΡΝΕ-225* (5/12/08), ΜΗΟ-539* (17/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΡΝΕ μέχρι 4549
59. Άμφισσα: ΑΜΕ-199* (15/12/08), ΜΟΙ-841* (14/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΑΜΕ από 2801 μέχρι 2850 και από 3051 μέχρι 4049
60. Λήμνος: ΜΗΒ-121* (20/11/08), ΜΟΥ-145* (25/9/08),
απόθεμα συνδυασμών: ΜΗΒ μέχρι 4049

61. Καρπενήσι: ΚΗΑ-577* (20/11/08), ΜΟΙ-7250 (18/11/08)
απόθεμα συνδυασμών: ΚΗΑ μέχρι 9549

Κόκκινες πινακίδες

Οι συνδυασμοί ΑΜΟ, ΑΜΡ, ΑΜΤ, ΑΜΥ, ΑΜΧ, ΜΟΙ, ΜΟΟ, ΜΟΥ, ΡΑΙ, ΡΑΟ (ολόκληροι) και ΡΑΥ-1000 ως 7700
κατανεμήθηκαν στις διάφορες διευθύνσεις (βλ. εδώ) ήδη πριν τυπωθούν (1988-1992).
Οι κατοπινοί συνδυασμοί ΡΑΥ-7701 ως 9999, ΚΧΟ, ΚΧΥ, ΚΧΧ, ΜΗΟ (ολόκληροι) και ΜΗΥ-1000 ως 3150, αφού
παραδόθηκαν από τον προμηθευτή στη διεύθυνση του Χολαργού (κεντρικός τομέας Αθήνας), άρχισαν από
το 1994 να δίνονται σε διάφορες διευθύνσεις στις οποίες (κατά κανόνα) τελείωναν τα αποθέματα. Έγιναν
και ορισμένες ανακατανομές, δηλαδή δόθηκαν νούμερα από μία διεύθυνση σε άλλη. Ακολουθεί λίστα με
την κατανομή των πινακίδων από ΡΑΥ-7701 ως ΜΗΥ-3150 ανά διεύθυνση καθώς και λίστα με τις
ανακατανομές που έχουν ως τώρα γίνει αντιληπτές.

Κατανομή συνδυασμών από ΡΑΥ-7701 ως ΜΗΥ-3150 στις διάφορες διευθύνσεις

ΡΑΥ-7701/8000 Κοζάνη
ΡΑΥ-8001/8200 Χίος
ΡΑΥ-8201/8300 Δυτική Αθήνα + Δυτική Αττική
ΡΑΥ-8301/8600 Δυτική Αθήνα
ΡΑΥ-8601/8700 Δυτική Αττική
ΡΑΥ-8701/9052 Νότια Αθήνα + Πειραιάς
ΡΑΥ-9053/9200 Πειραιάς
ΡΑΥ-9201/9400 Ημαθία
ΡΑΥ-9401/9900 Σέρρες
ΡΑΥ-9901/9999 Δράμα
ΚΧΟ-1000/1200 Πιερία
ΚΧΟ-1201/2000 Νότια Αθήνα
ΚΧΟ-2001/2100 Αχαΐα
ΚΧΟ-2101/2600 Δράμα
ΚΧΟ-2601/2800 Κιλκίς
ΚΧΟ-2801/3400 Πειραιάς
ΚΧΟ-3401/3700 Πιερία
ΚΧΟ-3701/5700 Θεσσαλονίκη
ΚΧΟ-5701/5900 Χίος
ΚΧΟ-5901/6100 Αχαΐα
ΚΧΟ-6101/6200 Ξάνθη
ΚΧΟ-6201/6500 Ημαθία
ΚΧΟ-6501/7000 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΟ-7001/7300 Πέλλα
ΚΧΟ-7301/7500 Σέρρες
ΚΧΟ-7501/7800 Ρόδος
ΚΧΟ-7801/7900 Θεσπρωτία
ΚΧΟ-7901/8200 Ξάνθη
ΚΧΟ-8201/8300 Δυτική Αττική
ΚΧΟ-8301/8800 Δράμα
ΚΧΟ-8801/9000 Κιλκίς
ΚΧΟ-9001/9500 Σέρρες
ΚΧΟ-9501/9600 Νότια Αθήνα
ΚΧΟ-9601/9999 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΥ-1000/1200 Τρίκαλα
ΚΧΥ-1201/2000 Νότια Αθήνα
ΚΧΥ-2001/2100 Θεσπρωτία
ΚΧΥ-2101/2400 Αχαΐα
ΚΧΥ-2401/2700 Πιερία
ΚΧΥ-2701/2800 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΥ-2801/3000 Κοζάνη (2951/2991 Πτολεμαΐδα)
ΚΧΥ-3001/3200 Αλεξανδρούπολη
ΚΧΥ-3201/3500 Ημαθία
ΚΧΥ-3501/3600 Τρίκαλα
ΚΧΥ-3601/3700 Ορεστιάδα
ΚΧΥ-3701/3900 Θεσπρωτία
ΚΧΥ-3901/4100 Τρίκαλα
ΚΧΥ-4101/4300 Κιλκίς
ΚΧΥ-4301/4500 Καρδίτσα
ΚΧΥ-4501/4700 Λάρισα
ΚΧΥ-4701/4800 Πέλλα
ΚΧΥ-4801/5300 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΥ-5301/5500 Χανιά
ΚΧΥ-5501/5800 Πέλλα
ΚΧΥ-5801/5900 Ορεστιάδα
ΚΧΥ-5901/6000 Πειραιάς
ΚΧΥ-6001/6200 Λάρισα
ΚΧΥ-6201/6250 Γιαννιτσά
ΚΧΥ-6251/6300 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΥ-6301/6600 Πιερία
ΚΧΥ-6601/6800 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Πιερία)
ΚΧΥ-6801/7000 Γιαννιτσά
ΚΧΥ-7001/7200 Δράμα
ΚΧΥ-7201/7250 Γουμένισσα
ΚΧΥ-7251/7350 Κιλκίς
ΚΧΥ-7351/7450 Δυτική Αττική
ΚΧΥ-7451/7550 Καστοριά
ΚΧΥ-7551/7650 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Καστοριά)
ΚΧΥ-7651/7750 Αργολίδα
ΚΧΥ-7751/7900 Φλώρινα
ΚΧΥ-7901/7950 Αμύνταιο
ΚΧΥ-7951/8150 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΥ-8151/8200 Κεφαλλονιά
ΚΧΥ-8201/8350 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Κεφαλλονιά)
ΚΧΥ-8351/8450 Καρδίτσα
ΚΧΥ-8451/8700 Αχαΐα
ΚΧΥ-8701/8750 Αίγιο
ΚΧΥ-8751/8950 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Αχαΐα)
ΚΧΥ-8951/9050 Ρόδος
ΚΧΥ-9051/9150 Τρίκαλα
ΚΧΥ-9151/9200 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στα Τρίκαλα)
ΚΧΥ-9201/9250 Λέσβος
ΚΧΥ-9251/9400 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στη Λέσβο)
ΚΧΥ-9401/9450 Άγιος Νικόλαος
ΚΧΥ-9451/9750 Θεσσαλονίκη
ΚΧΥ-9751/9850 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΥ-9851/9999 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-1000/1050 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-1051/1150 Πειραιάς
ΚΧΧ-1151/1400 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-1401/1550 Νότια Αθήνα
ΚΧΧ-1551/1650 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στη Νότια Αθήνα)
ΚΧΧ-1651/1750 Αγρίνιο
ΚΧΧ-1751/1850 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-1851/1900 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-1901/2050 Αθήνα (Χολαργός)
ΚΧΧ-2051/2550 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-2551/2600 Ανατολική Θεσσαλονίκη
ΚΧΧ-2601/2850 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη)
ΚΧΧ-2851/2900 Έδεσσα
ΚΧΧ-2901/2950 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Έδεσσα)
ΚΧΧ-2951/3200 Δυτική Θεσσαλονίκη
ΚΧΧ-3201/4200 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-4201/4250 Ανατολική Αθήνα
ΚΧΧ-4251/4450 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Ανατολική Αθήνα)
ΚΧΧ-4451/4550 Ημαθία
ΚΧΧ-4551/5400 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-5401/5450 Δυτική Αττική
ΚΧΧ-5451/6000 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-6001/6200 Αργολίδα
ΚΧΧ-6201/6400 Σέρρες
ΚΧΧ-6401/7400 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-7401/7450 Καρδίτσα
ΚΧΧ-7451/9150 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΚΧΧ-9151/9200 Δράμα
ΚΧΧ-9201/9999 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΜΗΟ-1000/1100 Κοζάνη (1071/1100 Πτολεμαΐδα)
ΜΗΟ-1101/1300 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΗΟ-1301/1400 Ορεστιάδα
ΜΗΟ-1401/1500 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΗΟ-1501/1700 Ξάνθη
ΜΗΟ-1701/1900 Θεσπρωτία
ΜΗΟ-1901/2300 Ιωάννινα
ΜΗΟ-2301/2400 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στα Ιωάννινα)
ΜΗΟ-2401/2700 Ημαθία
ΜΗΟ-2701/2800 Ανατολική Αττική
ΜΗΟ-2801/3100 Αχαΐα
ΜΗΟ-3101/3600 Θεσσαλονίκη
ΜΗΟ-3601/3850 Αλεξανδρούπολη
ΜΗΟ-3851/4100 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Αλεξανδρούπολη)
ΜΗΟ-4101/4350 Άρτα
ΜΗΟ-4351/4800 Λάρισα
ΜΗΟ-4801/5350 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στη Λάρισα)
ΜΗΟ-5351/5400 Γρεβενά
ΜΗΟ-5401/5600 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στα Γρεβενά)
ΜΗΟ-5601/5650 Ρέθυμνο
ΜΗΟ-5651/5850 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στο Ρέθυμνο)
ΜΗΟ-5851/5900 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΗΟ-5901/6400 Σέρρες
ΜΗΟ-6401/6650 Τρίκαλα
ΜΗΟ-6651/7150 Κοζάνη
ΜΗΟ-7151/7650 Πτολεμαΐδα
ΜΗΟ-7651/7900 Χανιά
ΜΗΟ-7901/8450 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στα Χανιά)
ΜΗΟ-8451/8750 Πειραιάς
ΜΗΟ-8751/8950 Χαλκιδική
ΜΗΟ-8951/9250 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στη Χαλκιδική)
ΜΗΟ-9251/9450 Αθήνα (κέντρο)
ΜΗΟ-9451/9950 Ανατολική Αττική
ΜΗΟ-9951/9999 δεν έχουν ακόμα δοθεί (μάλλον θα δοθούν στην Ανατολική Αττική)
ΜΗΥ-1000/3150 δεν έχουν ακόμα δοθεί

Ανακατανομές ή κατανομές σε κλάδους

ΜΟΙ-1000/1100 Αρκαλοχώρι, τελευταία παρατήρηση 102*
ΜΟΟ-4401/4449 Δράμα
ΜΟΥ-4001/4700 Δυτική Αθήνα
ΜΟΥ-4701/5000 μάλλον θα δοθούν αργότερα στη Δυτική Αθήνα
ΜΟΥ-5001/5100 Δυτική Αττική παλιότερα
ΜΟΥ-5101/5900 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΜΟΥ-7701/8100 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΜΟΥ-8901/8950 Πιερία
ΜΟΥ-8951/9000 Αχαΐα
ΜΟΥ-9001/9050 Δυτική Αττική
ΜΟΥ-9051/9100 Πρέβεζα
ΜΟΥ-9101/9150 Τρίκαλα
ΜΟΥ-9151/9200 Θεσσαλονίκη
ΜΟΥ-9201/9250 Πρέβεζα
ΜΟΥ-9251/9300 Δυτική Αττική
ΜΟΥ-9301/9450 Πιερία
ΜΟΥ-9451/9500 Αθήνα (Χολαργός)
ΜΟΥ-9501/9650 Θεσσαλονίκη
ΜΟΥ-9651/9700 Πρέβεζα
ΜΟΥ-9701/9750 Αχαΐα
ΜΟΥ-9751/9800 Τρίκαλα
ΜΟΥ-9801/9850 Αργολίδα
ΜΟΥ-9851/9900 δεν έχουν ακόμα δοθεί
ΡΑΟ-5901/6000 Χαλκιδική
ΡΑΟ-6001/6500 Θεσσαλονίκη

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
Και εδώ η σειρά είναι από τις περιοχές με τους περισσότερους τυπωμένους συνδυασμούς σε αυτές με τους
λιγότερους (η ένδειξη -ν- μπαίνει πάνω από τις περιοχές που βρίσκονται στο ν-οστό τυπωμένο συνδυασμό)
Οι επόμενοι συνδυασμοί που αναφέρονται είναι μόνο όσοι έχουν τυπωθεί.

