Καλώς ήλθατε στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Ακολουθεί λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, ενώ στα περιεχόμενα ιστολογίου θα βρείτε πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή πρόκειται να δοθούν, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις μοτοσυκλέτες, στην Ελλάδα.

Για συζήτηση ή απορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και για να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις συμβάλλοντας στην ανανέωση της σχετικής λίστας, επισκεφτείτε το φόρουμ των Ελληνικών Πινακίδων Κυκλοφορίας (απαιτείται εγγραφή).

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Κεντρικός Τομέας Αθήνας (Χολαργός) / Κωδικός Υπηρεσίας: 01

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Κεντρικού Τομέα Αθήνας (Χολαργός) / Κωδικός Υπηρεσίας: 01

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΜΤ-1000/9999

-Επαγγελματικών αυτοκινήτων: ΙΜΡ-6001/6500

-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΖΟ-9800/9999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ-2101/2200
-Πινακίδων δικύκλων: ΗΒΚ-1/999
-Ταξί: TAA-6201/9999, TAB-1000/1500

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΙΜΥ (μέσα 2011)

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΜΡ μέχρι 6500, ΙΜΤ μέχρι 9999, ΙΜΥ, ΙΜΧ, ΙΟΑ, ΙΟΒ

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΖΟ-9800/9999

Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ 2101/2200
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΗΒΜ/ΗΒΧ, ΟΒΥ, ΟΒΧ, ΟΕΑ/ΟΕΧ, ΟΖΑ/ΟΖΧ, ΟΗΑ/ΟΗΟ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΙΒΖ-3800

Ανακατανομές:


Χρονολογική Λίστα:

1972

Αθήνα: ΒΑ, ΒΒ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΙ

1973

Αθήνα: ΒΚ, ΒΜ, ΒΝ, ΒΟ, ΒΡ, ΒΥ

1974

Αθήνα: ΒΥ, ΒΧ, ΕΑ, ΕΒ, ΕΕ

1975

Αθήνα: ΕΕ, ΕΜ, ΕΝ, ΕΟ, ΕΡ, ΕΤ, ΖΑ

1976

Αθήνα: ΖΑ, ΖΒ, ΖΕ, ΖΖ, ΖΗ, ΕΙ

1977

Αθήνα: ΕΙ, ΖΚ, ΖΟ, ΖΡ, ΖΤ

1978

Αθήνα: ΖΤ, ΟΑ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΜ, ΟΝ

1979

Αθήνα: ΟΝ, ΟΡ, ΟΤ, ΟΥ, ΥΒ

1980

Αθήνα: ΥΒ, ΥΖ, ΥΜ, ΥΝ

1981

Αθήνα: ΥΝ, ΥΟ, ΥΡ

1982

Αθήνα: ΥΡ, ΥΤ, ΥΥ, ΙΥ

1983

Αθήνα: ΙΥ, ΗΕ, ΧΚ, ΧΜ

1984

Αθήνα: ΧΜ, ΥΑΑ, ΥΑΒ, ΥΑΕ

1985

Αθήνα: ΥΑΕ, ΥΑΖ, ΥΑΗ, ΥΑΙ

1986

Αθήνα: ΥΑΙ, ΥΑΚ, ΥΑΜ

1987

Αθήνα: ΥΑΜ, ΥΑΝ, ΥΑΟ, ΥΑΤ

1988

Αθήνα: ΥΑΤ, ΥΑΥ, ΥΑΧ, ΥΒΑ

1989

Αθήνα: ΥΒΑ, ΥΒΒ, ΥΒΕ, ΥΒΖ

1990

Αθήνα: ΥΒΖ, ΥΒΗ, ΥΒΙ, ΥΒΚ

1991

Αθήνα: ΥΒΚ, ΥΒΜ, ΥΒΝ, ΥΒΟ, ΥΒΡ, ΥΒΤ

1992

Αθήνα: ΥΒΤ, ΥΒΥ, ΥΒΧ, ΥΕΑ, ΥΕΒ

1993

Αθήνα: ΥΕΒ, ΥΕΕ, ΥΕΖ, ΥΕΗ, ΥΕΙ

1994

Αθήνα: ΥΕΙ, ΥΕΚ, ΥΕΜ, ΥΕΝ

1995

Αθήνα: ΥΕΝ, ΥΕΟ, ΥΕΡ, ΥΕΤ-1/4

1996

Αθήνα: ΥΕΤ-4/9, ΥΕΥ, ΥΕΧ, ΥΖΑ-1/4

1997

Αθήνα: ΥΖΑ-4/9, ΥΖΕ, ΥΖΗ, ΥΖΙ-1/6

1998

Αθήνα: ΥΖΙ-6/9, ΥΖΚ, ΥΖΝ, ΥΖΟ, ΥΗΒ-1/2

1999

Αθήνα: ΥΗΒ-2/9, ΥΗΕ, ΥΗΙ, ΥΗΜ, ΥΗΝ

2000

Αθήνα: ΥΗΝ-9, ΥΗΟ, ΥΗΡ, ΥΗΤ, ΖΖΗ, ΖΖΚ

2001

Αθήνα: ΖΖΚ-9, ΖΖΜ, ΥΡΜ-45/59, ΖΖΥ, ΖΖΧ, ΖΗΑ, ΖΗΒ-1/6

2002

Αθήνα: ΖΗΒ-6/9, ΖΗΕ-10/38, ΖΜΑ, ΖΜΒ, ΖΜΕ, ΖΜΖ

2003

Αθήνα: ΖΜΖ-9, ΖΜΗ, ΖΜΙ, ΖΜΚ, ΖΜΜ,

2004

Αθήνα: ΖΜΜ-9, ΖΜΝ, ΖΚΥ, ΜΗΑ-5600/7649 (μαζί με ανατολική Αθήνα),
ΖΜΥ-99, ΖΜΧ-10/58, ΙΒΑ-64/83, ΙΒΒ-14/23, ΙΒΕ-89/99, ΙΒΖ-10/37
νέου τύπου από 16 Σεπτεμβρίου: ΙΒΖ-38/99, ΙΒΗ-1/7

2005

Αθήνα: ΙΒΗ-7/9, ΙΒΙ-10/54, ΙΒΙ-55/85 (μαζί με ανατολική Αθήνα),
ΙΒΟ-2500/3299 περίπου μαζί με ανατολική, δυτική και νότια Αθήνα,
ΙΕΡ, ΙΕΤ, ΙΕΥ, ΙΕΧ, ΙΖΑ

2006

Αθήνα: ΙΖΒ, ΙΖΕ, ΙΖΖ, ΙΖΗ, ΙΖΙ, ΙΖΝ-1/8

2007

Αθήνα: ΙΖΝ-8/9, ΙΖΟ, ΙΗΒ, ΙΗΕ, ΙΗΖ, ΙΗΗ-1/6

2008 (Γενάρης μέχρι Οκτώβρης)

Αθήνα: ΙΗΗ-6/9, ΙΗΙ, ΙΗΚ, ΙΚΒ, ΙΚΕ-1/2

2009

Αθήνα:

2010

Αθήνα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου