Καλώς ήλθατε στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Ακολουθεί λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, ενώ στα περιεχόμενα ιστολογίου θα βρείτε πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή πρόκειται να δοθούν, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις μοτοσυκλέτες, στην Ελλάδα.

Για συζήτηση ή απορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και για να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις συμβάλλοντας στην ανανέωση της σχετικής λίστας, επισκεφτείτε το φόρουμ των Ελληνικών Πινακίδων Κυκλοφορίας (απαιτείται εγγραφή).

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Γρεβενών (Γρεβενά) / Κωδικός Υπηρεσίας: 33

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Γρεβενών (Γρεβενά) / Κωδικός υπηρεσίας: 33

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΝΕ-1000/ 6549
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΝΕ-1500/1549
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ-5351/5500

-Πινακίδων δικύκλων: ΡΝΚ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-7351/7450

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΝΕ μέχρι 6549

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΝΕ-1500/1549
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ μέχρι 5500
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΡΝΕ μέχρι 999, ΡΝΤ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΡΝΑ-8500

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΡΝΕ-10


2007
ΡΝΕ-11/15


2008
ΡΝΕ-16/22


2009
ΡΝΕ-23/27


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΡΝΕ-28/ 29Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΡΝΚ 21*/248


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΡΝΚ 248

Λάρισας (Λάρισα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 32

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Λάρισας (Λάρισα) / Κωδικός υπηρεσίας: 32

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΡΑ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΙΙ-9950/9999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ-4351/5350

-Πινακίδων δικύκλων: ΡΡΖ-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-6651/7200

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΡΑ μέχρι 9999, ΡΡΒ, ΡΡΕ

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΙΙ-9950/9999
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΗΟ μέχρι 5350
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΡΡΖ μέχρι 999, ΡΡΗ, ΡΡΙ, ΡΡΚ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΡΙΧ-4500

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΡΙΟ-15


2007
ΡΙΟ-16/94


2008
ΡΙΟ-95/99, ΡΙΥ-10/79


2009
ΡΙΥ-80/99, ΡΡΑ-10/59


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΡΡΑ-60/99,Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΡΡΒ 66*/999, ΡΡΕ 1/5**


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΡΡΕ 6**/999, ΡΡΖ 1/752

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Αρκαδίας (Τρίπολη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 24

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Αρκαδίας (Τρίπολη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 24

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΤΡΖ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΤΡΕ-9750/9799
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΟ-5051/5100
-Πινακίδων δικύκλων: ΤΡΗ-801/999
-Ταξί: ΤΑΕ-8001/8350

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΤΡΖ μέχρι 9999,

ΤΡΗ-1000/2999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΤΡΕ-9750/9799
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΟ μέχρι 5100
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΤΡΗ μέχρι 999, ΤΡΚ, ΤΡΜ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΤΡΕ-4800

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΤΡΕ-89


2007
ΤΡΕ-90/99, ΤΡΖ-10/21


2008
ΤΡΖ-22/41


2009
ΤΡΖ-42/59


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΤΡΖ-60/69Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΤΡΖ 674/700


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΤΡΗ 801/98*

Λακωνίας (Σπάρτη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 23

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Λακωνίας (Σπάρτη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 23

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΑΚΗ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΑΚΖ-9250/9299
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων:
ΚΧΥ-8251/8300
-Πινακίδων δικύκλων: ΑΚΚ-1/999
-Ταξί:
ΤΑΖ-3001/3300


Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΑΚΗ μέχρι 9999,

ΑΚΜ-1000/3999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΑΚΖ-9250/9299
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων:
ΚΧΥ μέχρι 8300
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΑΚΚ μέχρι 999, ΑΚΟ, ΑΚΥ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΑΚΖ-3300

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2006 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):


2006
ΑΚΖ-83


2007
ΑΚΖ-84/99, ΑΚΗ-10/20


2008
ΑΚΗ-21/42


2009
ΑΚΗ-43/60


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΑΚΗ-61/72Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΑΚΙ 61*/999, ΑΚΚ 2


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)

ΑΚΚ 3/254


Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Μεσσηνίας (Καλαμάτα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 22

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Μεσσηνίας (Καλαμάτα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 22

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΜΡ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΜΚ-9050/9099
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ-1000/1050
-Πινακίδων δικύκλων: ΜΖΒ-1/999
-Ταξί: ΤΑΖ-3751/4250