1. Κεντρική Αθήνα: ΧΧΝ 5* (10/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΧΧΟ/ΧΧΧ, ΧΥΑ/ΧΥΧ, ΗΒΑ/ΗΒΧ
2. Νότια Αθήνα: ΟΑΟ 98* (10/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΑΡ, ΟΑΤ
3. Ανατολική Αθήνα: ΟΒΕ 82* (14/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΒΖ, ΟΒΗ, ΟΒΙ, ΟΒΚ, ΟΒΜ
4. Δυτική Αθήνα: ΧΗΖ 43* (17/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΟΒΝ, ΟΒΟ, ΟΒΡ, ΟΒΤ 1/864
5. Πειραιάς: BHΒ 70* (27/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΗΕ, ΒΗΖ, ΒΗΗ, ΒΗΙ, ΒΗΚ, ΒΗΜ
6. Δυτική Αττική: ΒΝΑ 80* (27/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΝΕ, ΒΝΖ, ΒΝΗ
7. Ανατολική Αττική: ΒΚΙ 90* (27/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΒΚΚ, ΒΚΒ, ΒΚΕ, ΒΚΖ

-106-
8. Θεσσαλονίκη: ΝΜΜ 33* [χ] (16/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΝΜΝ, ΝΜΟ, ΝΜΡ

-48-
9. Αχαΐα: Πάτρα ΑΑΙ 51* (17/12/08), Αίγιο ΑΑΗ 80* (16/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΑΚ, ΑΑΜ, ΑΑΝ, ΑΑΟ
10. Ηράκλειο: ΗΗI 11* (19/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΗΗΚ, ΗΗΜ, ... όταν τυπωθούν)

-31-
11. Μαγνησία: ΒΑΕ 87* (25/10/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΒΑΖ, ΒΑΗ, ΒΑΙ ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΒΑΕ 999. Δόθηκαν ΤΡΗ 501 ως και 800, έπειτα ΚΗΒ 701 ως και 999 (ανακατανομή συνδυασμών της Ευρυτανίας και της Αρκαδίας αντίστοιχα),
ΚΗΒ 77* (25/10/08), ΚΗΒ 80* (25/10/08), ΤΡΗ 6** (25/10/08), ΚΗΒ 84* (15/11/08), ΚΗΒ 90* (19/11/08)

-29-
12. Ρόδος: ΡΥΑ 97* (31/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΥΒ, ΡΥΕ, ΡΥΖ ... όταν τυπωθούν)
13. Χανιά: ΤΥΑ 1* (7/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΤΥΒ, ΤΥΕ, ΤΥΖ ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα είχε τελειώσει στο ΧΒΧ 999. Δόθηκαν ΤΡΗ 1 ως και 500 (ανακατανομή συνδυασμών της Αρκαδίας),
ΤΡΗ 42* (7/12/08), έπειτα ξεκίνησαν κανονικά τα ΤΥΑ.

-24-
14. Εύβοια: Χαλκίδα ΕΗΟ 83* (25/12/08), Ιστιαία ΕΗΜ 84* (3/5/08)
επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΗΡ, ΕΗΤ, ΕΗΥ ... όταν τυπωθούν)

-23-
15. Κέρκυρα: ΕΤΝ 99* (9/6/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΤΟ, ΕΤΡ, ΕΤΤ ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΕΤΝ 999.

-22-
16. Κυκλάδες: ΕΖΜ 11* (15/10/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΖΝ, ΕΖΟ, ΕΖΡ ... όταν τυπωθούν)

-21-
17. Ροδόπη: ΚΚΚ 40* (5/12/08), KKK 58* (12/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΚΜ, (ΚΚΝ, ΚΚΟ ... όταν τυπωθούν)

-18-
18. Καβάλα: ΑΒΖ 2* (10/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΑΒΗ, ΑΒΙ, ΑΒΚ ... όταν τυπωθούν)

-16-
19. Λασίθι: ΑΕΒ 99* (11/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΑΕΕ, ΑΕΖ, ΑΕΗ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΑΕΒ 999. Δόθηκαν κάποια ΗΗΗ στην Ιεράπετρα, ΗΗΗ 90* (15/9/08)
20. Λάρισα: ΡΡB 65* (20/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΡΕ, ΡΡΖ, ΡΡΗ, ... όταν τυπωθούν)
21. Μυτιλήνη: ΜΤΒ 99* (13/10/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΜΤΕ, ΜΤΖ, ΜΤΗ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΜΤΒ 999.

