Καλώς ήλθατε στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Ακολουθεί λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, ενώ στα περιεχόμενα ιστολογίου θα βρείτε πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή πρόκειται να δοθούν, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις μοτοσυκλέτες, στην Ελλάδα.

Για συζήτηση ή απορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και για να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις συμβάλλοντας στην ανανέωση της σχετικής λίστας, επισκεφτείτε το φόρουμ των Ελληνικών Πινακίδων Κυκλοφορίας (απαιτείται εγγραφή).

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Χαλκιδικής (Πολύγυρος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 11

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Χαλκιδικής (Πολύγυρος) / Κωδικός Yπηρεσίας: 11

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΚΝ-1000/6969
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΚΜ-1920/1969
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ-8751/9100

-Πινακίδων δικύκλων: ΧΚΡ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-6101/6300

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΚΝ μέχρι 6969

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΚΜ-1920/1969
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ μέχρι 9100
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΧΚΡ μέχρι 999, ΧΚΤ, ΧΚΧ, ΧΚΖ, ΧΚΙ, ΧΚΚ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΧΚΗ-4970

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΧΚΜ-16


2007
ΧΚΜ-17/47


2008
ΧΚΜ-48/75


2009
ΧΚΜ-76/96


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΧΚΜ-97/99, ΧΚΝ-10/20Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΧΚΡ 35*/821


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΧΚΡ 822/998

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Ηλείας (Αμαλιάδα) / Kωδικός Υπηρεσίας: 82

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Ηλείας (Αμαλιάδα) / Κωδικός Yπηρεσίας: 82

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΗΑΜ-1000/6000
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΗΑΜ-1950/1999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΟ-8451/8500

-Πινακίδων δικύκλων: ΗΑΥ-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-9651/9999, ΤΑΖ-1000/1150


Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΗΑΜ μέχρι 6000

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΗΑΜ-1950/1999
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΟ μέχρι 8500
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΗΑΥ μέχρι 999, ΗΕΒ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΗΑΚ-5500

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΗΑΚ-80/84, ΗΑΜ-10/12


2007
ΗΑΜ-13/25


2008
ΗΑΜ-26/37


2009
ΗΑΜ-38/46


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΗΑΜ-47/52Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
HAI 78*/999, HAY 1/141


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΗΑΥ 142/517

Σερρών (Σέρρες) / Κωδικός Υπηρεσίας: 53

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Σερρών (Σέρρες) / Κωδικός Yπηρεσίας: 53

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΡΤ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΡΜ-8700/8749
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE-3251/3300

-Πινακίδων δικύκλων: ΕΡΟ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-4951/5350

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΡΤ μέχρι 7999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΡΜ-8700/8749
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE μέχρι 3300
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΕΡΟ μέχρι 999, ΕΡΡ, ΕΡΥ, ΙΧΑ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΕΡΚ-7900

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΕΡΜ-83


2007
ΕΡΜ-84/99, ΕΡΝ-10/36


2008
ΕΡΝ-37/74


2009
ΕΡΝ-75/99, ΕΡΤ-10/19


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΕΡΤ-20/42Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΕΡΙ 41*/999, ΕΡΟ 1/50


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΕΡΟ 51/551

Φλώρινας (Φλώρινα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 15

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Φλώρινας (Φλώρινα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 15

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΖ-1000/4549
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΕ-7500/7549
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΥ-7751/7900
-Πινακίδων δικύκλων: ΡΑΖ-701/999
-Ταξί: ΤΑΖ-9651/9850

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΖ μέχρι 4549

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΕ 7500/7549
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΥ μέχρι 7900
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΡΑΖ μέχρι 999, ΡΑΗ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΡΑΕ-3500

Ανακατανομές:

??

Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΡΑΕ-62


2007
ΡΑΕ-63/70, 75


2008
ΡΑΕ-76/85


2009
ΡΑΕ-86/94


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΡΑΕ-94/95, ΡΑΖ-10/14Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΡΑΖ 334/402


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΡΑΖ 403/500,701/999

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Σάμου (Σάμος) / Kωδικός Υπηρεσίας: 08

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Σάμου (Σάμος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 08

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΕ-1000/3799
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΒ-7300/7349
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΧ-8401/8450
-Πινακίδων δικύκλων: ΜΟΧ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-9451/9650

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΕ μέχρι 3799

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΒ-7300/7349
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΧ μέχρι 8450
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΜΟΧ μέχρι 999, ΜΟΙ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΜΟΒ-3800

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΜΟΒ-57


2007
ΜΟΒ-58/70


2008
ΜΟΒ-71/89


2009
ΜΟΒ-90/97


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΜΟΒ-98/99, ΜΟΕ-12Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΜΟΤ 51*/999, ΜΟΧ 1


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΜΟΧ 2/315

Χίου (Χίος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 07

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Χίου (Χίος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 07

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΙΕ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΙΕ-3850/3899
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ-8151/8200
-Πινακίδων δικύκλων: ΧΟΒ-1/999
-Ταξί: ΤΑΗ-1000/1200

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΙΕ μέχρι 9999,

ΧΙΖ μέχρι 1899

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΙΕ-3850/3899
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ μέχρι 8200
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΧΟΒ μέχρι 999, ΧΟΕ, ΧΟΖ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΧΙΒ-8900

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΧΙΕ-31


2007
ΧΙΕ-32/48


2008
ΧΙΕ-49/65


2009
ΧΙΕ-66/77


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΧΙΕ-78/86Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΧΟΑ 1/416


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΧΟΑ 417/999, ΧΟΒ 1

Λέσβου (Μυτιλήνη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 06

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Λέσβου (Μυτιλήνη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 06

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΥΗ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΥΖ-9950/9999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΥ-9201/9300
-Πινακίδων δικύκλων: ΜΤΗ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-3501/3750

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΥΗ μέχρι 9999,

ΜΥΚ μέχρι 4999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΥΖ-9950/9999
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΥ μέχρι 9300
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΜΤΗ μέχρι 999, ΜΤΖ, ΜΤΙ, ΜΤΚ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΜΥΖ-3700

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΜΥΖ-82


2007
ΜΥΖ-83/99, ΜΥΗ-10/11


2008
ΜΥΗ-12/31


2009
ΜΥΗ-32/46


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΜΥΗ-47/58Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΜΤΕ 1/714


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΜΤΕ 715/999, ΜΤΗ 1/735

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Γρεβενών (Γρεβενά) / Κωδικός Υπηρεσίας: 33

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Γρεβενών (Γρεβενά) / Κωδικός υπηρεσίας: 33

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΝΕ-1000/ 6549
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΝΕ-1500/1549
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ-5351/5500

-Πινακίδων δικύκλων: ΡΝΚ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-7351/7450

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΝΕ μέχρι 6549

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΝΕ-1500/1549
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ μέχρι 5500
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΡΝΕ μέχρι 999, ΡΝΤ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΡΝΑ-8500

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΡΝΕ-10


2007
ΡΝΕ-11/15


2008
ΡΝΕ-16/22


2009
ΡΝΕ-23/27


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΡΝΕ-28/ 29Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΡΝΚ 21*/248


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΡΝΚ 248

Λάρισας (Λάρισα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 32

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Λάρισας (Λάρισα) / Κωδικός υπηρεσίας: 32

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΡΑ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΙΙ-9950/9999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ-4351/5350

-Πινακίδων δικύκλων: ΡΡΖ-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-6651/7200

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΡΑ μέχρι 9999, ΡΡΒ, ΡΡΕ

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΙΙ-9950/9999
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ μέχρι 5350
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΡΡΖ μέχρι 999, ΡΡΗ, ΡΡΙ, ΡΡΚ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΡΙΧ-4500

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΡΙΟ-15


2007
ΡΙΟ-16/94


2008
ΡΙΟ-95/99, ΡΙΥ-10/79


2009
ΡΙΥ-80/99, ΡΡΑ-10/59


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΡΡΑ-60/99,Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΡΡΒ 66*/999, ΡΡΕ 1/5**


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΡΡΕ 6**/999, ΡΡΖ 1/752

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Αρκαδίας (Τρίπολη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 24

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Αρκαδίας (Τρίπολη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 24

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΤΡΖ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΤΡΕ-9750/9799
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΟ-5051/5100
-Πινακίδων δικύκλων: ΤΡΗ-801/999
-Ταξί: ΤΑΕ-8001/8350

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΤΡΖ μέχρι 9999,

ΤΡΗ-1000/2999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΤΡΕ-9750/9799
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΟ μέχρι 5100
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΤΡΗ μέχρι 999, ΤΡΚ, ΤΡΜ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΤΡΕ-4800