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΜΡ μέχρι 9999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΜΡ 9050/9099
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ μέχρι 1050
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΜΖΒ μέχρι 999, ΜΖΕ, ΜΖΖ, ΜΖΗ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΚΜΗ-8600

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):


2007
ΚΜΚ-87/99, ΚΜΝ-10/40


2008
ΚΜΝ-41/85


2009
ΚΜΝ-86/99, ΚΜΡ-10/27


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΚΜΡ-28/45Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):


2008

ΚΜΥ ??/99*, ΤΡΖ 70*/99*


2009
ΑΚΙ 801/999, ΜΖΑ 1/707

2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)

ΜΖΑ 708/999, ΜΖΒ 1/604

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Ιωαννίνων (Ιωάννινα) / Κωδικός Υπηρεσίας: 38

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Ιωαννίνων / Κωδικός υπηρεσίας: 38

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΝΝ-1000/2999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΝΤ-1000/1049

-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE-3201/3250
-Πινακίδων δικύκλων: ΙΝΝ-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-5901/6300

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΙΝΧ-1000 (Αρχές 2011)??

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΝΝ μέχρι 2999, ΙΝΧ

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΙΝΤ-1000/1049
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE μέχρι 3250
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΙΝΝ μέχρι 999, ΙΝΟ, ΙΝΥ, ΙΝΧ, ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΕ, ΙΙΖ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΙΝΜ-7500

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΙΝΡ- ??/91


2007
ΙΝΡ-92/99, ΙΝΤ-1/57


2008
ΙΝΤ-58/99, ΙΝΙ-1/25


2009
ΙΝΙ-26/80


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΙΝΙ-81/99, ΙΝΝ-1/20Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΙΝΙ 50*/999, ΙΝΝ 1/73


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΙΝΝ 74/564

Εύβοιας (Ιστιαία) / Κωδικός Υπηρεσίας: 76

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Εύβοιας (Ιστιαία) / Κωδικός Υπηρεσίας: 76

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΑΙ-4200/4700
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΑΧ-5950/5999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΧ-9451/9460
-Πινακίδων δικύκλων: ΕΗΡ-301/400
-Ταξί: ΤΑΕ-2201/2800

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΧΑΙ-6701 (Μέσα Οκτώβρη)??

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΑΙ μέχρι 4700

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΧΑΧ-5950/5999

Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΧΧ μέχρι 9460

Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΕΗΡ μέχρι 400


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΧΑΤ-3500 ??

Ανακατανομές:

??

Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
ΧΑΧ-35/39 ??


2007
ΧΑΧ-39/40, 70/72


2008
ΧΑΧ-73/75, ΧΑΑ-65/67


2009
ΧΑΑ-68/70, ΧΑΙ-42/43


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΧΑΙ-46Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
ΕΗΡ 301/384


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
-

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Ηλείας (Πύργος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 21

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Ηλείας (Πύργος) / Κωδικός Υπηρεσίας 21:


Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: HAN-1000/9999 ??
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: HAM-1950-1999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE-2851/2900
-Πινακίδων δικύκλων: HAO-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-9651/9999, ΤΑΖ-1000/1150

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών:

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: HAN μέχρι 9999,

HAP μέχρι 1999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων:

ΗΑΜ-1950/1999
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ μέχρι 2900
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΗΑΟ μέχρι 999, ΗΕΑ, ΗΕΒ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΗΑΚ-3500

Ανακατανομές:Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):

2006
HAK-85/96


2007
HAK-97/99, HAM-60/760


2008
HAM-761/964


2009
HAM-965/99, HAN-10/22


2010 (
μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
HAN- 23/31Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2009
HAA 95*/999, HAO 1/346


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
HAO 347/719

Κοζάνης (Κοζάνη) / Κωδικός Υπηρεσίας: 17

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Κοζάνης / Κωδικός Υπηρεσίας: 17

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΖΧ-1000/5000
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΖΡ-4950/4999
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ-2051/2100
-Πινακίδων δικύκλων: ΚΖΝ-1/ΚΖΡ-999
-Ταξί: ΤΑΖ-1851/2200 (μαζί με Πτολεμαΐδα)

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΚΖΖ (μέσα 2014)

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΖΧ μέχρι 5000

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΚΖΡ 4950/4999 (μαζί με Πτολεμαΐδα)
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ 2051/2100
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΚΖΝ μέχρι 999, ΚΖΤ μέχρι 999, ΚΖΡ, ΚΖΧ, ΚΖΖ, ΚΖΙ, ΚΖΟ (μαζί με Πτολεμαΐδα)


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΚΖΝ-4000

Ανακατανομές:

