Καλώς ήλθατε στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Ακολουθεί λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, ενώ στα περιεχόμενα ιστολογίου θα βρείτε πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή πρόκειται να δοθούν, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις μοτοσυκλέτες, στην Ελλάδα.

Για συζήτηση ή απορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και για να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις συμβάλλοντας στην ανανέωση της σχετικής λίστας, επισκεφτείτε το φόρουμ των Ελληνικών Πινακίδων Κυκλοφορίας (απαιτείται εγγραφή).

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Κατανομή πινακίδων δικύκλων 11/2008

1. Κεντρική Αθήνα: ΟΒΥ, ΟΒΧ, ΟΕΑ/ΟΕΧ, ΟΖΑ/ΟΖΧ, ΟΗΑ/ΟΗΟ
2. Νότια Αθήνα: ΟΗΡ, ΟΗΤ, ΟΗΥ, ΟΗΧ, ΟΙΑ, ΟΙΒ, ΟΙΕ, ΟΙΖ, ΟΙΗ, ΟΙΙ
3. Ανατολική Αθήνα: ΟΙΚ, ΟΙΜ, ΟΙΝ, ΟΙΟ, ΟΙΡ, ΟΙΤ, ΟΙΥ, ΟΙΧ, ΟΚΑ, ΟΚΒ
4. Δυτική Αθήνα: ΟΒΤ 865 ως 999, ΟΚΕ, ΟΚΖ, ΟΚΗ, ΟΚΙ, ΟΚΚ 1 ως 625
5. Πειραιάς: ΒΗΡ, ΒΗΤ, ΒΗΥ, ΒΗΧ, ΒΧΑ/ΒΧΧ
6. Δυτική Αττική: ΒΝΙ, ΒΝΚ, ΒΝΜ
7. Ανατολική Αττική: ΒΚΜ, ΒΚΝ, ΒΚΟ, ΒΚΡ

8α. Ανατολική Θεσσαλονίκη: ΝΜΤ, ΝΜΥ, ΝΜΧ, ΝΝΑ/ΝΝΧ, ΝΟΑ, ΝΟΒ, ΝΟΕ, ΝΟΖ, ΝΟΗ
8β. Δυτική Θεσσαλονίκη: ΝΟΙ, ΝΟΚ, ΝΟΜ, ΝΟΝ, ΝΟΟ, ΝΟΡ, ΝΟΤ, ΝΟΥ, ΝΟΧ, ΝΡΑ/ΝΡΥ

9. Αχαΐα: ΑΑΡ, ΑΑΤ, ΑΑΥ, ΑΑΧ, ΑΥΑ, ΑΥΒ, ΑΥΕ, ΑΥΖ
10. Ηράκλειο: ΗΗΙ, ΗΗΚ, ΗΗΜ, ΗΗΝ, ΗΗΟ, ΗΗΡ, ΗΗΤ
11. Μαγνησία: ΒΑΖ, ΒΑΗ, ΒΑΙ, ΒΑΚ
12. Ρόδος: ΡΥΒ, ΡΥΕ, ΡΥΖ, ΡΥΗ
13. Χανιά: ΤΥΑ, ΤΥΒ, ΤΥΕ
14. Εύβοια: ΕΗΡ, ΕΗΤ, ΕΗΥ, ΕΗΧ
15. Κυκλάδες: ΕΖΝ, ΕΖΟ, ΕΖΡ, ΕΖΤ, ΕΖΥ, ΕΖΧ, ΕΝΑ, ΕΝΒ, ΕΝΕ, ΕΝΖ
16. Κέρκυρα: ΕΤΟ, ΕΤΡ, ΕΤΤ
17. Ροδόπη: ΚΚΝ, ΚΚΟ
18. Καβάλα: ΑΒΗ, ΑΒΙ
19. Λασίθι: ΑΕΕ, ΑΕΖ
20. Λάρισα: ΡΡΕ, ΡΡΖ, ΡΡΗ
21. Μυτιλήνη: ΜΤΕ, ΜΤΖ
22. Ρέθυμνο: ΡΗΒ, ΡΗΕ
23. Κορινθία: ΡΒΒ, ΡΒΕ
24. Μεσσηνία: ΜΖΑ, ΜΖΒ
25. Ξάνθη: ΗΟΑ, ΗΟΒ, ΗΟΕ
26. Κως: ΕΑΑ, ΕΑΒ, ΕΑΕ
27. Χίος: ΧΟΑ, ΧΟΒ
28. Ηλεία: ΗΑΟ, ΗΑΥ
29. Βοιωτία: ΒΙΥ, ΒΥΑ
30. Σέρρες: ΕΡΟ, ΕΡΡ
31. Αγρίνιο: ΑΙΟ, ΑΙΥ
32. Αργολίδα: ΑΡΙ, ΑΡΟ
33. Τρίκαλα: ΤΚΚ, ΤΚΟ
34. Ημαθία: ΗΜΡ, ΗΜΥ
35. Λακωνία: ΑΚΟ, ΑΚΥ
36. Ιωάννινα: ΙΝΥ, ΙΙΑ, ΙΙΒ
37. Πέλλα: ΕΕΕ, ΕΕΙ
38. Σάμος: ΜΟΧ
39. Αλεξανδρούπολη: ΕΒΒ, ΕΒΙ
40. Φθιώτιδα: ΜΙΗ, ΜΙΙ
41. Πιερία: ΚΝΖ, ΚΝΙ
42. Κοζάνη: ΚΖΧ, ΚΖΖ
43. Καρδίτσα: ΚΑΤ, ΚΑΧ
44. Ζάκυνθος: ΖΑΑ, ΖΑΙ
45. Δράμα: ΡΜΙ, ΡΜΜ
46. Πρέβεζα: ΡΖΙ
47. Χαλκιδική: ΧΚΧ, ΧΚΖ
48. Μεσολόγγι-Ναύπακτος: ΜΕΡ, ΜΕΤ
49. Κιλκίς: ΚΙΤ, ΚΙΧ
50. Κεφαλληνία: ΚΕΡ, ΚΕΤ
51. Άρτα: ΑΤΧ
52. Ορεστιάδα: ΟΡΚ, ΟΡΜ
53. Λευκάδα: ΕΥΗ 501 ως 999, ΕΥΚ
54. Αρκαδία: ΤΡΚ, ΤΡΜ
55. Λήμνος: ΜΗΚ
56. Καστοριά: ΚΤΗ
57. Θεσπρωτία: ΗΝΗ
58. Γρεβενά: ΡΝΤ
59. Φλώρινα: ΡΑΗ
60. Φωκίδα: ΑΜΗ
61. Ευρυτανία: ΚΗΕ

Αρχειοθήκη ιστολογίου