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΤΡΕ-89


2007
ΤΡΕ-90/99, ΤΡΖ-10/21


2008
ΤΡΖ-22/41


2009
ΤΡΖ-42/59


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΤΡΖ-60/69Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΤΡΖ 674/700


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΤΡΗ 801/98*

Λακωνίας (Σπάρτη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 23

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Λακωνίας (Σπάρτη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 23

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΑΚΗ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΑΚΖ-9250/9299
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων:
ΚΧΥ-8251/8300
-Πινακίδων δικύκλων: ΑΚΚ-1/999
-Ταξί:
ΤΑΖ-3001/3300


Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΑΚΗ μέχρι 9999,

ΑΚΜ-1000/3999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΑΚΖ-9250/9299
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων:
ΚΧΥ μέχρι 8300
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΑΚΚ μέχρι 999, ΑΚΟ, ΑΚΥ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΑΚΖ-3300

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):


2006
ΑΚΖ-83


2007
ΑΚΖ-84/99, ΑΚΗ-10/20


2008
ΑΚΗ-21/42


2009
ΑΚΗ-43/60


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΑΚΗ-61/72Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΑΚΙ 61*/999, ΑΚΚ 2


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)

ΑΚΚ 3/254


Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Μεσσηνίας (Καλαμάτα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 22

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Μεσσηνίας (Καλαμάτα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 22

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΜΡ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΜΚ-9050/9099
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ-1000/1050
-Πινακίδων δικύκλων: ΜΖΒ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-3751/4250

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΜΡ μέχρι 9999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΜΡ 9050/9099
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ μέχρι 1050
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΜΖΒ μέχρι 999, ΜΖΕ, ΜΖΖ, ΜΖΗ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΚΜΗ-8600

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):


2007
ΚΜΚ-87/99, ΚΜΝ-10/40


2008
ΚΜΝ-41/85


2009
ΚΜΝ-86/99, ΚΜΡ-10/27


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΚΜΡ-28/45Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):


2008

ΚΜΥ ??/99*, ΤΡΖ 70*/99*


2009
ΑΚΙ 801/999, ΜΖΑ 1/707

2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)

ΜΖΑ 708/999, ΜΖΒ 1/604

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Ιωαννίνων (Ιωάννινα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 38

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Ιωαννίνων / Κωδικός υπηρεσίας: 38

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΝΝ-1000/2999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΝΤ-1000/1049

-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE-3201/3250
-Πινακίδων δικύκλων: ΙΝΝ-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-5901/6300

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΙΝΧ-1000 (Αρχές 2011)??

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΝΝ μέχρι 2999, ΙΝΧ

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΝΤ-1000/1049
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE μέχρι 3250
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΙΝΝ μέχρι 999, ΙΝΟ, ΙΝΥ, ΙΝΧ, ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΕ, ΙΙΖ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΙΝΜ-7500

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΙΝΡ- ??/91


2007
ΙΝΡ-92/99, ΙΝΤ-1/57


2008
ΙΝΤ-58/99, ΙΝΙ-1/25


2009
ΙΝΙ-26/80


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΙΝΙ-81/99, ΙΝΝ-1/20Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΙΝΙ 50*/999, ΙΝΝ 1/73


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΙΝΝ 74/564

Εύβοιας (Ιστιαία) / Κωδικός Υπηρεσίας: 76

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Εύβοιας (Ιστιαία) / Κωδικός Υπηρεσίας: 76

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΑΙ-4200/4700
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΑΧ-5950/5999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΧ-9451/9460
-Πινακίδων δικύκλων: ΕΗΡ-301/400
-Ταξί: ΤΑΕ-2201/2800

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΧΑΙ-6701 (Μέσα Οκτώβρη)??

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΑΙ μέχρι 4700

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΑΧ-5950/5999

Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΧ μέχρι 9460

Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΕΗΡ μέχρι 400


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΧΑΤ-3500 ??

Ανακατανομές:

??

Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΧΑΧ-35/39 ??


2007
ΧΑΧ-39/40, 70/72


2008
ΧΑΧ-73/75, ΧΑΑ-65/67


2009
ΧΑΑ-68/70, ΧΑΙ-42/43


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΧΑΙ-46Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΕΗΡ 301/384


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
-

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Ηλείας (Πύργος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 21

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Ηλείας (Πύργος) / Κωδικός Υπηρεσίας 21:


Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: HAN-1000/9999 ??
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: HAM-1950-1999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE-2851/2900
-Πινακίδων δικύκλων: HAO-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-9651/9999, ΤΑΖ-1000/1150

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: HAN μέχρι 9999,

HAP μέχρι 1999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων:

ΗΑΜ-1950/1999
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ μέχρι 2900
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΗΑΟ μέχρι 999, ΗΕΑ, ΗΕΒ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΗΑΚ-3500

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
HAK-85/96


2007
HAK-97/99, HAM-60/760


2008
HAM-761/964


2009
HAM-965/99, HAN-10/22


2010 (
μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
HAN- 23/31Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
HAA 95*/999, HAO 1/346


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
HAO 347/719

Κοζάνης (Κοζάνη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 17

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Κοζάνης / Κωδικός Υπηρεσίας: 17

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΖΧ-1000/5000
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΖΡ-4950/4999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ-2051/2100
-Πινακίδων δικύκλων: ΚΖΝ-1/ΚΖΡ-999
-Ταξί: ΤΑΖ-1851/2200 (μαζί με Πτολεμαΐδα)

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΚΖΖ (μέσα 2014)

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΖΧ μέχρι 5000

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΖΡ 4950/4999 (μαζί με Πτολεμαΐδα)
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ 2051/2100
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΚΖΝ μέχρι 999, ΚΖΤ μέχρι 999, ΚΖΡ, ΚΖΧ, ΚΖΖ, ΚΖΙ, ΚΖΟ (μαζί με Πτολεμαΐδα)


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΚΖΝ-4000

Ανακατανομές:

Εξερχόμενα:

ΚΖΜ-8000/8999 αυτοκίνητα στις Σέρρες από Απρίλιο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΡΚ-7099

ΚΖΜ-9000/9999 αυτοκίνητα στις Σέρρες από Ιανουάριο ως Απρίλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΡΚ-7099

Εισερχόμενα:

ΚΤΖ-3801/4600 αυτοκίνητα από την Καστοριά από Φεβρουάριο ως Ιούνιο του 2010 λόγω έλλειψης μετά το ΚΖΤ-9700

ΚΤΖ-3501/3750 αυτοκίνητα από την Καστοριά από Ιούλιο ως Αύγουστο του 2010 λόγω έλλειψης μετά το ΚΖΤ-9700


Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):


Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2007 και μετά.


2007
ΚΖΡ-41/75


2008
ΚΖΡ-75/80, ΚΖΤ-10/42


2009
ΚΖΤ-43/70, ΚΖΤ-75/86


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΚΖΤ-86/97, ΚΤΖ-38/46, ΚΤΖ-35/375, ΚΖΧ-10/12


Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

Δωδεκανήσου (Ρόδος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 09

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Δωδεκανήσου (Ρόδος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 09

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΟX-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΟΝ-9200/9249

-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE-3801/3850
-Πινακίδων δικύκλων: ΡΥΖ-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-8851/9350

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΡΟI (05/2017)

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΟΧ μέχρι 4249

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΟΝ 9200/9249
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ μέχρι 3850
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΡΥΖ μέχρι 999, ΡΥΗ, ΡΥΙ, ΡΥΚ, ΡΥΜ, ΡΥΟ

Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΡΟΜ-7250

Ανακατανομές:

??

Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2007 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):


2007
ΡΟΡ-11/67


2008
ΡΟΡ-68/99, ΡΟΤ-10/31


2009
ΡΟΤ-32/62


2010
ΡΟΤ-62/92


Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2008
ΡΚΥ-90*/999, ΡΚΧ-1/999, ΡΥΑ-1/97*


2009
ΡΥΑ-98*/999, ΡΥΒ-1/999, ΡΥΕ-1/40*


2010
ΡΥΕ-41*/999, ΡΥΖ-1/67*

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Μαγνησίας (Βόλος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 31

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Μαγνησίας (Βόλος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 31

Τρέχοντες συνδυασμοί:

-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΒΟΙ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΒΟΧ-1000/1049
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΥ-4001/5000??
-Πινακίδων δικύκλων: ΒΑΙ-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-7201/7700

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΒΟΟ (αρχές 2011)

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΒΟΙ μέχρι 9999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΒΟΧ 1000/1049
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΥ μέχρι 5000
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΒΑΙ μέχρι 999, ΒΑΚ, ΒΑΜ, ΒΑΝ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΒΟΡ-5000

Ανακατανομές:

??

Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):


2007
ΒΟΤ-70/99, ΒΟΧ-10/38


2008
ΒΟΧ-39/89


2009
ΒΟΧ-90/99, ΒΟΙ-10/48


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΒΟΙ-49/72


Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2008
ΒΑΕ-999, ΤΡΗ-501/800, ΚΗΒ-701/999


2009
ΒΑΖ-1/999, ΒΑΗ-1/17*


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΒΑΗ-18*/999, ΒΑΙ-1/61*

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι) / Κωδικός Υπηρεσίας: 28

Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο) / Κωδικός Υπηρεσίας: 60

Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο) / Κωδικός Υπηρεσίας: 60

Πειραιάς (Καμίνια) / Κωδικός Υπηρεσίας: 57

Ανατολική Αττική (Παλλήνη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 59

Δυτική Αττική (Ελευσίνα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 55

Δυτικός Τομέας Αθήνας (Ίλιον) / Κωδικός Υπηρεσίας: 54

Δυτικός Τομέας Αθήνας (Ίλιον) / Κωδικός Υπηρεσίας: 54

Η διεύθυνση συγκοινωνιών Δυτικής Αθήνας δημιουργήθηκε από διάσπαση της διεύθυνσης συγκοινωνιών Δυτικής Αττικής, που λειτουργούσε από το 1973 με έδρα το Περιστέρι. Το 1995, μετά τη μετεγκατάσταση της διεύθυνσης Δυτικής Αττικής στην Ελευσίνα (Ιούνιος 1995), η παλιά διεύθυνση μετονομάστηκε σε διεύθυνση Δυτικής Αθήνας ή, πιο επίσημα, Δυτικός Τομέας της Αθήνας.
Πάντα η συγκεκριμένη διεύθυνση έπαιρνε συνδυασμούς από την Αθήνα. Αρχικά, όντας ενοποιημένη, δίνονταν πινακίδες με συνδυασμούς κέντρου και το νουμεράκι «1» στα δεξιά της πινακίδας. Τα παραπάνω ίσχυσαν μέχρι το 1984/5 οπότε ξεκίνησαν οι τριγράμματες πινακίδες. Τότε το νουμεράκι στα δεξιά της πινακίδας καταργήθηκε και κάθε διεύθυνση είχε τους δικούς της συνδυασμούς. Σύμφωνα με την αρχική αριθμοδότηση που είχε προβλεφθεί με την υπουργική απόφαση του 1982, η Δυτική Αττική έπαιρνε τους συνδυασμούς με πρώτα δύο γράμματα ΥΟ, ΥΡ, ΥΤ, και οποιοδήποτε τρίτο γράμμα. Η υπηρεσία έδινε τους ίδιους συνδυασμούς στα αντίστοιχα προάστια και στα περίχωρα και ο μόνος τρόπος να ξεχωρίσεις την προέλευση είναι η άδεια κυκλοφορίας, όπου πάντα μετά τον αριθμό κυκλοφορίας φαίνεται ο κωδικός της υπηρεσίας, «54» για τη Δυτική Αθήνα και «55» για τη Δυτική Αττική.
Αυτό εξακολούθησε μέχρι την ίδρυση της διεύθυνσης στην Ελευσίνα (Ιούνιος 1995), οπότε Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα διασπάστηκαν. Η νέα διεύθυνση πήρε την ονομασία της παλιάς, δηλαδή «Δυτικής Αττικής», ενώ η παλιά μετονομάστηκε σε «Δυτικής Αθήνας» ή, πιο επίσημα, «Δυτικός τομέας της Αθήνας».