-15-
22. Ρέθυμνο: ΡΗΑ 91* (15/7/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΗΒ, ΡΗΕ, ΡΗΖ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΡΗΑ 999. Δόθηκαν ΑΜΕ 1 ως και 400 (τουλάχιστον) (ανακατανομή συνδυασμών της Φωκίδας), ΑΜΕ 5* (29/9/08), ΑΜΕ 400 (13/10/08)
23. Κορινθία: ΡΒΑ 80* (6/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΒΒ, ΡΒΕ, ΡΒΖ, ... όταν τυπωθούν)

-14-
24. Μεσσηνία: ΚΜY 90* (4/8/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΜΖΑ, ΜΖΒ, ΜΖΕ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΚΜΥ 999. Δόθηκαν ΤΡΖ 701 ως και 999 (ανακατανομή συνδυασμών της Αρκαδίας),
ΤΡΖ 78* (30/8/08), ΤΡΖ 99* (23/10/08)
25. Χίος: ΧΙΥ 99* (13/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΧΟΑ, ΧΟΒ, ΧΟΕ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΧΙΥ 999.
26. Ξάνθη: ΑΗΥ 97* (8/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΗΟΑ, ΗΟΒ, ΗΟΕ, ... όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΑΗΥ 999. Δίνονται ΚΚΚ 5** (ανακατανομή συνδυασμών της Ροδόπης), ΚΚΚ 51* (3/12/08)
27. Κως: ΚΧΧ 80* (5/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΑΑ, ΕΑΒ, ΕΑΕ, ... όταν τυπωθούν)

-13-
28. Βοιωτία: Λιβαδειά ΒΙΟ (6/12/08), Θήβα ΒΙΙ (6/12/08),
επόμενοι συνδυασμοί: - (ΒΙΥ, ΒΥΑ, ΒΥΒ, ... όταν τυπωθούν)

-12-
29. Ηλεία: Πύργος ΗΑΑ 94* (10/11/08), Αμαλιάδα ΗΑΙ 77* (7/12/08),
επόμενοι συνδυασμοί: - (ΗΑΟ, ΗΑΥ, ΗΕΑ, ... όταν τυπωθούν)

-11-
30. Αγρίνιο: ΑΙΗ 90* (4/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΙΙ, (ΑΙΟ, ΑΙΥ όταν τυπωθούν)
31. Σέρρες: ΕΡΙ 40* (11/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΡΟ, ΕΡΡ, ΕΡΥ όταν τυπωθούν)
32. Ημαθία: ΗΜΜ 35* (4/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΗΜΟ (ΗΜΡ, ΗΜΥ όταν τυπωθούν)
33. Τρίκαλα: ΤΚΧ 25* (6/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΤΚΚ, ΤΚΟ, ΤΚΥ όταν τυπωθούν)

-10-
34. Αργολίδα: ΑΡΖ 91* (24/7/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΑΡΙ, ΑΡΟ, ΑΡΡ, ΑΡΥ όταν τυπωθούν)
Το απόθεμα τελείωσε στο ΑΡΖ 999. Δόθηκαν ΑΜΕ 601 ως και 800 τουλάχιστον (ανακατανομή συνδυασμών της Φωκίδας), ΑΜΕ 80* (6/12/08)
35. Φθιώτιδα: ΜΙΧ 80* (5/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: (ΜΙΗ, ΜΙΙ, ΜΙΟ, ΜΙΥ όταν τυπωθούν)
36. Αλεξανδρούπολη: ΕΒΤ 76* (12/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΒΒ, ΕΒΙ, ΕΒΟ, ΕΒΥ όταν τυπωθούν)
37. Λακωνία: ΑΚΙ 60* (10/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΚΚ, (ΑΚΟ, ΑΚΥ, ΑΚΧ όταν τυπωθούν)
38. Ιωάννινα: ΙΝΙ 50* (20/9/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΙΝΧ, ΙΝΝ, ΙΝΟ, (ΙΝΥ όταν τυπωθεί)
39. Πέλλα: Γιαννιτσά ΕΕΧ 50* (6/12/08),
Έδεσσα ΕΕΤ 77* (5/12/08),
επόμενοι συνδυασμοί: - (ΕΕΕ, ΕΕΙ, ΕΕΟ, ΕΕΥ όταν τυπωθούν)
40. Σάμος: ΜΟΤ 50* (16/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΜΟΧ, ΜΟΙ, ΜΟΟ, ΜΟΥ όταν τυπωθούν)