Εξερχόμενα:

ΚΖΜ-8000/8999 αυτοκίνητα στις Σέρρες από Απρίλιο ως Ιούνιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΡΚ-7099

ΚΖΜ-9000/9999 αυτοκίνητα στις Σέρρες από Ιανουάριο ως Απρίλιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΡΚ-7099

Εισερχόμενα:

ΚΤΖ-3801/4600 αυτοκίνητα από την Καστοριά από Φεβρουάριο ως Ιούνιο του 2010 λόγω έλλειψης μετά το ΚΖΤ-9700

ΚΤΖ-3501/3750 αυτοκίνητα από την Καστοριά από Ιούλιο ως Αύγουστο του 2010 λόγω έλλειψης μετά το ΚΖΤ-9700


Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):


Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2007 και μετά.


2007
ΚΖΡ-41/75


2008
ΚΖΡ-75/80, ΚΖΤ-10/42


2009
ΚΖΤ-43/70, ΚΖΤ-75/86


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΚΖΤ-86/97, ΚΤΖ-38/46, ΚΤΖ-35/375, ΚΖΧ-10/12


Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

Δωδεκανήσου (Ρόδος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 09

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Δωδεκανήσου (Ρόδος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 09

Τρέχοντες συνδυασμοί:
-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΟX-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΟΝ-9200/9249

-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: EEE-3801/3850
-Πινακίδων δικύκλων: ΡΥΖ-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-8851/9350

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΡΟI (05/2017)

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΟΧ μέχρι 4249

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΡΟΝ 9200/9249
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΕΕΕ μέχρι 3850
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΡΥΖ μέχρι 999, ΡΥΗ, ΡΥΙ, ΡΥΚ, ΡΥΜ, ΡΥΟ

Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΡΟΜ-7250

Ανακατανομές:

??

Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το 2007 και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):


2007
ΡΟΡ-11/67


2008
ΡΟΡ-68/99, ΡΟΤ-10/31


2009
ΡΟΤ-32/62


2010
ΡΟΤ-62/92


Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2008
ΡΚΥ-90*/999, ΡΚΧ-1/999, ΡΥΑ-1/97*


2009
ΡΥΑ-98*/999, ΡΥΒ-1/999, ΡΥΕ-1/40*


2010
ΡΥΕ-41*/999, ΡΥΖ-1/67*

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Μαγνησίας (Βόλος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 31

Στοιχεία Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Μαγνησίας (Βόλος) / Κωδικός Υπηρεσίας: 31

Τρέχοντες συνδυασμοί:

-Κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΒΟΙ-1000/9999
-Τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΒΟΧ-1000/1049
-Κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΥ-4001/5000??
-Πινακίδων δικύκλων: ΒΑΙ-1/999
-Ταξί: ΤΑΕ-7201/7700

Πρόβλεψη εμφάνισης συνδυασμών: ΒΟΟ (αρχές 2011)

Αποθέματα συνδυασμών:
Απόθεμα συνδυασμών κανονικών πινακίδων αυτοκινήτων: ΒΟΙ μέχρι 9999

Απόθεμα συνδυασμών τετράγωνων πινακίδων αυτοκινήτων: ΒΟΧ 1000/1049
Απόθεμα συνδυασμών κόκκινων πινακίδων αυτοκινήτων: ΜΟΥ μέχρι 5000
Απόθεμα συνδυασμών πινακίδων δικύκλων: ΒΑΙ μέχρι 999, ΒΑΚ, ΒΑΜ, ΒΑΝ


Μετάβαση σε νέου τύπου πινακίδες: ΒΟΡ-5000

Ανακατανομές:

??

Ακολουθεί χρονολογική σειρά πινακίδων σε αυτοκίνητα, κόκκινες πινακίδες αυτοκινήτων και δίκυκλα από το ΧΧΧΧ και μετά.

Χρονολογική σειρά πινακίδων (κανονικές αυτοκινήτων):


2007
ΒΟΤ-70/99, ΒΟΧ-10/38


2008
ΒΟΧ-39/89


2009
ΒΟΧ-90/99, ΒΟΙ-10/48


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΒΟΙ-49/72


Χρονολογική σειρά πινακίδων (κόκκινες):

Χρονολογική σειρά πινακίδων (δίκυκλα):

2008
ΒΑΕ-999, ΤΡΗ-501/800, ΚΗΒ-701/999


2009
ΒΑΖ-1/999, ΒΑΗ-1/17*


2010 (μέχρι Σεπτέμβριος 2010)
ΒΑΗ-18*/999, ΒΑΙ-1/61*