Οι πρώτοι συνδυασμοί που δόθηκαν στις νεοσυσταθείσα διεύθυνση της Δυτικής Αθήνας ήταν από τη διεύθυνση της Δυτικής Αττικής, αλλά σχετικά σύντομα, όπως φαίνεται στις παρακάτω χρονολογικές λίστες το πράγμα μπερδεύτηκε, κυρίως λόγω ελλείψεων και με τις αντίστοιχες ανακατανομές που έγιναν. Τελικά, και εν μέσω συνεχών ανακατανομών που ανέτρεπαν τα αναμενόμενα, κυριάρχησε η λογική που λέει πως οι τομείς της Αθήνας, που αντιστοιχούν στα προάστια, θα παίρνουν συνδυασμούς που αντιστοιχούν στην Αθήνα, ενώ οι περιφερειακές διευθύνσεις που αντιστοιχούν στον Πειραιά και την υπόλοιπη Αττική θα παίρνουν τους συνδυασμούς που αντιστοιχούν στις αντίστοιχες, αρχικά ενοποιημένες, περιφερειακές διευθύνσεις. Αυτή η λογική ισχύει μέχρι και σήμερα και η διεύθυνση συγκοινωνιών του Δυτικού Τομέα της Αθήνας παίρνει συνδυασμούς που αντιστοιχούν στην Αθήνα.

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Δυτικού Τομέα Αθήνας / Κωδικός υπηρεσίας: 54

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΚΤ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΖΧ-9900/9999
-Πινακίδων επαγγελματικών αυτοκινήτων: ΙΖΧ-8001/9899
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΥ-4001/5000
-Πινακίδων δικύκλων: ΟΒΤ-1/999
-Ταξί: ΤΑΒ-3501/5000

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΙΜΜ (τέλη 2011)

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΚΤ μέχρι 9999, ΙΜΜ, ΙΜΝ, ΙΟΥ,
Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΖΧ 9900/9999
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων επαγγελματικών αυτοκινήτων: ΙΖΧ 8001/9899
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΥ μέχρι 5000
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΟΒΤ μέχρι 999, ΟΚΕ, ΟΚΖ, ΟΚΗ, ΟΚΙ, ΟΚΚ 1 ως 625

Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΙΒΝ-7701 (3/11/2004)

Ανακατανομές:
ΖΥΑ-1000/9999 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα από Απρίλη μέχρι Νοέμβρη του 1999, λόγω έλλειψης μετά το ΥΟΧ-5999
ΥΡΝ-1000/1999 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα από Φλεβάρη μέχρι Μάρτη του 2001, λόγω έλλειψης μετά το ΖΖΤ-4999
ΥΡΜ-2500/2999 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα το Μάρτη του 2001, λόγω έλλειψης μετά το ΖΖΤ-4999
ΥΡΡ-1000/4799 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα από Φλεβάρη μέχρι Απρίλη του 2004, λόγω έλλειψης μετά το ΖΜΡ-9999
ΥΡΟ-5000/6999 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα από Απρίλη μέχρι Μάη του 2004, λόγω έλλειψης μετά το ΖΜΡ-9999
ΥΡΟ-2500/2999 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα το Μάη του 2004, λόγω έλλειψης μετά το ΖΜΡ-9999
ΖΥΥ-3000/3499 αυτοκίνητα στη Δυτική Αθήνα στα τέλη Μάρτη/αρχές Απρίλη του 2005, λόγω έλλειψης μετά το ΙΒΟ-3699

Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, επαγγελματικά αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 1995 και μετά.
Οι παλαιότερες κατανομές ταυτίζονται με τις κατανομές συνδυασμών της Δυτικής Αττικής.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):
1995


Δυτική Αθήνα (Περιστέρι, από Ιούνιο): ΥΡΑ-1/5

1996

Δυτική Αθήνα: ΥΡΑ-5/9, ΥΡΕ-1/4

1997

Δυτική Αθήνα: ΥΡΕ-4/9, ΥΡΖ-1/4

1998

Δυτική Αθήνα: ΥΡΖ-4/9, ΥΖΤ-7/9, ΥΖΥ-10/30

1999

Δυτική Αθήνα: ΥΖΥ-30/62, ΥΟΧ-4/5, ΖΥΑ, ΖΖΕ-1/3

2000

Δυτική Αθήνα: ΖΖΕ-3/9, ΖΖΖ-10/77, ΖΖΤ-1, ΖΖΖ-78/99, ΖΖΤ-55/78

2001

Δυτική Αθήνα: ΖΖΤ-78/98, ΖΖΤ-50/54, ΖΖΤ-46/49, ΥΡΝ-1, ΥΡΜ-25/29,
ΖΖΤ-40/45, 37/39, 35/36, 32/34, 30/31, 2650/2999, 2400/2449,
ΖΗΝ-10/28, ΖΗΜ-9900/9999, ΖΗΝ-29/58, 60/79, ΖΗΟ-10/57