-9-
41. Ζάκυνθος: ΖΑΤ 70* (6/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΖΑΧ, (ΖΑΑ, ΖΑΙ, ΖΑΟ, ΖΑΥ όταν τυπωθούν)
42. Πιερία: ΚΝΧ 45* (13/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΚΝΖ, ΚΝΙ, ΚΝΝ, ΚΝΟ, ΚΝΥ όταν τυπωθούν)
43. Κοζάνη: ΚΖΤ 30* (10/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΚΖΧ, ΚΖΖ, ΚΖΙ, ΚΖΟ, ΚΖΥ όταν τυπωθούν)

-8-
44. Καρδίτσα: ΚΑΡ 85* (31/10/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΚΑΤ, ΚΑΧ, ΚΑΑ, ΚΑΙ, ΚΑΟ, ΚΑΥ όταν τυπωθούν)
45. Δράμα: ΡΜΒ 23* (12/11/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΡΜΖ, (ΡΜΙ, ΡΜΜ, ΡΜΟ, ΡΜΡ, ΡΜΥ όταν τυπωθούν)

-7-
46. Πρέβεζα: ΡΖΖ 70* (10/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΖΙ, ΡΖΝ, ΡΖΟ, ΡΖΡ, ΡΖΤ, ΡΖΥ, ΡΖΧ όταν τυπωθούν)
47. Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι-Ναύπακτος): Μεσολόγγι ΜΕΝ 1* (6/12/08), Ναύπακτος ΜΕΝ 50* (6/12/08),
επόμενοι συνδυασμοί: - (ΜΕΡ, ΜΕΤ, ΜΕΧ, ΜΕΕ, ΜΕΙ, ΜΕΟ, ΜΕΥ όταν τυπωθούν)
48. Χαλκιδική: ΧΚΡ 34* (10/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΧΚΤ, (ΧΚΧ, ΧΚΖ, ΧΚΙ, ΧΚΚ, ΧΚΟ, ΧΚΥ όταν τυπωθούν)
49. Κεφαλληνία: ΚΕΝ 10* (4/8/08) , επόμενοι συνδυασμοί: - (ΚΕΡ, ΚΕΤ, ΚΕΧ όταν τυπωθούν)

-6-
50. Κιλκίς: ΚΙΚ 80* (10/12/08), Γουμένισσα: ΚΙΚ 85* (16/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΙΜ, ΚΙΝ, ΚΙΡ
51. Άρτα: ΑΤΡ 15* (5/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: (ΑΤΧ, ΑΤΖ, ΑΤΙ, ΑΤΜ, ΑΤΝ όταν τυπωθούν)

-5-
52. Ορεστιάδα: ΟΡΗ 45* (5/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΟΡΚ, ΟΡΜ, ΟΡΝ, ... όταν τυπωθούν)
53. Λευκάδα: ΕΥΗ 5* (11/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: μέχρι ΕΥΗ 500 (ΕΥΗ 501/999, ΕΥΚ, ΕΥΜ όταν τυπωθούν)

-4-
54. Θεσπρωτία: ΗΝΖ 60* (6/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΗΝΗ, ΗΝΚ, ΗΝΜ όταν τυπωθούν)
55. Αρκαδία: ΤΡΖ 55* (14/10/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΤΡΗ 801/999, (ΤΡΚ, ΤΡΜ όταν τυπωθούν)
56. Λήμνος: ΜΗZ 40* (8/9/08) επόμενοι συνδυασμοί: - (ΜΗΚ, ΜΗΜ, ΜΗΝ όταν τυπωθούν)
57. Καστοριά: ΚΤΖ 37* (5/9/08) , επόμενοι συνδυασμοί: - (ΚΤΗ, ΚΤΚ, ΚΤΜ όταν τυπωθούν)
58. Γρεβενά: ΡΝΚ 20* (5/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: (ΡΝΤ, ΡΝΒ, ΡΝΖ όταν τυπωθούν)

-3-
59. Φλώρινα: ΡΑΖ 33* (16/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: - (ΡΑΗ, ΡΑΚ, ΡΑΜ όταν τυπωθούν)

-1-
60. Φωκίδα: ΑΜΑ 94* (πτ) (6/12/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΑΜΕ, (ΑΜΗ, ΑΜΚ όταν τυπωθούν)
61. Ευρυτανία: ΚΗΑ 39* (πτ) (12/8/08), επόμενοι συνδυασμοί: ΚΗΒ, (ΚΗΕ, ΚΗΖ όταν τυπωθούν)

Αρχειοθήκη ιστολογίου