Καλώς ήλθατε στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Ακολουθεί λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, ενώ στα περιεχόμενα ιστολογίου θα βρείτε πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή πρόκειται να δοθούν, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις μοτοσυκλέτες, στην Ελλάδα.

Για συζήτηση ή απορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και για να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις συμβάλλοντας στην ανανέωση της σχετικής λίστας, επισκεφτείτε το φόρουμ των Ελληνικών Πινακίδων Κυκλοφορίας (απαιτείται εγγραφή).

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Χαλκιδικής (Πολύγυρος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 11

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Χαλκιδικής (Πολύγυρος) / Κωδικός Yπηρεσίας: 11

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΚΝ-1000/6969
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΚΜ-1920/1969
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ-8751/9100

-Πινακίδων δικύκλων: ΧΚΡ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-6101/6300

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΚΝ μέχρι 6969

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΚΜ-1920/1969
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ μέχρι 9100
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΧΚΡ μέχρι 999, ΧΚΤ, ΧΚΧ, ΧΚΖ, ΧΚΙ, ΧΚΚ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΧΚΗ-4970

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΧΚΜ-16


2007
ΧΚΜ-17/47


2008
ΧΚΜ-48/75


2009
ΧΚΜ-76/96


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΧΚΜ-97/99, ΧΚΝ-10/20Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΧΚΡ 35*/821


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΧΚΡ 822/998

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Ηλείας (Αμαλιάδα) / Kωδικός Υπηρεσίας: 82

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Ηλείας (Αμαλιάδα) / Κωδικός Yπηρεσίας: 82

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΗΑΜ-1000/6000
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΗΑΜ-1950/1999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΟ-8451/8500

-Πινακίδων δικύκλων: ΗΑΥ-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-9651/9999, ΤΑΖ-1000/1150


Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΗΑΜ μέχρι 6000

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΗΑΜ-1950/1999
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΟ μέχρι 8500
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΗΑΥ μέχρι 999, ΗΕΒ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΗΑΚ-5500

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΗΑΚ-80/84, ΗΑΜ-10/12


2007
ΗΑΜ-13/25


2008
ΗΑΜ-26/37


2009
ΗΑΜ-38/46


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΗΑΜ-47/52Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
HAI 78*/999, HAY 1/141


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΗΑΥ 142/517

Σερρών (Σέρρες) / Κωδικός Υπηρεσίας: 53

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Σερρών (Σέρρες) / Κωδικός Yπηρεσίας: 53

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΡΤ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΡΜ-8700/8749
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE-3251/3300

-Πινακίδων δικύκλων: ΕΡΟ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-4951/5350

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΡΤ μέχρι 7999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΡΜ-8700/8749
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE μέχρι 3300
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΕΡΟ μέχρι 999, ΕΡΡ, ΕΡΥ, ΙΧΑ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΕΡΚ-7900

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΕΡΜ-83


2007
ΕΡΜ-84/99, ΕΡΝ-10/36


2008
ΕΡΝ-37/74


2009
ΕΡΝ-75/99, ΕΡΤ-10/19


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΕΡΤ-20/42Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΕΡΙ 41*/999, ΕΡΟ 1/50


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΕΡΟ 51/551

Φλώρινας (Φλώρινα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 15

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Φλώρινας (Φλώρινα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 15

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΖ-1000/4549
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΕ-7500/7549
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΥ-7751/7900
-Πινακίδων δικύκλων: ΡΑΖ-701/999
-Ταξί: ΤΑΖ-9651/9850

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΖ μέχρι 4549

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΑΕ 7500/7549
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΥ μέχρι 7900
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΡΑΖ μέχρι 999, ΡΑΗ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΡΑΕ-3500

Ανακατανομές:

??

Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΡΑΕ-62


2007
ΡΑΕ-63/70, 75


2008
ΡΑΕ-76/85


2009
ΡΑΕ-86/94


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΡΑΕ-94/95, ΡΑΖ-10/14Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΡΑΖ 334/402


2010 (μέχρι Οκτώβριος 2010)
ΡΑΖ 403/500,701/999

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Σάμου (Σάμος) / Kωδικός Υπηρεσίας: 08

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Σάμου (Σάμος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 08

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΕ-1000/3799
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΒ-7300/7349
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΧ-8401/8450
-Πινακίδων δικύκλων: ΜΟΧ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-9451/9650

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΕ μέχρι 3799

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΒ-7300/7349
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΧ μέχρι 8450
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΜΟΧ μέχρι 999, ΜΟΙ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΜΟΒ-3800

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΜΟΒ-57


2007
ΜΟΒ-58/70


2008
ΜΟΒ-71/89


2009
ΜΟΒ-90/97


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΜΟΒ-98/99, ΜΟΕ-12Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΜΟΤ 51*/999, ΜΟΧ 1


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΜΟΧ 2/315

Χίου (Χίος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 07

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Χίου (Χίος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 07

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΙΕ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΙΕ-3850/3899
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ-8151/8200
-Πινακίδων δικύκλων: ΧΟΒ-1/999
-Ταξί: ΤΑΗ-1000/1200

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΙΕ μέχρι 9999,

ΧΙΖ μέχρι 1899

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΙΕ-3850/3899
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ μέχρι 8200
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΧΟΒ μέχρι 999, ΧΟΕ, ΧΟΖ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΧΙΒ-8900

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΧΙΕ-31


2007
ΧΙΕ-32/48


2008
ΧΙΕ-49/65


2009
ΧΙΕ-66/77


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΧΙΕ-78/86Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΧΟΑ 1/416


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΧΟΑ 417/999, ΧΟΒ 1

Λέσβου (Μυτιλήνη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 06

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Λέσβου (Μυτιλήνη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 06

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΥΗ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΥΖ-9950/9999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΥ-9201/9300
-Πινακίδων δικύκλων: ΜΤΗ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-3501/3750

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΥΗ μέχρι 9999,

ΜΥΚ μέχρι 4999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΥΖ-9950/9999
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΥ μέχρι 9300
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΜΤΗ μέχρι 999, ΜΤΖ, ΜΤΙ, ΜΤΚ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΜΥΖ-3700

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΜΥΖ-82


2007
ΜΥΖ-83/99, ΜΥΗ-10/11


2008
ΜΥΗ-12/31


2009
ΜΥΗ-32/46


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΜΥΗ-47/58Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΜΤΕ 1/714


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΜΤΕ 715/999, ΜΤΗ 1/735