2002

Δυτική Αθήνα: ΖΗΟ-57/68, ΖΗΝ-8900/8949, 9500/9999, 9250/9499, 9200/9249,
ΖΜΤ-1, ΖΗΝ-8950/9049, 9100/9199, ΖΜΤ-2000/9099, ΖΜΥ-1/7

2003

Δυτική Αθήνα: ΖΜΥ-7/8, ΖΜΟ-3/4, ΖΜΥ-9000/9899, ΖΜΟ-5/9, ΖΜΡ-1/8

2004

Δυτική Αθήνα: ΖΜΡ-8/9, ΥΡΡ-10/47, ΥΡΟ-5/6, ΙΒΑ-10/43, ΙΒΒ-54/73
νέου τύπου από 3 Νοεμβρίου: ΙΒΝ-77/93,

2005

Δυτική Αθήνα: ΙΒΝ-93/99, ΙΒΟ-10/24,
ΙΒΟ-2500/3299 περίπου μαζί με κεντρική, ανατολική και νότια Αθήνα,
ΙΒΟ-33/36, ΖΥΥ-30/34, ΙΒΟ-87/99, ΙΒΡ-1/8

2006

Δυτική Αθήνα: ΙΒΡ-8/9, ΙΒΤ, ΙΒΥ-10/13

2007

Δυτική Αθήνα: ΙΒΥ-13/94, ΙΖΧ-1/4

2008

Δυτική Αθήνα: ΙΖΧ-4/7, ΙΗΧ-1/77

2009

Δυτική Αθήνα: ΙΗΧ-77/99, ΙΚΑ-1/55

2010 (μέχρι Ιούνιος 2010)

Δυτική Αθήνα: ΙΚΑ-56/84

Χρονολογική σειρά πινακίδων (επαγγελματικά):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2010 (μέχρι Ιούνιος 2010)

Δυτική Αθήνα: ΟΒΟ 895/999, ΟΒΡ, ΟΒΤ 1/78

Νότιος Τομέας Αθήνας (Άλιμος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 56

Ανατολικός Τομέας Αθήνας (Αγία Παρασκευή) / Κωδικός Υπηρεσίας: 58

Κεντρικός Τομέας Αθήνας (Χολαργός) / Κωδικός Υπηρεσίας: 01

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Κεντρικού Τομέα Αθήνας (Χολαργός) / Κωδικός Υπηρεσίας: 01

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΜΤ-1000/9999

-Επαγγελματικών αυτοκινήτων: ΙΜΡ-6001/6500

-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΖΟ-9800/9999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ-2101/2200
-Πινακίδων δικύκλων: ΗΒΚ-1/999
-Ταξί: TAA-6201/9999, TAB-1000/1500

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΙΜΥ (μέσα 2011)

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΜΡ μέχρι 6500, ΙΜΤ μέχρι 9999, ΙΜΥ, ΙΜΧ, ΙΟΑ, ΙΟΒ

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΖΟ-9800/9999

Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ 2101/2200
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΗΒΜ/ΗΒΧ, ΟΒΥ, ΟΒΧ, ΟΕΑ/ΟΕΧ, ΟΖΑ/ΟΖΧ, ΟΗΑ/ΟΗΟ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΙΒΖ-3800

Ανακατανομές:


Χρονολογική Λίστα:

1972

Αθήνα: ΒΑ, ΒΒ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΙ

1973

Αθήνα: ΒΚ, ΒΜ, ΒΝ, ΒΟ, ΒΡ, ΒΥ

1974

Αθήνα: ΒΥ, ΒΧ, ΕΑ, ΕΒ, ΕΕ

1975

Αθήνα: ΕΕ, ΕΜ, ΕΝ, ΕΟ, ΕΡ, ΕΤ, ΖΑ

1976

Αθήνα: ΖΑ, ΖΒ, ΖΕ, ΖΖ, ΖΗ, ΕΙ

1977

Αθήνα: ΕΙ, ΖΚ, ΖΟ, ΖΡ, ΖΤ

1978

Αθήνα: ΖΤ, ΟΑ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΜ, ΟΝ

1979

Αθήνα: ΟΝ, ΟΡ, ΟΤ, ΟΥ, ΥΒ

1980

Αθήνα: ΥΒ, ΥΖ, ΥΜ, ΥΝ

1981

Αθήνα: ΥΝ, ΥΟ, ΥΡ

1982

Αθήνα: ΥΡ, ΥΤ, ΥΥ, ΙΥ

1983

Αθήνα: ΙΥ, ΗΕ, ΧΚ, ΧΜ

1984

Αθήνα: ΧΜ, ΥΑΑ, ΥΑΒ, ΥΑΕ

1985

Αθήνα: ΥΑΕ, ΥΑΖ, ΥΑΗ, ΥΑΙ

1986

Αθήνα: ΥΑΙ, ΥΑΚ, ΥΑΜ

1987

Αθήνα: ΥΑΜ, ΥΑΝ, ΥΑΟ, ΥΑΤ

1988

Αθήνα: ΥΑΤ, ΥΑΥ, ΥΑΧ, ΥΒΑ

1989

Αθήνα: ΥΒΑ, ΥΒΒ, ΥΒΕ, ΥΒΖ

1990

Αθήνα: ΥΒΖ, ΥΒΗ, ΥΒΙ, ΥΒΚ

1991

Αθήνα: ΥΒΚ, ΥΒΜ, ΥΒΝ, ΥΒΟ, ΥΒΡ, ΥΒΤ

1992

Αθήνα: ΥΒΤ, ΥΒΥ, ΥΒΧ, ΥΕΑ, ΥΕΒ

1993

Αθήνα: ΥΕΒ, ΥΕΕ, ΥΕΖ, ΥΕΗ, ΥΕΙ

1994

Αθήνα: ΥΕΙ, ΥΕΚ, ΥΕΜ, ΥΕΝ

1995

Αθήνα: ΥΕΝ, ΥΕΟ, ΥΕΡ, ΥΕΤ-1/4

1996

Αθήνα: ΥΕΤ-4/9, ΥΕΥ, ΥΕΧ, ΥΖΑ-1/4

1997

Αθήνα: ΥΖΑ-4/9, ΥΖΕ, ΥΖΗ, ΥΖΙ-1/6

1998

Αθήνα: ΥΖΙ-6/9, ΥΖΚ, ΥΖΝ, ΥΖΟ, ΥΗΒ-1/2

1999

Αθήνα: ΥΗΒ-2/9, ΥΗΕ, ΥΗΙ, ΥΗΜ, ΥΗΝ

2000

Αθήνα: ΥΗΝ-9, ΥΗΟ, ΥΗΡ, ΥΗΤ, ΖΖΗ, ΖΖΚ

2001

Αθήνα: ΖΖΚ-9, ΖΖΜ, ΥΡΜ-45/59, ΖΖΥ, ΖΖΧ, ΖΗΑ, ΖΗΒ-1/6

2002

Αθήνα: ΖΗΒ-6/9, ΖΗΕ-10/38, ΖΜΑ, ΖΜΒ, ΖΜΕ, ΖΜΖ

2003

Αθήνα: ΖΜΖ-9, ΖΜΗ, ΖΜΙ, ΖΜΚ, ΖΜΜ,

2004

Αθήνα: ΖΜΜ-9, ΖΜΝ, ΖΚΥ, ΜΗΑ-5600/7649 (μαζί με ανατολική Αθήνα),
ΖΜΥ-99, ΖΜΧ-10/58, ΙΒΑ-64/83, ΙΒΒ-14/23, ΙΒΕ-89/99, ΙΒΖ-10/37
νέου τύπου από 16 Σεπτεμβρίου: ΙΒΖ-38/99, ΙΒΗ-1/7

2005

Αθήνα: ΙΒΗ-7/9, ΙΒΙ-10/54, ΙΒΙ-55/85 (μαζί με ανατολική Αθήνα),
ΙΒΟ-2500/3299 περίπου μαζί με ανατολική, δυτική και νότια Αθήνα,
ΙΕΡ, ΙΕΤ, ΙΕΥ, ΙΕΧ, ΙΖΑ

2006

Αθήνα: ΙΖΒ, ΙΖΕ, ΙΖΖ, ΙΖΗ, ΙΖΙ, ΙΖΝ-1/8

2007

Αθήνα: ΙΖΝ-8/9, ΙΖΟ, ΙΗΒ, ΙΗΕ, ΙΗΖ, ΙΗΗ-1/6

2008 (Γενάρης μέχρι Οκτώβρης)

Αθήνα: ΙΗΗ-6/9, ΙΗΙ, ΙΗΚ, ΙΚΒ, ΙΚΕ-1/2

2009

Αθήνα:

2010

Αθήνα:

Αρχειοθήκη ιστολογίου